SCP-894
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-894

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie kopie SCP-894-1 i SCP-894-2 mogą zostać rozdysponowane członkom personelu badawczego. Dostępu do kopii SCP-894-3 udziela personel starszy rangą. Nierozdysponowane kopie SCP-894-1 oraz SCP-894-2 są składowane w przechowalni 12 w Ośrodku 19, zaś kopie SCP-894-3 — w przechowalni 47. Mają istnieć tylko dwa klucze do przechowalni 47 — pierwszy posiada nadzorca Ośrodka, drugi — najstarszy rangą przedstawiciel personelu badawczego. Aby otworzyć przechowalnię 47, obaj muszą być obecni na miejscu. Konfrontacji z SCP-894-3 dokonywać może jedynie personel badawczy posiadający 4 poziom upoważnienia.

Opis: SCP-894-1, 2 i 3 to małe, wykonane z plastiku figurki małp różniące się nieznacznie kształtem. W przypadku SCP-894-1, figurka małpy zasłania rękoma usta. SCP-894-2 to figurka małpy zasłaniająca rękoma uszy. SCP-894-3 to z kolei figurka małpy zasłaniająca rękoma oczy. Na spodzie każdej figurki odnaleźć można stempel: „Fabryka”. Kopie SCP-894 łatwo ulegają zniszczeniu na skutek użycia siły bądź ciepła.

Jeśli jakiekolwiek żywe stworzenie znajdujące się w promieniu pięciu metrów od podmiotu nawiąże z SCP-894-1 kontakt wzrokowy, na 24 godziny utraci zdolność wokalizacji. W przypadku ludzi zaobserwowano, iż struny głosowe, język i szczęka nie zostają w żaden sposób sparaliżowane, jednak mimo to próby świadomego nawiązania wszelkiego rodzaju komunikacji głosowej kończą się fiaskiem. Dodatkowo przetwarzanie docierającej do nich mowy czy porozumiewanie się za pomocą pisma nie stanowi dla konfrontujących żadnego problemu. Ustalono, iż oddziaływanie SCP-894-1 powiązane jest z naruszeniem części mózgu odpowiedzialnych za wytwarzanie mowy. Dowiedziono, iż ludzie z ciężkimi przypadkami agnozji wzrokowej lub niepotrafiący rozpoznać SCP-894-1 nie są narażeni na oddziaływanie obiektu.

Pierwszą instancję SCP-894-1 znaleziono na zewnątrz działu reklamacji firmy [USUNIĘTO]. Obecnie Fundacja zabezpiecza 7 kopii podmiotu.

Jeśli jakiekolwiek żywe stworzenie znajdzie się w promieniu pięciu metrów od SCP-894-2 i ujrzy obiekt, na 24 godziny straci zdolność słuchu.

Instancje SCP-894-2 najczęściej odnajdywano wśród członków grup anarchistycznych, którzy czerpali korzyści z pozostawiania podmiotu w różnych miejscach publicznych, jak kościoły, szkoły czy firmy. Formacja Operacyjna Lambda-3 „Bez Przydomku” zajmuje się śledzeniem takich grup i ma za zadanie zabezpieczenie wszelkich kopii SCP-894-2.

Obecnie Fundacja zabezpiecza 12 kopii obiektu.

Jeśli jakiekolwiek żywe stworzenie znajdzie się w promieniu pięciu metrów od SCP-894-3 i ujrzy obiekt, na 24 godziny straci wzrok.

Pierwszą instancję SCP-894-3 odebrano gwałcicielowi (obecnie D-894). Nie wiadomo, czy SCP-894-3 wyprodukowano w nakładzie mniejszym niż SCP-894-1 i SCP-894-2, czy obecni posiadacze podmiotu potrafią go lepiej ukryć.

Obecnie Fundacja zabezpiecza 2 kopie podmiotu.

Użycie instancji SCP-894 przez personel badawczy i personel klasy D w celu przeciwdziałania efektom obiektów posiadający wizualny, wokalny i dźwiękowy wyzwalacz, jak, kolejno, SCP-1752, SCP-1753 i SCP-2599 okazało się być efektownym sposobem na ułatwienie trwającego zabezpieczenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported