SCP-892
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-892

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-892 jest przechowywany w krypcie maksymalnego bezpieczeństwa ████-██-████ zlokalizowanej ████ metrów pod Ośrodkiem ██. Radzie O5 wydano magnetyczne klucze dostępu, z których każdy posiada osobny kod upoważnienia. Aby rozpocząć czterdziestoośmiogodzinną procedurę przyznania dostępu do SCP-892, wymagana jest obecność co najmniej trzech (3) członków Rady O5 posiadających odpowiednie klucze dostępu i odpowiadające im kody upoważnienia. Jeśli jednocześnie przez wszystkich trzynaścioro członków Rady O5 użyte zostaną klucze dostępu oraz odpowiadające im kody upoważnienia, przechowalnia podmiotu otworzy się natychmiast.

Dostęp do SCP-892 udzielony może zostać tylko pod nadzorem członka rady O5 i wyłącznie w celu podjęcia próby zlokalizowania SCP-892-2. Jeśli SCP-892-2 zostanie zlokalizowany, natychmiast powiadomić należy wszystkich członków Rady O5 i wysłać na miejsce Mobilną Formację Operacyjną Mu-4 („Debuggers”).

Jeśli miejsce mieć będzie ominięcie przechowalni, SCP-892 należy ochronić za wszelką cenę. Ryzyko dostania się podmiotu w niepowołane ręce mogłoby nieść ze sobą katastrofalne skutki zarówno dla całej Fundacji, jak i reszty świata. W mało prawdopodobnym scenariuszu utraty Ośrodka ██, SCP-892 należy bezzwłocznie zlikwidować.

Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do podmiotu stanowi podstawę dla natychmiastowej terminacji.

Opis: SCP-892 to komputer Amstrad 286 posiadający mysz oraz klawiaturę i uruchamiający program Microsoft Excel 92. Próby importowania bądź eksportowania projektów skutkują uszkodzeniem tychże. Próby zainstalowania bądź odinstalowania wszelkiego oprogramowania są nieskuteczne.

W chwili odkrycia obiektu, SCP-892 zawierał jeden projekt w formacie .xls o nazwie: „ESO%HF-V6.31.01”, dalej desygnowany jako SCP-892-1. Pliku tego nie można usunąć, skopiować, eksportować, zmodyfikować bądź nadpisać w jakikolwiek sposób. Mimo, że tworzenie dodatkowych projektów jest możliwe, żaden z nich nie manifestował dotychczas podobnych własności anomalnych. W każdej komórce SCP-892-1 znajduje się ciąg informacji zapisanych zwykłym tekstem w języku angielskim. Każda komórka, jak i przypisana jej informacja, zdaje się być przyporządkowana żyjącemu obecnie człowiekowi. Ciąg informacji zawiera dane od tych dotyczących spożytego przez człowieka śniadania, jego zawodu czy rozmiaru buta, po szczegóły osobiste, jak pierwszy odbyty stosunek seksualny, myśl, która danego ranka pojawiła się w jego głowie czy największa fobia. Komórki odświeżają się każdego dnia, zawsze ukazując inne ciągi informacji. Jeśli dana osoba umrze, po kolejnym odświeżeniu komórka wyświetlać będzie jej imię i nazwisko, a także czas i przyczynę śmierci.

W chwili pozyskania, rozmiar SCP-892-1 wynosił 84,500 na 84,500 komórek, zatem jego łączna powierzchnia przekraczała 7 miliardów komórek. Pomijając przekonanie, iż każda z komórek odpowiadała jednemu człowiekowi, ich liczba była większa niż szacowana liczba ludności na świecie. Od tego czasu regularnie pojawiają się kolejne kolumny i rzędy, a tempo ich przyrostu wciąż minimalnie przekracza ziemską populację.

Komórka A/1 sugeruje, iż SCP-892 sam w sobie nie jest źródłem zawartych w SCP-892-1 informacji, ale został podłączony do serwera, który otrzymał desygnat SCP-892-2. Sposób, w jaki SCP-892 łączy się z SCP-892-2 pozostaje nieznany. Komórka A/2 wskazuje, że wprowadzenie hasła może poskutkować uzyskaniem dostępu do większej liczby funkcji SCP-892-1. Wszelkie komórki odświeżają się każdego dnia o północy czasu pacyficznego.

Wybrane Komórki:

Poniższa lista nie jest kompletna.
W celu pozyskania informacji na temat badań dotyczących reszty komórek, należy zapoznać się z załączonym dokumentem L892-A .

A/1: Bez przerwy wyświetla: "Status/Secure|ServerData/32%|Ping/12ppmUpdated|DONOTSAVETOSERVER|O.S"
A/2: Bez przerwy wyświetla: "passwordrequiredforfullaccess"
G/231: [ZMIENIONO NA ROZKAZ O5]
Z/26: Uaktualnienie ukazuje plany zamordowania dr. ████. Naukowcowi zapewniono ochronę.
AH/423: Kolor czarny.
BW/10,841: Prawdopodobnie █████ ████, członek Rebelii Chaosu.
EF/15: [ZMIENIONO]
EF/16: [ZMIENIONO]
AER/50,502: Uaktualnienie ukazuje kolejne kwestie z Predatory Instincts Chucka McKenzie.
CDE/55: Pusta.
DYZ/1: Prawdopodobnie Mark Begich, senator Stanów Zjednoczonych z Alaski.
EPS/50,028: Bezustannie wyświetla informacje związane z aborcją.
EZA/75,081: Osoba prawdopodobnie cierpiąca na schizofrenię.
FLD/3,205: [USUNIĘTO]
FZT/60,670: Prawdopodobnie niesklasyfikowany obiekt SCP.
GAR/9,462: Bezustannie wyświetla "wymaganypełnydostęp".
HAR/9,461: Bezustannie wyświetla "wymaganypełnydostęp".
HKR/682: Wyświetlane symbole nie są podobne do liter żadnego ze znanych ziemskich alfabetów; podejrzewa się [ZMIENIONO].
IOI/4,959: Uaktualnienia ukazują imiona różnych bóstw mitologii greckiej.
MOS/1,325: Bezustannie wyświetla "404: Osoba nieznaleziona".
MOS/1,326: Bezustannie wyświetla "900: Osoba poza zasięgiem".
PYK/8,888: Prawdopodobnie seryjny zabójca [USUNIĘTO], na którym w 19██ wykonano wyrok śmierci.
OXO/24: Prawdopodobnie ███ ██████, jednakże uaktualnienia sugerują, że jest pedofilem.
QUU/78,002: Prawdopodobnie SCP-███
RKL/72,727: Prawdopodobnie premier Kanady.
RZJ/202: Uaktualnienia ukazują sporadyczne groźby pod adresem Fundacji i Jej członków.
TTC/50: Prawdopodobnie uszkodzona komórka; uaktualnienia wskazują samoświadomość, jednak informacje pozbawione są sensu i wypełnione sprzecznościami.
ZIE/66,667: [ZMIENIONO]
AABT/38,545: Rozpoznany jako dr ████████. Naukowiec został zatrzymany i będzie wykorzystany przy dalszych testach z SCP-892.
ABWS/80,323: Przed odświeżeniem uaktualnienia ukazują rozwinięcie liczby pi do 105. miejsca po przecinku.
ABXA/20,468: Bezustannie wyświetla słowo „śmierć”. Imię i nazwisko, czas oraz przyczyna zmieniają się po każdym odświeżeniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported