SCP-860
ocena: +10+x
bluekey2.png

SCP-860

Identyfikator podmiotu: SCP-860

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowacze: SCP-860 musi być przechowany w małym drewnianym pudełku, w krypcie w Sektorze ██. Sam w sobie obiekt jest bierny i dalsze procedury przechowawcze nie są konieczne.

Opis: SCP-860 to ciemnoniebieski klucz o niewyróżniającym się kształcie. W pozornie losowych przedziałach czasowych, seria numerów, później zidentyfikowanych jako koordynaty układu UTM, pojawia się na powierzchni klucza. W czasie, w którym SCP-860 spędził w zabezpieczeniu, numery zmieniły się trzykrotnie, wskazując koordynaty ██████ (Niemcy), ██████ (Anglia) i Ośrodek ██.

SCP-860 pasuje do każdych drzwi, które znajdują się w okolicy danych koordynat, i będzie funkcjonować analogicznie do prawidłowego klucza dla tego zamka. SCP-860 działa na zamkach od drzwi, jedynie gdy są one do nich przymocowane; obiekt nie będzie działać na żadnym innym typie blokady.

Gdy SCP-860 jest użyty do odkluczenia i otworzenia drzwi, nie prowadzą one do typowego dla nich miejsca docelowego.
Zamiast tego otwierają się na leśną polanę o wyjściu ześrodkowanym ze ścieżką szeroką na 80 cm, oznaczoną jako SCP-860-1. Przy każdej obserwacji lasu zanotowano obecność niebieskawej mgły.

woods_night.png

SCP-860-1

W momencie, gdy jakakolwiek osoba wejdzie do SCP-860-1, drzwi automatycznie się zatrzasną. Od środka SCP-860-1, drzwi są zamknięte i wydają się być przymocowane do niekończącej się betonowej ściany. Żadna z prób zniszczenia drzwi od zewnątrz, w momencie przebywania personelu wewnątrz SCP-860-1, nie zakończyła się sukcesem. Próby zniszczenia drzwi od środka SCP-860-1 skutkowały [ZMIENIONO]. Zobacz Dokument 860-III po dalsze szczegóły.

Szlak w środku SCP-860-1 zazwyczaj prowadzi do następnych drzwi przymocowanych do niekończącej się betonowej ściany. Drugie drzwi prowadzą do zwykłego miejsca docelowego drzwi w których SCP-860 było użyte.

Występowanie szeregu innych anomalii zostało zgłoszone przez personel prowadzący eksploracje w SCP-860-1. Są one szczegółowo opisane w dokumentach od 860-I do 860-IV.

Po wydarzeniach z Eksploracji IV (opisanych w Dokumencie 860-IV), tylko personel poziomu 4 może wykonywać testy na SCP-860.

Incydent 860-██-12: Dnia ██.██.████, ██ dni po Eksploracji IV, SCP-860 został znaleziony na biurku Dr ███, czyli ████ metrów od swojej jednostki przechowawczej. Pudełko zabezpieczające obiekt nie zostało otwarte. Nagranie z kamer o godzinie ██:██ rano pokazuje klucz nagle materializujący się na blacie biurka. Obecnie nie jest znany sposób ani powód przeniesienia się SCP-860. Incydent ten wpłynął głęboko na Dr ███. Zaleca się ewaluację psychiatryczną.

Dodatek: Poniżej przedstawione są transkrypcje Eksploracji I – IV. Personel poziomu 2 i wyższego posiada dostęp do Dokumentów 860-I i II. Tylko personel poziomu 4 i powyżej ma dostęp do Dokumentów 860-III i IV.

Dokument 860-I i II
Dokument 860-III i IV

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported