SCP-863
ocena: +2+x
crabscp-new.png

SCP-863-1 na swoim wybiegu.

Identyfikator podmiotu: SCP-863

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-863-1 ma być przechowywany w pomieszczeniu o wymiarach 2m x 2m i ma otrzymywać pokarm zgodnie z Tabelą Żywieniową 863-1-1. Ze względu na niskie ryzyko przełamania zabezpieczeń, SCP-863-1 ma być strzeżony przez jednego (1) członka ochrony. W przypadku utraty kończyn, SCP-863-1 ma zostać zaopatrzony w zamiennik z kraba o podobnych proporcjach.

SCP-863-2 ma być przechowywany w pomieszczeniu o wymiarach 6m x 6m i ma otrzymywać pokarm zgodnie z Tabelą Żywieniową 863-2-1. SCP-863-2 ma być strzeżony przez dwóch (2) członków ochrony. W przypadku utraty kończyn, SCP-863-2 ma zostać zaopatrzony w odpowiedni zamiennik.

SCP-863-3 ma być przechowywany w komorze o wymiarach 10m x 10m i ma otrzymywać pokarm za pomocą mechanicznego ramienia, jak wyszczególniono w Tabeli Żywieniowej 863-3-1. SCP-863-3 ma być strzeżony przez sześciu (6) członków ochrony przez cały czas. Żaden personel nie może wchodzić do komory przechowawczej SCP-863-3. W przypadku utraty kończyn, SCP-863-3 ma posiadać do dyspozycji zwłoki jako zamiennik.

Jakiekolwiek okazy SCP-863 znalezione na wolności muszą zostać zniszczone.

Opis: SCP-863 to gatunek kraba powszechnie występującego na obszarach ███████. Podczas gdy okazy SCP-863 rodzą się po raz pierwszy, rozmiarowo mierzą około trzech centymetrów i ważą jednego (1) grama, jednak są w stanie urosnąć do rozmiarów [USUNIĘTO]. Osobniki w pełni rozwinięte przypominają powierzchownie Japońskiego kraba pacyficznego. Okazy SCP-863 rodzą się bez kończyn i przechodzą proces, w którym wykorzystują kończyny innych organizmów, a nawet całe organizmy w miejsce swoich własnych.

Od urodzenia SCP-863 poruszają się po ziemi, ślizgając się za pomocą kilku wyrostków przyczepionych do ich kończyn. Gdy osobniki SCP-863 znajdą kończynę odpowiedniej wielkości lub organizm, przekłuwają je swoimi wyrostkami, które następnie zwijają się i wczepiają organizm lub kończynę w staw kończyny. Używając serii impulsów elektrycznych, SCP-863 będzie manipulował systemem nerwowym kończyny lub organizmu. Proces ten nie jest doskonały, a użytkowana kończyna lub organizm będą okresowo szarpać się lub drgać.

Okazy SCP-863 są bardzo terytorialne, a większe osobniki mogą spowodować znaczne obrażenia lub śmierć, jeśli zostaną do tego sprowokowane. Zaobserwowano, że grupy SCP-863 niekiedy aktywnie polują na inne organizmy w celu pozbawienia ich części ciała. Większe osobniki będą po prostu hurtowo utylizować owe organizmy, gdyż ich kończyny nie byłyby odpowiednie dla osobników tych rozmiarów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported