SCP-871
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-871

Klasa podmiotu: Keter

Cake.jpg

Instancja SCP-871

Specjalne Czynności Przechowawcze: Każda instancja SCP-871 musi być zabezpieczona w oddzielnej, zamkniętej betonowej celi, na metalowym talerzu przytwierdzonym do nieprzesuwalnego drewnianego stołu. Każda z cel, w których znajdują się instancje SCP-871, musi być monitorowana całodobowo za pośrednictwem kamery o zamkniętym obiegu; transmisje z każdego urządzenia monitorującego należy sprawdzać co 15 minut.

Jeżeli dojdzie do stworzenia nowej instancji SCP-871, do jej celi uzbrojeni strażnicy muszą eskortować 3 pracowników klasy D. Pracownicy ci muszą zostać wewnątrz owego pomieszczenia zamknięci i zmuszeni do skonsumowania obiektu. Spożywanie nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. Jeżeli pracownicy ci będą potrzebowali dodatkowej motywacji, autoryzowana będzie terminacja jednego z nich. Po skonsumowaniu instancji żadna z osób, które ją zjadły, nie może opuścić celi, zanim nie zostanie wraz z samym pomieszczeniem sprawdzona pod kątem upewnienia się, iż po instancji SCP-871 nic nie pozostało. Następnie należy oczyścić talerz, stół oraz pokój, by przygotowane były na pojawienie się kolejnej instancji obiektu.

Pracownicy klasy D, którzy okażą się kooperatywni w zakresie konsumowania instancji SCP-871, mogą zgłosić się do brania udziału w kolejnych konsumpcjach. Pracownicy, którzy będą nadzwyczaj pożyteczni, nie muszą zostać poddani terminacji pod koniec miesiąca — może zostać dla nich zawieszona. Pod żadnym pozorem osoby te nie mogą wchodzić w interakcje z innymi obiektami SCP.

W placówkach, w których znajdują się instancje SCP-871, nie można serwować żadnych deserów.

Opis: SCP-871 to zbiór 237 ciast. Instancje SCP-871 różnią się wyglądem oraz kształtem; mogą być wszystkim, co ludzie określają mianem "ciasta". Najmniejsza zaobserwowana instancja SCP-871 to była miniaturowa babeczka o masie 15 gram. Jak dotąd największym ciastem SCP-871 był 22-kilogramowy sękacz mierzący 2 metry długości.

Kiedy instancja SCP-871 zostaje skonsumowana przez człowieka bądź kilka osób, w ciągu 24 następujących godzin zostaje wymieniona na podobne ciasto. Instancja pojawi się na powierzchni płaskiej, w okolicach miejsca, w którym jej poprzednia wersja została spożyta. Jeżeli dane ciasto zostanie zauważalnie uszkodzone w inny sposób niż poprzez konsumpcję przez człowieka (tj. nawet poprzez konsumpcję przez zwierzę inne niż człowiek), natychmiast ulegnie wymianie. Instancje w ten sposób wymienione będą odpowiadać czasowi wymiany oryginalnej instancji. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób dochodzi do powielania instancji SCP-871.

Instancje SCP-871 wraz z upływem czasu ulegają "mutacji"; każda z instancji mutuje z niewielkimi różnicami w porównaniu z innymi, większe zmiany zachodzą w około 5% instancji. Nie zaobserwowano żadnych efektów negatywnych w rezultacie konsumpcji SCP-871, nawet w przypadkach, kiedy skonsumowanych zostało więcej instancji; należy jednakże pamiętać, iż zachodzą efekty właściwe spożyciu większych ilości jakiegokolwiek ciasta.

Niebezpieczeństwo SCP-871 związane jest z konsekwencjami niezjedzenia danej instancji. Instancja SCP-871, która nie zostanie skonsumowana sprawi, że w jej pobliżu w ciągu 24 godzin pojawi się nowe ciasto. Pomimo podobieństwa do normalnej "wymiany", oryginalna instancja nadal będzie wykazywała swoje właściwości, tj. będzie dokonywała replikacji, jeżeli zostanie uszkodzona i będzie tworzyć nowe wersje siebie co 24 godziny. Proces ten zaobserwowano we wszystkich przypadkach, kiedy nieskonsumowane pozostało więcej niż 10% masy danej instancji. Jako, że nie rozpoznano, w jaki sposób można by zawiesić proces replikacji SCP-871, wszelkie niezabezpieczone instancje mogą dokonywać wykładniczego powielania, co szybko doprowadzi do braku możliwości zabezpieczenia ich. Nie ustalono żadnych planów zabezpieczenia więcej niż 20 000 instancji SCP-871. Szacuje się, iż niekontrolowane replikacje wielu instancji mające miejsce w jednej instancji sprawiłyby, iż Ziemia stałaby się niemożliwa do zamieszkania w ciągu 80 dni.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported