SCP-872
ocena: +4+x
scpscarecrow-new.jpg

SCP-872 w swojej pierwotnej lokalizacji.

Identyfikator podmiotu: SCP-872

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Gdy nie jest prowadzona kontrolowana obserwacja, SCP-872 musi być przechowywany w chłodni w Sektorze ██. SCP-872 musi być przechowywany w odległości nie mniejszej niż dwa (2) kilometry [km] od wszelkich skoncentrowanych grup zwierząt uznawanych powszechnie za żywy inwentarz gospodarstwa rolniczego.

W czasie kontrolowanej obserwacji należy ustalić perymetr wokół obszaru obserwowania i natychmiast przerwać badania w razie naruszenia warunków przechowywania. Dziesięciu (10) członków personelu bezpieczeństwa musi być obecnych w czasie kontrolowanej obserwacji w celu utrzymania perymetru. Obserwacja i badanie musi zostać zaakceptowane przez przynajmniej jednego (1) pracownika z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego.

Opis: SCP-872 to stary strach na wróble, ubrany w podarty płaszcz i kapelusz, mierzący trzy (3) metry [m] wysokości i dziesięć (10) centymetrów [cm] szerokości. SCP-872 stworzony jest z drewna sosnowego, którego drzazgi nie wykazują właściwości anomalnych.

Kiedy zwierzęta uznawane za żywy inwentarz (owce, bydło, drób itd.) znajdą się bliżej niż półtora (1,5) kilometra [km] od SCP-872, natychmiastowo znajdą się pod anomalnym wpływem podmiotu. Staną się wtedy niezwykle wrogo nastawione do ludzi i będą zawzięcie atakować każdą osobę, która spróbuje się do nich zbliżyć. Zaobserwowano wykorzystywanie tak zaawansowanych manewrów jak otaczanie czy zasadzki.

scpsheep-new.jpg

Stado owiec pod wpływem SCP-872.

Dodatkowo zaobserwowano, iż zwierzęta będące pod wpływem podmiotu zachowują się jak przebywające w zautomatyzowanym gospodarstwie rolniczym (farmie). Kury składają jaja w łatwo dostępnych miejscach. Owce usuwają sobie nawzajem wełnę za pomocą zębów. Krowy zabijają jedną (1) spośród siebie na tydzień i rozdzielają tuszę na fragmenty mięsa.

Każdego miesiąca zwierzęta transportują wszelkie wytworzone przez siebie produkty na perymetr obszaru wpływu i pozwalają ludziom na odebranie ich.

Po usunięciu z obszaru oddziaływania SCP-872, zwierzęta natychmiastowo wchodzą w stan wegetatywny. Stan ten ustępuje, gdy tylko zwierzę znajdzie się ponownie w zasięgu oddziaływania podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported