SCP-923-KO
ocena: +2+x
923KO1A.png

Logo SCP-923-KO-1A.

Identyfikator podmiotu: SCP-923-KO

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-923-KO jest niemożliwy do zabezpieczenia, w związku z czym obecne czynności przechowawcze koncentrują się na ukryciu istnienia SCP-923-KO-1. W przypadku wykrycia instancji SCP-923-KO-1, Mobilna Formacja Operacyjna γ-64 ("Disney's legal team") ma za zadanie zatuszować wszystkie informacje dotyczące SCP-923-KO-1 i podać środki amnezyjne klasy B wszystkim cywilom, którzy byli świadomi istnienia SCP-923-KO-1.

Opis: SCP-923-KO jest konceptualnym bytem o charakterze pasożytniczym, który jako swoich nosicieli obiera grupy ludzi, przyjmując postać SCP-923-KO-1. Ponieważ SCP-923-KO stanowi potężne zagrożenie poznawcze powoduje, że wszystkie osoby są w stanie rozpoznawać i być świadomymi istnienia instancji KO-1, choć same nie będą uznawały ich za coś nadzwyczajnego. Z powodu tej natury SCP-923-KO-1, niemożliwe jest przedwczesne wykrycie i zabezpieczenie instancji. Efekt ten znika, gdy istota opuści swoich obecnych nosicieli.

SCP-923-KO-1 to forma, którą SCP-923-KO przyjmuje, gdy pasożytuje na swoim nosicielu. Niezależnie od swojego nosiciela, instancje będą identyfikować się z "Departamentem Antydisneyowskim". SCP-923-KO-1 początkowo stanowi mały wydział liczący 50-60 osób, ale będzie rósł w siłę wraz z tym, jak gospodarze będą zapewniać mu nowy personel i finanse. Kiedy SCP-923-KO rezyduje na swoich nosicielach, ci będą podejmować wiele projektów związanych z firmą Walt Disney, z których wszystkie będą bezsensowne i nieefektywne. Kiedy rozmiar KO-1 urośnie do około 100-150 osób, SCP-923-KO opuści swojego gospodarza. Natychmiast po tym, wszyscy wiedzący o KO-1 uznają go za anomalię.

SCP-923-KO został po raz pierwszy odkryty dnia 15.12.1966 roku, kiedy administracja Fundacji po raz pierwszy zakwestionowała istnienie Departamentu Antydisneyowskiego (określanego dalej jako SCP-923-KO-1A). Przegląd dokumentacji dotyczącej SCP-923-KO-1A wykazał, że został on założony dnia 26.10.1923 za zgodą Dyrektora ██████ █████. W chwili założenia departament liczył 52 osoby. W momencie odkrycia anomalii nie udało się pozyskać żadnych informacji dotyczących powstania KO-1A, gdyż wszyscy oryginalni pracownicy departamentu, w tym Dyrektor ██████ █████, zostali znalezieniu martwi. KO-1A został rozwiązany bez żadnych problemów i sklasyfikowany jako Zneutralizowane. W chwili likwidacji departament liczył 113 osób.

Dnia ██.██.2003 roku Fundacja odkryła w NASA instancję Departamentu Antydisneyowskiego (określanego dalej jako SCP-923-KO-1B). Śledztwo wykazało, że SCP-923-KO-1B został założony wkrótce po rozwiązaniu KO-1A, 16.12.1966 roku. W chwili założenia KO-1B liczył on 55 osób. Informacje o instancji zostały zatuszowane, a osobom powiązanym podano środki amnezyjne klasy B.

Dnia ██.██.2003 roku Fundacja odkryła na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym instancję Departamentu Antydisneyowskiego (określanego dalej jako SCP-923-KO-1C). Śledztwo wykazało, że SCP-923-KO-1C został również założony wkrótce po rozwiązaniu KO-1A, 16.12.1966 roku. W chwili założenia KO-1B liczył on 58 osób. Informacje o instancji zostały zatuszowane, a osobom powiązanym podano środki amnezyjne klasy B.

Warto zauważyć, że data rozwiązania SCP-923-KO-1A jest taka sama jak data założenia KO-1B i KO-1C oraz że suma członków w KO-1B i KO-1C w chwili ich założenia jest równa sumie członków KO-1A w chwili jego likwidacji. Fakt ten doprowadził do tego, że Dr █████ ██████ zasugerował, iż SCP-923-KO w taki sposób rozprzestrzenia się dalej.

SCP-923-KO jest niezabezpieczony i istnieje możliwość, że obecnie istnieje wiele instancji SCP-923-KO-1 niewykrytych przez Fundację. Dlatego też anomalia została przeklasyfikowana na Keter.

Dokument SCP-923-KO-1A
Poniższej znajduję się dokument w niezmienionej formie, który został stworzony przez pracowników KO-1A. Inne dokumenty związane z instancją można uzyskać za zgodą od Dr. █████ ██████, zajmującego się sprawą SCP-923-KO.

Identyfikator podmiotu: SCP-e

Klasa podmiotu: Hokma

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-e ma być przechowywany w metalowym, pokrytym ołowiem pojemniku o wymiarach 3 na 3 na 3 metry. Personel, który spożywał Malus Domestica w okresie ostatniej godziny, ma zakaz wstępu na obszar 500 metrów od SCP-e. Jeżeli jakakolwiek osoba, która spożywała Malus Domestica w tym okresie, zbliży się do tego obszaru, należy poddać ją natychmiastowej terminacji i poddać jej ciało działaniu promieni rentgenowskich w sposób ciągły przez trzy lub więcej godzin. Wszelkie eksperymenty z użyciem SCP-e są zabronione.

Opis: SCP-e to plakat filmu animowanego z 1937 roku "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Fizycznie SCP-e jest identyczny z innymi zwykłymi plakatami. Jeśli jednak osoba, która spożywała Malus Domestica w okresie krótszym niż jedna godzina zbliży się do SCP-e na odległość bliższą niż 500 metrów, SCP-e [USUNIĘTO]. Personel [USUNIĘTO]. Jeśli osoba nie spożywała Malus Domestica lub od spożycia minęła więcej niż jedna godzina, nic się nie stanie.

SCP-e został odkryty w kinie [ZMIENIONO] dnia ██.██.1939 roku. W chwili odkrycia kino [ZMIENIONO] było [USUNIĘTO]. [USUNIĘTO]. Agentowi ████ udało się pozyskać SCP-e. [USUNIĘTO]. Agent ████ został [USUNIĘTO]. Obecne czynności przechowawcze zostały wprowadzone po tym, jak Agent ████ został [USUNIĘTO].

Analiza plakatu opisanego w dokumencie wykazała, że SCP-e było w rzeczywistości jedynie zwykłym nieanomalnym plakatem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported