SCP-912
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-912

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt ma być przechowywany w Jednostce Badawczej ██ w standardowej przechowalni. Drzwi do celi muszą mieć odporność na uszkodzenia równą lub wyższą niż 3A. Bezpośrednia fizyczna obsługa podmiotu może spowodować potencjalnie niebezpieczne reakcje i należy unikać jej z wyjątkiem przypadków stanowiących część autoryzowanego protokołu testów.

Wszyscy badacze zaangażowani w projekt SCP-912 muszą otrzymać instruktaż SCP-912-002A („Bezpieczna obsługa SCP-912”) i SCP-912-002B („Radzenie sobie z ,Aresztem’ przez SCP-912”). W przypadku „aresztu” przez obiekt badacze mają stawiać minimalny opór i czekać na pomoc od współpracownika noszącego mundur ██PD.

Eksperymenty wymagające użycia broni palnej lub zasięgu strzelania CQ wymagają autoryzacji dr. ███████ z 24 godzinnym wyprzedzeniem w celu wyczyszczenia trasy i zmiany harmonogramu.

Opis: Obiekt składa się z elementów zbroi, ubrań i ekwipunku policji tworząc odrębną jednostkę zdolną do niezależnego ruchu i działania. Zarówno metoda, za pomocą której zdolność ta została nabyta, jak i środki, za pomocą których można ją osiągnąć, nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Elementy, z których składa się podmiot, są zgodne ze standardami mundurów noszonych przez ██PD SWAT od ██/20██ (przybliżona data pozyskania). Elementy munduru lewitują w powietrzu, tak jakby były noszone przez kobietę lub mężczyznę około 185 cm wzrostu, ale nie można potwierdzić takiej obecności. Byt nie reaguje na próby komunikacji, ale słucha się prostych rozkazów wypowiedzianych po angielsku przez osobę noszącą mundur oficera ██PD.

SCP-912 składa się z:

 • Jeden ciemnoszary hełm balistyczny ██PD z przezroczystą osłoną twarzy.
 • Jedna czarna taktyczna kominiarka Nomex® nieznanego producenta.
 • Jeden zestaw granatowego ██PD ████████ pancerza taktycznego pochodzącego z ███████ Armor, Ltd. Symbol SWAT nadrukowany jest z przodu i z tyłu zbroi.
  • Kilka kieszeni na amunicję/granaty/przechowywane przedmioty (wszystkie pozornie puste, lecz obiekt odmawia inspekcji.
  • Jedna kieszeń zawiera kajdanki „PlastiCuff”. Wydaje się, że ich liczba pozostaje stała mimo dokonanych „aresztowań”.
 • Jedna para ochraniaczy na kolana firmy ██████ Armor Ltd.
 • Jedna para ochraniaczy na łokcie firmy ██████ Armor Ltd.
 • Jedna para █████-███ butów bojowych ze stalowymi noskami od nieznanego producenta.
 • Jedna para czarnych bojowych rękawic firmy ███ Armor Ltd.
 • Zamknięta i zapinana kabura pistoletowa odpowiednia dla średniej wielkości broni bocznej nieznanego producenta.
 • Jedna 53 cm stalowa pałka teleskopowa. Uchwyt jest najwyraźniej wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego z teksturyzowanym uchwytem.

W stanie podstawowym podmiot został oceniony jako niestwarzający zagrożenia dla życia, bezpieczeństwa i przełamania zabezpieczeń, jeżeli traktowany jest zgodnie z SCP-912-002A i SCP-912-002B.

Jeśli osoba nosząca mundur ██PD wyda komendę „Aresztuj <obiekt>” albo w przypadku wykrycia uzbrojonej osoby lub osób w polu widzenia podmiotu, byt rozpocznie procedurę „aresztowania”. Podmiot będzie próbował rozbroić i unieruchomić aresztowanego na ziemi, a następnie zabezpieczyć jego ręce za pomocą pary PlastiCuffs. Siła użyta przy procedurze „aresztowania” znacznie przewyższa siłę określoną w wytycznych i procedurach ██PD SWAT. Byt często zadaje ofierze obrażenia szyi, ramion i rąk z powodu pozornej nieświadomości lub obojętności na mechaniczne ograniczenia ludzkiej anatomii. Opór stawiany w imieniu osoby „aresztowanej” będzie skutkował odpowiednim wzrostem siły do momentu zaprzestania.

Obiekt zaatakuje, jeżeli wykryje groźne lub wrogie zachowania skierowane przeciwko niemu lub osoby noszącej mundur ██PD. SCP-912 rozłoży stalową pałkę teleskopową i zbliży się do najbliższej uzbrojonej osoby z prędkością 5 km/h. Jeśli uzbrojona osoba upuści broń i przestanie wyrażać agresywne zachowania, zanim obiekt znajdzie się w zasięgu walki, rozpocznie się normalna procedura „aresztu”. Kiedy podmiot wejdzie w zasięg walki, a postać dalej będzie wyrażać agresywne zachowania i trzymać broń, SCP-912 zacznie zadawać potężne ciosy w głowę i ramiona pacjenta przez maksymalnie minutę po straceniu przytomności przez atakowanego. Kiedy wszystkie uzbrojone osoby zostaną obezwładnione, obiekt zainicjuje procedurę „aresztu”.

SCP-912 uważa, że poniższe przedmioty są brońmi i gdy osoby je noszące znajdą się w zasięgu jego wzroku, zainicjuje atak: bronie palne; bronie białe (włączając w to noże kuchenne dłuższe niż 10 cm); pałki, buławy i podobne przedmioty; Paralizatory i gaz pieprzowy; [ZMIENIONO]; i „joy” buzzery.

SCP-912 zainicjuje atak, jeżeli te przedmioty będą używane w „groźny” sposób: narzędzia elektryczne i ręczne; wiązane liny; łańcuchy; kastety, ekwipunek sportowy (np. kije bejsbolowe, kije do golfa; podkładki do pisania.

SCP-912 pozwala tylko osobom noszącym mundur ██PD odebrać od niego „aresztowanych”. Osoba ubrana w odpowiedni mundur nie jest zatrzymywana przez SCP-912 niezależnie od uzbrojenia, z wyjątkiem przypadków, gdy agresja fizyczna jest wykazywana przeciwko innej osobie noszącej mundur ██PD. Obiekt nie reaguje na wrogie działania personelu umundurowanego ██PD wobec ofiar nieumundurowanych i nie reaguje na wrogie działania między nieuzbrojonymi osobami, które nie noszą munduru ██PD, niezależnie od odniesionych obrażeń.


PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ: Zachowanie SCP-912 pod względem zagrożenia/reakcji (██/██/20██)

BADANIE: Zdalnie sterowany pojazd (Srl No# 25168162) z uruchomionym narzędziem tnącym zbliża się do D-3117 (przywiązany do krzesła).
REZULTAT: Brak reakcji. Eksperyment zakończony, gdy narzędzie znajdowało się 1,5 cm od gardła D-3117.
NOTATKA: Albo SCP-912 nie uważa ROV za zagrożenie, albo nie obchodzi go los przedstawiciela klasy D. Protokoły badań zmienione ze względów higienicznych.

BADANIE: Zdalnie sterowany pojazd (Srl No# 25168162) z uruchomionym narzędziem tnącym zbliża się do D-3117 (przywiązany do tego samego krzesła). D-3117 teraz ma na sobie mundur ██PD.
REZULTAT: SCP-912 zaatakował ROV, kiedy narzędzie zbliżyło się do testera na 60 cm. Atak nie został przerwany po zdalnej dezaktywacji i rozkazie danym przez D-3117, który brzmiał „Uspokój się”.
NOTATKA: SCP-912 nie wydaje się zmieniać zachowania w odpowiedzi na zagrożenie inne niż ludzkie.

BADANIE: D-3073 (ubrany w mundur klasy D) został poinstruowany, by udać atak ns D-3075 (ubrany w mundur klasy D).
REZULTAT: Brak reakcji.
NOTATKA: SCP-912 wydawał się całkowicie obojętny. Pozostał taki, nawet gdy D-3073 przypadkowo nawiązał pełny kontakt z D-3075 i spowodował krwotok z nosa

BADANIE: D-3073 (ubrany w mundur ██PD) został poinstruowany, by udać atak na D-3075 (ubrany w mundur klasy D).
REZULTAT: Brak reakcji.
NOTATKA: Wynik był przewidywalny na podstawie danych zawartych w raporcie pozyskania.

BADANIE: D-3073 (ubrany w mundur klasy D) został poinstruowany, by udać atak na D-3075 ubrany w mundur ██PD)
REZULTAT: SCP-912 atakował D-3073 pałką teleskopową, dopóki tester nie stracił przytomności, a następnie zakuł go w kajdanki. D-3073 został hospitalizowany z podejrzeniem złamania szczęki.
NOTATKA: Eksperyment przeszedł w dużej mierze zgodnie z oczekiwaniami. Jednak, gdy D-3075 próbował interweniować, aby zapobiec dalszym obrażeniom D-3073, przypadkowo włożył prawą rękę do wnęki lewego ramienia SCP-912. D-3075 został natychmiast zaatakowany przez SCP-912 i pobity na śmierć za pomocą pałki teleskopowej i butów. Wygląda na to, że obiekt nie będzie tolerował naruszenia przestrzeni zamkniętej przez jego ekwipunek, bez względu na to, jaki mundur jest noszony przez testera.

BADANIE: D-3118 (uzbrojony w 30 cm nóż) i D-3119 (uzbrojony w pistolet) został poinstruowany, by zaatakować D-3126. D-3119 kazano upuścić broń przed kontaktem.
REZULTAT: SCP-912 ruszył w kierunku przedstawicieli klasy D, gdy tylko broń została przez nich wyeksponowana. D-3119 początkowo skupił na siebie uwagę obiektu, dopóki broń nie została upuszczona. Chwilę później SCP-912 zaatakował D-3118, który został brutalnie rozbrojony. U D-3118 podejrzewa się złamanie prawej ręki i przedramienia. Jego prawy palec wskazujący został amputowany podczas trwania walki. Początkowo D-3119 stawał opór wobec „aresztu” przez SCP-912 i oba jego ramiona podczas zakuwania zostały zwichnięte. Eksperyment został wstrzymany, a przedstawiciela klasy D oddalono z powodu leczenia.
NOTATKA: SCP-912 kładzie większy nacisk na bronie palne niż bronie białe. Dokładniejsze ustalenie kolejności zagrożeń jest możliwe do osiągnięcia, ale wymagałoby niepotrzebnego marnowania personelu klasy D.


Obecnie trwają testy na SCP-912 w środowisku taktycznym typu SWAT. Agenci █████, ██████████ i ████ mają wcześniejsze doświadczenie w zespole SWAT i przygotowują odpowiednie scenariusze w imieniu dr. ███████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported