SCP-896
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-896

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: W związku z faktem, iż SCP-896 jest powszechnie znany sferze publicznej, niemożliwe byłoby fizyczne przechowywanie obiektu. Jednakże dzięki wysiłkom Fundacji i współpracy ████ █████, firmy publikującej i hostingującej SCP-896, anomalne właściwości SCP-896 zostały w dużej mierze zneutralizowane.

Klaster komputerów serwerowych hostingujących pierwotny kod SCP-896 zabezpieczony jest w Ośrodku 15. Do serwera podłączonych jest pięć standardowych komputerów biurowych, na każdym z nich zainstalowany jest SCP-896-1. SCP-896 nie może nigdy połączyć się z Internetem ani żadną siecią Ośrodka 15, jednakże może podlegać regularnemu aplikowaniu łatek środkami fizycznymi.

Pracownicy chcący użyć SCP-896 muszą uzyskać zgodę dwóch pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Pracownicy Fundacji nie mogą używać SCP-896 do odwołania. SCP-896 nie może zostać użyty przez żadnego pracownika z upoważnieniem poziomu 4. ani wyższego, gdyż wystąpiłoby wówczas ryzyko utraty wartościowych dla Fundacji danych. Pracownicy klasy D, którzy są wykorzystywani w testach SCP-896, podlegają rutynowym kontrolom pod względem obserwacji wpływu SCP-896. Procedury przechowawcze muszą być projektowane indywidualnie, co ma na celu uniemożliwienie wystąpienia uszkodzenia przechowalni.

Opis: SCP-896 znany jest sferze publicznej pod nazwą ████ █ ████ jako popularna gra sieciowa RPG. Wersja SCP-896 wykorzystywana przez sferę publiczną nie przejawia żadnych właściwości anomalnych. Jednakże kod pierwotny, opracowany przez ███ ████, przejawia właściwości, które wymuszają zaklasyfikowanie ████ █ ████ jako obiektu SCP.

SCP-896 funkcjonuje podobnie jak inne sieciowe gry fabularne. Prosze zapoznać się z normalnymi, niefundacyjnymi artykułami poświęconymi tym kwestio, aby uzyskać więcej informacji na temat mechaniki gry czy terminologii związanej z sieciowymi grami RPG.

Anormalne właściwości SCP-896 przejawiają się wyłącznie, kiedy użytkownik tworzy awatar noszący jego dokładne imię i nazwisko. Kiedy do tego dojdzie, użytkownik zostanie "połączony" z awatarem. Po połączeniu, wszelkie zmiany odnośnie do statystyk awatara będą wywierały bezpośrednie efekty na użytkowniku. Nie zrozumiano wystarczająco dobrze, w jaki sposób jest to umożliwione. Obecna hipoteza zakłada, iż SCP-896 pozwala użytkownikowi wpływać na swoje ciało i otoczenie zgodnie z założeniem "umysłu nad materią".

Istnieje sześć statystyk bezpośrednio wpływających na zdolności użytkownika. Podnoszenie statystyk w grze skutkuje również podniesieniem właściwości fizycznych lub mentalnych użytkownika. Jeżeli jednak jedna ze statystyk jest o co najmniej 15% wyższa niż inne, pozostałe atrybuty użytkownika zaczynają przejawiać negatywne efekty. Statystyki oraz ich odniesienia do zdolności rzeczywistych zostały opisane poniżej.

Siła (STR): Jak nazwa wskazuje; podniesienie siły awatara zwiększa również siłę użytkownika.
Zręczność (AGI): Bardzo zręczni użytkownicy odnotowują większą dokładność poruszania się oraz lepszą kontrolę nad ciałem. Atrybut ten umożliwia osiąganie wysokich prędkości bez poświęcenia jakości czy dokładności ich wykonywania.
Stamina (STA): Wzrost staminy skutkuje polepszeniem zdolności dłuższego wytrzymywania bez pożywienia i snu, polepszoną wytrzymałością fizyczną, a nawet odpornością na choroby i obrażenia fizyczne.
Charyzma (CHR): Charyzma umożliwia użytkownikowi lepsze zrozumienie jednostki i daje możliwość wykorzystania tej wiedzy celem manipulowania innymi dla własnych korzyści.
Inteligencja (INT): Wyższa inteligencja prowadzi do polepszenia zdolności mnemonicznych oraz rozwiązywania problemów.
Mądrość (WIS): Mądrość pozwala użytkownikowi lepiej zrozumieć okoliczności i ludzi, a także określać najlepsze rozwiązania problemów. Należy odnotować, iż "najlepsze rozwiązania" są zależne od priorytetów moralnych i etycznych użytkownika.

Log pozyskania: Efekty SCP-896 zostały po raz pierwszy odnotowane podczas fazy beta testów. Rutynowy monitoring przeprowadzany przez MFO Mu-4 wychwycił biurową wymianę wiadomości e-mail poświęconych kwestii efektów, po czym jednostka dokonała zabezpieczenia SCP-896. Jako że SCP-896 był pozycją wysoce oczekiwaną przez sferę publiczną, pozwolenie na zapomnienie o grze nie było możliwe. SCP-896 został opublikowany dla sfery publicznej ze znacznymi modyfikacjami kodu zapewniającymi brak przejawów właściwości anomalnych SCP-896. Stary kod wersji beta został poddany aplikacji łatki, a SCP-896 efektywnie zabezpieczony.

Log testowy SCP-896-A:
Do testów wybrano pięciu pracowników klasy D, bazując na ich wiedzy na temat gier komputerowych, posłuszeństwa i substandardowych właściwościach psychofizycznych. Każdemu pracownikowi przydzielono jedną rolę w grupie celem testowania jednego atrybutu. Odczytanie dokumentów ułatwia odnoszenie się do tych pracowników po aliasie opisującym ich rolę:

D-896-a: Rycerz — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu staminy.
D-896-b: Berserker — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu siły.
D-896-c: Kleryk — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu mądrości.
D-896-d: Czarownik — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu inteligencji.
D-896-f: Bard — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu charyzmy.

Log testowy SCP-896-B:
Dr ████, naukowiec z upoważnieniem poziomu 3., ostrożnie wykorzystywał SCP-896, by poprawiać swoje zdolności. Dr ████ zwiększał atrybuty równomiernie, unikając efektów negatywnych. Dr ████ miał 53 lata i był dobrej kondycji zdrowotnej; jego siła i IQ wzrosły o 7% od dnia pierwszego użycia SCP-896. Podczas Święta Dziękczynienia, w roku 20██, dr ████ zdecydował się na dłuższą nieprzerwaną grę w SCP-896. Rozgrywka trwała około █ godzin, po których mężczyzna doznał zgonu. Diagnostyka pośmiertna wykazała, iż dr ████ cierpiał silny artretyzm, wczesne stadium Alzheimera, kataraktę i kilka guzów. Lekarz określający przyczynę śmierci stwierdził, że dr ████ umarł wskutek przyczyn wiekowych. Dalsze wykorzystanie SCP-896 przez pracowników Fundacji zostało zawieszone do momentu, aż zrozumiana zostanie bezpośrednia korelacje między efektami starzenia, które indukuje osiąganie kolejnych poziomów rozwoju postaci w grze.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported