SCP-899
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-899

Klasa podmiotu: Euclid (wcześniej Bezpieczne; szczegóły w Raportach Z Incydentów)

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-899 zabezpieczony jest w części lasu, w Parku Narodowym Rocky Mountain. Fenomen SCP-899 nie może się oddalić dalej niż pięć metrów od drzewa, wobec czego obszar zabezpieczenia został oddzielony od reszty parku poprzez tworzenie pasa przeciwpożarowego wokół niego. Chaty służbowe pracowników parku wokół obszaru są obsadzone przez agentów Fundacji, których zadaniem jest zapobieganie wejściu wędrowców i turystów na tereny SCP-899. Agenci są autoryzowani do aplikacji preparatów amnezyjnych klasy B i C wobec takich osób. Dzieci, które wejdą na obszar SCP-899, nie mogą zostać odzyskane, a bezpieczeństwo przechowalni zapewnić można poprzez usunięcie osób, które ostatni raz je widziały, bądź implementację fałszywych dowodów ich śmierci wskutek przyczyn naturalnych w innym miejscu.

Agenci, którzy weszli w kontakt fizyczny z SCP-899, muszą zostać poddani standardowej ewaluacji psychiatrycznej.

Jako że fenomen SCP-899 jest coraz groźniejszy, usunięto wszystkie drzewa, które znajdowały się do pięciu metrów od chat obserwacyjnych. Pracownicy wchodzący do SCP-899 zobowiązani są robić to w parach i posiadać przy sobie egzemplarze broni palnej z dostosowaną, żelazną amunicją.

Opis: SCP-899 to fenomen psychiczny i telekinetyczny, które manifestuje się najczęściej w formie grupy wrogo nastawionych widmowych dzieci. Wędrowcy, którzy przemieszczali się przez ów rejon, donosili o pościgach i dręczeniu przez niewielkie, cieniste postacie, które przeklinały i rzucały w nich kamieniami w celu przegonienia ich z danego terenu. Postacie te zazwyczaj nie posiadają żadnych cech charakterystycznych, wobec czego trudne jest ustalenie, czy właściwa jest im jakaś płeć ani czy posiadają własne głosy lub osobowości. Nieopuszczenie rejonu strzeżonego przez SCP-899 skutkować będzie wzmożeniem w agresywnym zachowaniu manifestacji, które zakończy się ich bezpośrednimi atakami fizycznymi. Osoba dorosła, która wejdzie w fizyczny kontakt z jednym z takich bytów, cierpiała będzie utratę pamięci szczegółowej odnośnie do swego życia po okresie pokwitania. W jej pamięci pozostaje ogólna wiedza o członkach rodziny i warunkach życiowych, ale najczęściej i tak osoba ta ulega znacznej przemianie osobowościowej. Oznakami kontaktu fizycznego danej osoby z manifestacjami SCP-899 jest utrata impulsywności, ciekawości oraz negatywne reakcje na żarty. Ponadto osoba taka zazwyczaj jest bardzo niecierpliwa względem dzieci — bez względu na ich wcześniejsze zachowanie.

Dzieci w wieku przed-młodzieżowym, które wejdą w kontakt z owymi bytami, fizycznie znikną, a niektóre bądź wszystkie manifestacje przyjmą częściowy wygląd takiego dziecka. Żadna z prób komunikacji ani ustalenia miejsca przebywania zaginionego dziecka się jeszcze nie powiodła. Młodzież przed pełnym ukończeniem okresu dojrzewania zostaje [USUNIĘTO].

Pomimo że doszło do napotkania bardziej szczegółowych manifestacji, wszelkie próby komunikacji z nimi w SCP-899 spełzły na atakowaniu przez nie pracowników Fundacji. Przedmioty wykonane z żelaza czy [ZMIENIONO] są przydatne, by odgrodzić się od możliwości kontaktu z bytami, jednakże, jako że takowa konfrontacja nie jest konieczna, by obiekt poprawnie zabezpieczać, pracownikom związanym z SCP-899 nie przydzielono żadnych narzędzi zawierających [ZMIENIONO].

Podróżowanie przez obszar jest również problematyczne z powodu anomalii przestrzennej, która utrudnia nawigację. Kompasy i urządzenia GPS podają nieprawdziwe kierunki, a wytyczone wcześniej szlaki ulegają zmianom. Mimo że w obszarze zabezpieczenia rozlegają się sporadycznie odgłosy zwierząt, żadne takowe ani ich ślady nie zostały jak dotąd zaobserwowane w rejonie. Zwierzęta sprowadzone na obszar także stanowią cel ataków bytów, aczkolwiek te nie próbują wchodzić z nimi w kontakt fizyczny.

Eksperyment 899-1: Przeprowadzony został w dniach 15—23 maja 2009 r. SCP-573 został przeniesiony do SCP-899, by ocenić efekty jego oddziaływania na przypominające dzieci manifestacje. SCP-573 z powodzeniem odstraszał byty, aczkolwiek anomalia przestrzenna, która komplikuje podróżowanie przez obszar, nadal zachodziła. W związku ze szkodliwymi skutkami dłuższego wystawienia, SCP-573 został z powrotem umieszczony w swojej przechowalni, co zakończyło eksperyment.

SCP-573 powinien być tu zabezpieczony wraz z SCP-899, ponieważ w ten sposób oba obiekty mogą się wzajemnie neutralizować. Nie ma tu żadnych dzieci ani zwierząt, które mogłyby zostać wystawione na oddziaływanie SCP-573. Proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku i oddanie 573 pod moją pieczę — agent W███████.

Raport z Incydentu 899-25: W dniu 10 czerwca 2009 r. w SCP-899 napotkano nową manifestację. Byt przybrał wygląd młodzieńca pokrytego krwawiącymi ranami. Tym razem, zamiast najpierw odstraszać, istota natychmiast zaatakowała dr. ██████, co skończyło się jego ciężkim okaleczeniem i pogryzieniem ręki, szyi oraz górnej partii uda. Dr ██████ jest obecnie poddawany leczeniu w kwarantannie.

Raport z Incydentu 899-26: W dniu 13 czerwca 2009 r. uznano, iż dr ██████ nie doznał żadnych permanentnych uszkodzeń ciała, oprócz blizn, wobec czego został usunięty z kwarantanny. Dr ██████ pozytywnie przeszedł badanie psychiatryczne i był w stanie szczegółowo opisać swoje życie od czasów młodości, pomimo iż wszedł w kontakt fizyczny z SCP-899. Nowy typ manifestacji został oznaczony jako SCP-899-1.

Raport z Incydentu 899-27: W dniu 20 czerwca 2009 r. zaobserwowano, iż zwiększa się liczba manifestacji typu SCP-899-1 oraz że wchodzą one w bezpośrednie konflikty z innymi bytami SCP-899. SCP-899-1 zaatakował również chatę przy północnej granicy obszaru zabezpieczenia, wywołując pożar, który doprowadził do śmierci agenta W███████.

Mimo iż SCP-899-1 mogą być odstraszane tak samo jak inne manifestacje SCP-899, wykazują one znacznie większe chęci zabijania. Badania sugerują, iż zmiana w fenomenie SCP-899 jest związana z wystawieniem obiektu na oddziaływanie SCP-573. Zgodnie z zarządzeniem O5 obecnie wzbronione jest przeprowadzanie na SCP-899 eksperymentów kombinowanych z innymi podmiotami SCP.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported