SCP-920
ocena: +7+x
MrLost2.jpg

SCP-920 (po lewej) eskortowany przez Agenta ██████ (po prawej). Ostatnie znane zdjęcie Agenta ██████

Identyfikator podmiotu: SCP-920

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Mobilna Formacja Operacyjna Iota-1 ("Łowcy Panów") obecnie śledzi ruchy SCP-920. Aktualnie ruchy SCP-920 są śledzone za pomocą obserwacji satelitarnej. Śledzenie SCP-920 drogą lądową lub powietrzną zostało przerwane. Sugestie dotyczące skutecznego przechowywania SCP-920 mogą zostać przekazane dr. █████████.

Jakikolwiek personel napotykający Mobilną Formacje Operacyjną Iota-1 ma skontaktować się z O5-4.

Opis: SCP-920 zdaje się być mężczyzną pochodzenia Azjatyckiego w nieokreślonym wieku. Transport, ruch, lub kierowanie SCP-920 do określonego miejsca jest fizycznie niemożliwy. SCP-920 okazuje niezdolność do kontrolowania własnych ruchów i zamiast tego "błąka się", nie będąc w stanie wybrać miejsca docelowego.

Próby transportu SCP-920 do dowolnego miejsca docelowego powodują zgubienie się przewoźników. Próby kierowania SCP-920 skutkować będą zgubieniem się SCP-920. Podążanie za SCP-920 skutkować będzie zgubieniem się SCP-920 i osoby podążającej.

Nie ma wyznaczalnego punktu jak efekty SCP-920 będą się manifestować. Pozornie przypadkowe wydarzenia takie jak niewydolność systemów radarowych i urządzeń GPS, trzęsienia ziemi, formacje chmur i poważne zaniedbania ze strony ludzi manifestowały się, kiedy usiłowano przetransportować SCP-920.

SCP-920 zdaje się posiadać słaby efekt psychiczny, sprawiający, że osoby chcą nawiązać z nim kontakt w celu "pochodzenia i porozmawiania razem". Konwersacja z SCP-920 jest odradzana, gdyż skutkuje ona zwykle podążaniem za obiektem i zgubieniem się.

SCP-920 nie przejawia normalnych ludzkich wymagań i może "wędrować" przez pustynie, tundry i oceany bez napotykania trudności.

Dodatek 920-1: SCP-920 został odkryty przy Wejściu [ZMIENIONO] Ośrodka ██. Jednakże, podczas eskortowania do Sali ██, SCP-920 przełamał zabezpieczenia. SCP-920 został później znaleziony na obrzeżach małego miasteczka niedaleko Ośrodka ██. Próby ponownego zabezpieczenia zostały zaniechane po utracie ██ członków personelu.

Dodatek 920-2: Słowa "Pan Zagubiony, z Małych Panów ® od Dr. Wondertainment" są wytatuowane na lewej łydce SCP-920. Desygnowany jest jako "16" w dokumencie SCP-909-a. SCP-920 podczas pierwotnego pozyskania nosił na sobie zieloną bluzę z kapturem, białą koszulkę i dżinsy. Marka "Oświadczenia Doktora" jest wszyta we wszystkie metki.

Dodatek 920-3: Tak, przez zgubieni rozumiemy zgubieni. Zapodziani, zdezorientowani, z dala od kursu, jak tam chcecie to nazywać. Nie, personel nie został wysłany do "kolejnej płaszczyzny nieskończonych Panów". — Dr █████████

Dodatek 920-4: Dnia ██.██.██ SCP-920 został przechwycony przez personel Fundacji, a Ośrodek 207 został wybrany na lokację jego przechowania. Jednakże, po ██ godzinach stało się jasne, że personel nie jest w stanie zlokalizować Ośrodka 207. Po ██ dniach Ośrodek 207 został porzucony ze względu na krytyczne problemy z zaopatrzeniem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported