SCP-862
ocena: -1+x
Water_Dropper_%28Suiteki%29_in_the_Form_of_a_Rat_LACMA_AC1997.273.18.jpg

Instancja SCP-862-1

Identyfikator podmiotu: SCP-862

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Bunkier 6m x 6m został wybudowany wokół SCP-862, aby zapobiec ucieczce lub zaobserwowaniu instancji SCP-862-1. Wnętrze bunkra ma być monitorowane przez naukowców za pomocą kamer znajdujących się wewnątrz bunkra ale poza obszarem wpływu SCP-862.

Bunkier ma być codziennie sprawdzany pod kątem uszkodzeń lub ucieczki instancji SCP-862-1. W przypadku uszkodzenia bunkra, szczelina musi zostać natychmiastowo uszczelniona betonem i cementem. Każda instancja SCP-862-1, która ucieknie, musi zostać namierzona i zniszczona przez Mobilną Formacje Operacyjną Beta-23 ("Rat Trappers").

Do SCP-862 nie można wprowadzać żadnych materiałów ani osób.

Opis: SCP-862 to obszar obejmujący dziesięć metrów kwadratowych położony w mieście █████, ██████. Teren ten posiada obszar wpływu oddziaływający na wszystkie materiały. Po znalezieniu się w SCP-862, materiały zaczną dzielić się na porcje o wielkości dwudziestu pięciu (25) centymetrów kwadratowych.

Po okresie czasu zależnym od konsystencji materiału, dana porcja przybierze kształt i detale Rattus norvegicus, szczura wędrownego. Dotknięta porcja pozostanie w bezruchu przez znacznie krótszą chwilę niż ożycie i przybranie zachowania wspomnianego szczura. Dotknięte porcje będą dalej nazywane SCP-862-1.

Instancje SCP-862-1 nie wymagają jedzenia ani wody, ale wykazują takie same właściwości jak materiał, z którego się składają, a tempo rozkładu jest niezależne od materiału organicznego. Ze względu na ich skład, niektóre instancje SCP-862-1 są trudne do zniszczenia, ale przypadki z cieczy lub gazu mogą zostać zniszczone przy wyjątkowo lekkich uderzeniach.

Stałe instancje SCP-862-1 mogą odczuwać ból i wytrzymać o wiele większe obrażenia niż zwykłe szczury, takie jak utrata kończyn, ciężkie urazy i rozebranie na części. Ponad █████ instancji SCP-862-1 znajduje się aktualnie w bunkrze przechowawczym, z czego, ale nie tylko:

 • ████ instancji jest z betonu
 • ███ instancji jest z cementu
 • ███ instancji jest z asfaltu
 • ███ instancji jest z szkła
 • ███ instancji jest z drewna
 • ███ instancji jest z plastiku
 • ████ instancji jest z metalu
 • ████ instancji jest z zawieszonej wody
 • ███ instancji jest z pozostałości z oryginalnej drużyny pozyskującej
 • ██ instancji jest z pozostałości z ubrań oryginalnej drużyny pozyskującej
 • ██ instancji jest z pozostałości z broni oryginalnej drużyny pozyskującej
 • █ instancji jest z pozostałości z amunicji oryginalnej drużyny pozyskującej

Instancje SCP-862 zbudowane z powietrza są nieustannie tworzone, ale są niszczone prawie natychmiastowo, ponieważ rozpadają się pod wpływem najmniejszego nacisku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported