SCP-884
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-884

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-884-4 musi być przechowywany w Szafie 147, w Ośrodku ██. SCP-884-4 może być wydany w celach naukowych za zgodą dr. Cho albo dr. Ignita. W związku z wydarzeniami z dnia 11 stycznia 20██ r., zakazuje się obecnie wszelkiego dostępu do SCP-884-4, a wszystkie wnioski o badania lub testy na SCP-884-4 należy przedstawiać bezpośrednio O5-█. SCP-884-4 musi być umieszczony w Głębokiej Przechowalni, w Ośrodku ██.

Opis: SCP-884-4 to męskie lusterko do golenia, wykonane ze szkła i kości słoniowej prawdopodobnie około roku 1914. To ostatni pozostały obiekt z pełnego zestawu pielęgnacyjnego dla mężczyzny; inne jego elementy zostały utracone na rzecz testów i kradzieży na początku obecnego wieku. (Istotne były też m.in. SCP-884-2, czyli "Brzytwa", którą wykradła Rebelia Chaosu w czasie odłamywania się od Fundacji, czy SCP-884-6, czyli "Grzebień", który zneutralizowano po Incydencie SCP-884-6-4172. Informacje szczegółowe odnośnie do innych elementów obiektu SCP-884 znajdują się w pliku SCP-884: Oryginalna kolekcja.)

SCP-884-4 charakteryzuje umiarkowana właściwość halucynogenna. Osoby, które użyją obiektu, będą twierdzić, że nie zauważają usuwania włosów, przez co będą powtarzały próby ich odcięcia w miejscach w rzeczywistości już ogolonych. Działanie to zazwyczaj irytacją, a raz doprowadziło już do przypadkowego przecięcia tętnicy szyjnej. Poza tym nie rozpoznano innych znacznych efektów związanych z obiektem. Od dnia 12 grudnia 19██ r. SCP-884-4 znajduje się w Szafie Przechowawczej 147, w Ośrodku-██. Zobacz Dodatek 884-4-9 oraz Dodatek 884-4-10.


Dodatek 1: SCP-884-4
Zgodnie z sugestią byłego członka Rebelii A████, jednego z trzech operatorów, którzy otwarcie skontaktowali się z Fundacją, przekazując jej informacje o Rebelii, oraz wnieśli o umożliwienie im ponownego przyłączenia się do Fundacji, rozkazano pracownikom przechowawczym przenieść obiekt do bezpieczniejszej lokacji, w Ośrodku ██.

Dodatek 2: SCP-884-4
19 lutego 195█ r., raport z incydentu SCP-884-4: Po śmierci agenta Norrisa oraz dr. Ignita w dniu 14 października 19██ r. na skutek działań przeprowadzanych przez członków Rebelii Chaosu wydano rozkaz terminacji byłego członka Rebelii A████. SCP-884-4 przeklasyfikowano jako Utracony.

Dodatek 3: SCP-884-4
11 kwietnia 195█ r., raport z odzyskania SCP-884-4: Zakończone powodzeniem szturmy na lokacje uważane za magazyny Rebelii doprowadziły do odzyskania SCP-███, SCP-884-4, SCP-███ i nie mniej niż █ obiektów anomalnych. SCP-884-4 został odnaleziony w Laboratorium Rebelii, w którym przygotowywano się do przeprowadzenia kilku obszernych eksperymentów, jak [USUNIĘTO] czy [USUNIĘTO]. Agent Jones i kapral Blake zostają wyróżnieni za odzyskanie SCP-884-4 przeprowadzone przy wielkim ryzyku utraty życia. Oboje zostali odznaczeni [ZMIENIONO] za zasługi, a także otrzymali jeden tydzień urlopu płatnego. Dr. Cho zapewniono laboratorium i pracowników na cel zrekonstruowania badań Rebelii.

Dodatek 4: SCP-884-4
Obszerne testy doprowadziły do wniosku, że badawcze usiłowania Rebelii były bezcelowe. SCP-884-4 zostaje przeniesiony do przechowalni w Ośrodku ██. Pełny raport z testów i prób znajduje się w dokumencie SCP-884-4-███████.

Dodatek 5: SCP-884-4
2 października 19██ r., odnośnie do działania 327 Rebelii: Rebelia Chaosu przeprowadziła atak na Ośrodek ██, tracąc około ████ (█) ludzi. Według poszlak, jedynym celem ataku była szafa przechowawcza SCP-884-4. Zgodnie z rozkazem O5-██ zawieszone do odwołania zostają testy na SCP-884-4.

Dodatek 6: SCP-884-4
W związku ze śmiercią dr. Cho wskutek utonięcia w roku 19██, dr Rasmusson został poproszony o objęcie przewodnictwa na badaniach na SCP-884-4. Od naukowców oczekuje się stawiennictwa na służbie w dniu 11 stycznia 19██ r.

Dodatek: SCP-884-4
Raport dr. Rasmussona, styczeń, 19██ r.: Po dwóch latach nieprzerwanych testów dochodzimy do wniosku, że SCP-884-4 nie cechują żadne inne właściwości anomalne. W związku z faktem, że Rebelia jest wyjątkowo nieustępliwa w kwestii tego obiektu i niniejszym stwarza ciągłe zagrożenie, rekomenduje się ochronę SCP-884-4 z daleko idącą ostrożnością. Polecam również przydzielenie do sprawy agentów, którzy mogliby pozyskać informacje na temat SCP-884-4, które najwyraźniej Rebelia posiada, a my nie.

Dodatek 8: SCP-884-4
Transmisja polowa od agenta L█████, 20██ r., po otrzymaniu ostatniego komunikatu od agenta P█████: Po zakonspirowaniu i pozytywnym przyjęciu agenta P█████ doszło do pozyskania kilku znaczących informacji na temat SCP-884-4, z których większość została usunięta z samych plików Fundacji, jeszcze przed odłamaniem się Rebelii, głównie przez kierownika badań dr. G████. SCP-884-4 musi być umieszczony w bezpiecznym zamknięciu, a wszelcy pracownicy Fundacji, którzy wejdą z nim w kontakt, muszą poinformować o tym dr. S████ celem podejścia do natychmiastowych badań. Ostateczny raport zostanie przedstawiony O5 poprzez osobistego kuriera w ciągu 24 godzin.

Dodatek 9: SCP-884-4
SCP-884-4 musi zostać umieszczony w Głębokiej Przechowalni, w Ośrodku ██. Nie wolno wejść w żaden kontakt z SCP-884-4. SCP-884-4 został teraz przeklasyfikowany jako Euclid, dopóki ostatecznej oceny nie dokonają agent L█████ i dr S████ — O5-2.

Dodatek 10: SCP-884-4

Ostatni raport agenta L█████: Jako, że pracowałem nad tą sprawą przez niemalże osiem lat, z wielką przyjemnością przychodzi mi ją zamknąć. SCP-884-4 stanowił wieczną tajemnicę w kręgach przechowawczych, co pogłębiało zainteresowanie ze strony Rebelii (w tym poświęcenie nie mniej niż dwudziestu członków). Dopiero kiedy to agenci Fundacji odkryli motywy Rebelii, prawda wyszła na jaw. Mimo to wszystkie kwestie nigdy nie zostaną wyjaśnione.

Poza samym dość niepokojącym efektem, SCP-884-4 wywiera objawy długoterminowe, których na początku nie odkryto z racji regularnego terminowania personelu klasy D. Po około czterech do siedmiu lat od wystawienia na oddziaływanie obiektu, ofiary SCP-884-4 zaczynają doświadczać to, co dr S████ nazwał "wątpliwością". Objawy są na początku łagodne, zazwyczaj powodujące, że sprawdza się dwukrotnie, czy dobrze zamknęło się drzwi, czy dobrze odczytało się informacje z raportów, itp. Początkowe stadium jest niemalże nieodróżnialne od umiarkowanych zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

Późniejsze objawy rozwijają się w ciągu dwóch do sześciu lat, skutkując wzmaganiem trudności w tworzeniu "ostatecznych" raportów, dokonywaniu prostych wyborów, a wreszcie w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Jak dotąd dr S████ nie znalazł sposobu wyleczenia tych problemów, wobec czego zarażonych tym pracowników umieszcza się na stanowiskach, na których ryzyko jest minimalne. Dopóki nie objawiły się późniejsze stadia zaburzeń, zrozumiano, że pracownicy tacy są niezmiernie przydatni z racji drobiazgowości, a sama Fundacja znacznie zaoszczędziła na zasobach, skupiając się na wykorzystaniu owej perfekcyjności.

A co do udziału Rebelii, uważam, że ich motywy były proste. Chcieli, by Fundacja eksperymentowała na SCP-884-4, by infekować kolejnych i kolejnych pracowników Fundacji. W związku z dosyć przyziemną pracą i niskim upoważnieniem naukowców pracujących z obiektem długoterminowo, odkryto blisko ████ ████████ (████) niezależnych zarażeń, więcej niż iloczyn ███ liczby pracowników, którą utracili oni. Badanie przyczyn śmierci praktycznie każdej osoby przydzielonej do badania SCP-884-4 doprowadziło do wniosku, że zgon związany był z niemożliwością podjęcia istotnej decyzji w ważnym momencie. Przykładowo: agent Jones na moment zastanowił się, czy powinien wyciągnąć broń, czy uciekać, po konfrontacji z SCP-███ w roku 195█, co doprowadziło do jego śmierci. Dr Cho utonął w roku 19██, prawdopodobnie nie mogąc zadecydować, czy nadszedł czas wyjścia z wanny.

To był jeden z najelegantszych i długoterminowych planów, jakie Rebelia kiedykolwiek wprowadziła w życie, a jego efektywność jest jasna. Rekomenduję natychmiastowe zbadanie obiektów SCP, o których wiadomo, że były już badane przez członków Rebelii, i czasowe zawieszenie wszelkich planowanych w związku z nimi badań.

Agent L█████, specjalista ds. przechowywania klasy drugiej

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported