SCP-906
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-906

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt ma być przechowywany w hermetycznej komórce o wymiarach trzy (3) metry na trzy (3) metry, obudowanej warstwą tytanową o grubości dwunastu (12) centymetrów otoczonej kwasoodpornym szkłem. Temperatura musi być utrzymywana poniżej 5 stopni Celsjusza. Jeśli przekroczy ten limit, wszyscy pracownicy mają być ewakuowani na odległość co najmniej stu (100) metrów od komórki przechowawczej. Pobliski obszar zawierający obiekt zostanie zablokowany, dopóki temperatura nie zostanie obniżona. Komórkę należy poddawać przeglądowi w dwutygodniowych odstępach czasu w celu wykrycia korozji i szczelin. Wszelkie uszkodzenia celi należy natychmiast naprawić.

SCP-906 jest monitorowane przez cały czas przez cztery (4) kamery cyfrowe zamontowane na każdym narożniku pomieszczenia. Wszelkie zaburzenia zachowania zaobserwowane przez kamery będą skutkować natychmiastowym zablokowaniem okolic komórki przechowawczej. Dostęp do SCP-906 jest dozwolony tylko dla nadzorowanego personelu klasy D do karmienia i / lub utrzymania pomieszczenia. SCP-906 należy karmić 80 kg surowego mięsa raz na czterdzieści dwie (42) godziny.

Opis: SCP-906 jest wijącą się masą ciemnobrązowych, robakopodobnych bezkręgowców. Organizmy te wydają się wchodzić w interakcję w jednolity sposób, tworząc kolonie "super organizmów" w sposób podobny do roju mrówek. Z obecnie nieznanych powodów SCP-906 zwykle tworzą "ciało" przybliżone budową do humanoidalnej postaci. SCP-906 w tym stanie jest zdolny do przemieszczania się na dwóch kończynach; jednak na dłuższe dystanse będzie poruszać się w postaci spłaszczonej masy o większej efektywności ruchu.

SCP-906 jest zdolny do wydzielania lepkiego, wysoce korozyjnego, pół-przezroczystego płynu o barwie podobnej do jego koloru skóry. Substancja ta ma działanie żrące podobne do kwasu fluorowodorowego, ale ma mniej wyraźny wpływ na tytan, nie ma wpływu na szkło kwasoodporne i [ZMIENIONO]. Substancja ta posiada zdolność do niszczenia zębów, kości, włosów, paznokci, ubrań, biżuterii oraz niektórych sprzętów w ciągu kilku godzin.

SCP-906 jest drapieżny i bardzo agresywny: gdy jest głodny, rój otacza dowolne żywe stworzenie i używa na nim kwasowej cieczy, tym samym rozpuszczając je do postaci ciekłej zawiesiny, którą następnie spożywa. Próby usunięcia SCP-906 lub przeszkodzenia czynności spożywania okazały się bezowocne. Gdy wyznaczona ofiara jest w pobliżu, SCP-906 zmieni swoją formę w płynący "dywan" i będzie zdolny do poruszania się po każdej powierzchni w celu realizacji swojego celu, dopóki zdobycz nie zostanie schwytana. Ze względu na niewielką szerokość elementów składowych SCP-906 (około 2 centymetry) wszelkie przeszkody jedynie spowalniają obiekt. Te, których nie można przejść, zostaną zniszczone przez kwasową substancję wydzielaną przez SCP-906. SCP-906 jest zdolny do wyznaczania sobie alternatywnych tras aby osiągnąć swoją ofiarę, takich jak rury drenażowe i szyby wentylacyjne.

Z pomocą nieznanych obecnie metod SCP-906 ma możliwość naśladowania odgłosów zwierząt, jak i ludzkiej mowy, która jest wymawiana w sposób chrapliwy i oschły, podczas gdy obiekt jest w stanie humanoidalnej formy. SCP-906 wydaje się skorzystać z tej możliwości, aby zwabić ofiarę w obszary, z których ucieczka jest utrudniona, takich jak rozległe sieci korytarzy. Relacje świadków z naruszenia przechowalni 906-2-10-01A SCP-906 wskazują na "wyśmiewanie" potencjalnych ofiar i emitowanie dźwięku podobnego do "śmiechu" przed atakiem. Takie zachowanie sugeruje rodzaj prymitywnej samoświadomości, ale nie wiadomo, jak istota składająca się z kilku tysięcy pojedynczych organizmów jest w stanie to osiągnąć.

Poszczególne osobniki SCP-906, po wyjęciu z "ciała", będą próbować się z nim na nowo połączyć i będą zdolne do rozpuszczenia wszelkich przeszkód na ich drodze. Należy zauważyć, że poszczególne osobniki nie wykazują tego samego poziomu umiejętności nawigacyjnych pełnego super organizmu. Próbki SCP-906 mają możliwość rekonstrukcji w wielu wersjach, gdy zostaną uszkodzone, w sposób podobny do typowych dżdżownic, czyli dzielenie jednego SCP-906 na pół skutkuje powstaniem dwóch oddzielnych organizmów.

Pomimo tego elementy SCP-906 mogą zostać zniszczone poprzez spalanie, zamrażanie i pełny rozpad ciała. Jeżeli zaistnieje potrzeba zniszczenia SCP-906, użycie miotaczy ognia lub ciekłego azotu jest dozwolone. Jednak okazy SCP-906 podzielą się i "rozmnożą" w ciągu kilku godzin tworząc nową masę. Jeśli kiedykolwiek wystąpi potrzeba unicestwienia SCP-906, wszystkie organizmy składowe muszą zostać wyeliminowane, aby zapobiec zreformowaniu się podmiotu. W celu utrzymania SCP-906 w stanie bardziej kontrolowanym, obudowa przechowalni ma być utrzymywana w temperaturze poniżej pięciu (5) stopni Celsjusza cały czas, co skutkuje ograniczeniem ruchu, czasu reakcji, zdolności reprodukcyjnych i metabolizmu SCP-906.

Dodatek 906-05-01: Testy SCP-906 wykazały, że obiekt wybrał jako cel pracownika klasy D przed krową. Drugie badanie przeprowadzono następnie w taki sposób, w którym świnia, owca, pies i koń były umieszczone obok pracownika klasy D. SCP-906 po raz kolejny wybrał jako pierwszego testera D. Drugim celem była świnia, a następnie owca, koń, a na końcu pies.

Dodatek 906-05-02: Podczas rutynowej konserwacji celi przechowawczej, SCP-906 "przemówił" do pracownika nadzoru wymawiając jego imię kilka razy. Nieznany jest powód tego zachowania, a członek personelu, dr Anthony Richards, zgłosił, iż jest "bardzo zaniepokojony" zdarzeniem i wyraził pragnienie, aby w przyszłości być trzymany z dala od SCP-906.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported