SCP-939
ocena: +21+x

Identyfikator podmiotu: SCP-939

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99, oraz -109 mają być przechowywane w celach 1163-A lub 1163-B — komorach przechowawczych o wymiarach 10 [m] × 10 [m] × 3 [m], znajdujących się na terenie wzmocnionej przechowalni biologicznej Strefy 14. Obie cele mają kontrolowane środowisko i znajdują się w stanie podciśnienia. Ściany mają być wykonane ze wzmocnionego betonu. Dostęp do cel jest możliwy tylko poprzez zewnętrzną komorę odkażającą i wewnętrzne, gazoszczelne, stalowe drzwi bezpieczeństwa. Okienka obserwacyjne mają być wykonane z laminowanego szkła balistycznego o grubości 10 [cm], chronionego dodatkowo przez siatkę podłączoną do prądu o napięciu 100 [kV]. Wilgotność ma być utrzymywana na poziomie 100%, a temperatura ma wynosić 16°C. Wszystkie osobniki mają być pod stalą obserwacją przez kamery termowizyjne. Dostęp do SCP-939, komory przechowawczej i stanowiska obserwacyjnego wymaga autoryzacji pracownika z upoważnieniem poziomu czwartego.

SCP-939-101 jest poćwiartowany i przechowywany w kriogenicznych zbiornikach zachowawczych, od 939-101A do 939-101M, znajdujących się na terenie Biologicznej Strefy Badawczej 12. Dostęp do SCP-939-101 wymaga autoryzacji co najmniej dwóch pracowników z upoważnieniem poziomu trzeciego, z których jeden musi być obecny podczas wszystkich testów i badań. Możliwy jest dostęp do tylko jednego (1) zbiornika w danej chwili. Temperatura tkanek SCP-939-101 ma być monitorowana podczas przebywania obiektu poza zbiornikiem kriogenicznym; jeżeli temperatura przekroczy 10°C, tkanka ma powrócić do zbiornika, testy zaś muszą zostać wstrzymane na czas minimum siedemdziesięciu dwóch (72) godzin. Nawet jeśli temperatura przekroczy 10°C, badania nad SCP-939-101 mogą być kontynuowane tak długo, jak tolerowane będą spazmy i błagania o wypuszczenie.

Cele Przechowawcze powinny być czyszczone co dwa tygodnie. W trakcie czyszczenia osobniki SCP-939 mają być w sąsiedniej celi. W tym czasie drzwi i okienka obserwacyjne mają zostać sprawdzone pod kątem uszkodzeń i naprawione bądź, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wymienione.

Głębokie uśpienie wszystkich instancji SCP-939 jest wymagane przed jakąkolwiek interakcją, wliczając w to transfer pomiędzy celami oraz eksperymenty. Szczegóły dotyczące transferu i eksperymentowania w dokumencie #939-TE4

Kombinezon HAZMAT kategorii C ma być noszony podczas każdej interakcji z SCP-939 oraz w miejscach, o których wiadomo, że instancje SCP-939 w nich przebywały. Następująca potem standardowa procedura odkażająca ma być obserwowana przez cały zaangażowany personel celem upewnienia się, że nie dojdzie do kolejnych rozproszeń preparatu amnezyjnego.

W świetle incydentu ABCA14-939-3 cały personel, z wyłączeniem klasy D, mający styczność z SCP-939 przez wszelki okres, musi być wyposażony w dwa (2) wodoodporne czujniki pracy serca. Czujniki te mają być podłączone do bezprzewodowego systemu monitoringu, niezależnego od głównego systemu zasilania w placówce, zaopatrzonego w co najmniej jedno zapasowe źródło zasilania. Jeżeli oba czujniki wyświetlą proste linie albo w jakikolwiek sposób doznają usterki, noszącego należy uznać za zmarłego. Personel poinstruowano do ignorowania wszelkich prób nawiązania rozmowy, jednocześnie z natychmiastowym ogłoszeniem uszkodzenia przechowalni. Personel bezpieczeństwa odpowiadający na takie naruszenie również jest zobowiązany do posiadania czujników pracy serca.

Wszystkie żywe SCP-939 mają, w momencie schwytania, podlegać wszczepieniu podskórnych urządzeń lokalizujących.

Opis: SCP-939 to stałocieplne, stadne drapieżniki wykazujące zaniki organów, charakterystyczne dla organizmów troglobiontycznych. Skóra SCP-939 jest przezroczyście czerwona oraz posiada wysoką przepuszczalność wilgoci, jej skład chemiczny jest zaś zbliżony do hemoglobiny. SCP-939 mierzy średnio 2,2 metra wzrostu, stojąc prosto i waży około 250 kilogramów, chociaż waga jest bardzo zmienna. Każda z czterech łap osobnika jest zakończona trzema szponiastymi palcami oraz czwartym, przeciwstawnym; wszystkie pokryte są drobnymi włoskami wspomagającymi wspinanie. Głowy są podłużne, pozbawione oczu, a nawet oczodołów; osobniki nie posiadają także mózgoczaszki. Szczęki SCP-939 są wyposażone w czerwone, słabo świecące kły, podobne do tych posiadanych przez gatunek Chauliodus, osiągające 6 [cm] długości, otoczone ciepłoczułymi porami. Oczopodobne organy, wrażliwe na światło, biegną przez całą długość ich grzbietu pokrytego kolcami, osiągającymi nawet 16 [cm] długości, i prawdopodobnie są wrażliwe na zmiany w ciśnieniu i przepływie powietrza.

SCP-939 nie posiadają żadnych kluczowych organów; centralny i obwodowy układ nerwowy, system krążenia i układ pokarmowy nie istnieją. Układ oddechowy SCP-939 jest szczątkowy i nie pełni praktycznie żadnej funkcji, poza rozpylaniem AMN-C227 (szczegóły w dokumencie poniżej). SCP-939 nie odczuwa żadnej potrzeby, by jeść ani nie trawi konsumowanych tkanek. Przyswojona materia jest zazwyczaj zbierana w układzie oddechowym SCP-939 i zwracana w momencie, kiedy jej ilość zaczyna zakłócać jego działanie. Pomimo braku wielu istotnych organów, SCP-939 są zdolne wychowywać potomstwo. Szczegóły w dodatku 10-16-1991.

Główną metodą wabienia ofiary jest imitowanie ludzkiej mowy, używając do tego głosu poprzedniej ofiary, chociaż zaobserwowano imitacje wokalizacji innych gatunków oraz aktywne, nocne polowania. Treści wypowiadane przez SCP-939 są często mocno nacechowane strachem i rozpaczą; to, czy SCP-939 zdaje sobie sprawę z ich znaczenia, czy tylko powtarza zasłyszane wcześniej frazy, jest obecnie przedmiotem badań. To, w jaki sposób SCP-939 pozyskuje czyjś głos, pozostaje tajemnicą; udokumentowano przypadki, kiedy osobniki używały czyjegoś głosu, mimo iż nigdy go nie słyszały. Analiza głosu nie jest w stanie rozróżnić oryginalnego głosu od imitacji w wykonaniu SCP-939. Z tego powodu użycie systemów rozpoznających głos na terenie jakiejkolwiek placówki przechowującej SCP-939 jest kategorycznie odradzane. Ofiara jest zazwyczaj zabijana pojedynczym ugryzieniem w szyję bądź twarzoczaszkę; siła ugryzienia została oszacowana na około 35 [MPa].

SCP-939 wydycha śladowe ilości aerozolowanego preparatu amnezyjnego klasy C, oznaczonego jako AMN-C227. AMN-C227 powoduje tymczasową amnezję następczą, zakłócając funkcjonowanie pamięci przez cały czas kontaktu plus około trzydziestu (30) minut. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku, szacowane zaś ECt50 wynosi 0.0015 [mg•min/m3]. W dobrze wentylowanych pomieszczeniach i na otwartym terenie ryzyko przyjęcia dawki ECt50 jest o wiele mniejsze, jednak nadal odnotowywane. AMN-C227 przestaje być wykrywalne w krwiobiegu, w ciągu sześćdziesiąt (60) minut od przyjęcia ostatniej dawki. Zgłaszane poczucie dezorientacji oraz umiarkowane halucynacje powiązane z tym preparatem są podobne do efektów działania licznych środków psychoaktywnych zażywanych niekiedy w celach rekreacyjnych.

Nota 03-23-1005: Ten raport zawiera morfologię alfa. Informację odnośnie do morfologii beta znajdują się w [UTAJNIONO], raporcie z eksperymentu 914 i raporcie podsumowującym akcję Mobilnej Formacji Operacyjnej Nu-7 z dnia ██.██.████ r.

Dodatek 11-14-1981: Nagranie z rozmów radiowych pomiędzy drużynami przejmującymi, podczas pierwszego kontaktu z SCP-939, jest dostępne tutaj.

Dodatek 04-11-1982: W związku ze skrajną awersją do silnego światła SCP-939 został uznany za nieskory do ucieczki. Standardowe fluorescencyjne oświetlenie korytarzy wystarcza, by powstrzymywać SCP-939 przed opuszczeniem jego zaciemnionej celi. Szczegóły w dodatku 09-20-1991.

Dodatek 10-03-1987: Wstępne badania MNA-C227 sugerują potencjalne wykorzystanie w charakterze ogólnego preparatu amnezyjnego. Metody masowej produkcji, jak również ewentualne skutki uboczne są obecnie przedmiotem badań w Biologicznym Ośrodku Przechowawczym i Badawczym 06.

Dodatek 12-03-1990: AMN-C227 został dopuszczony do użytku jako preparat amnezyjny klasy C. Przewidywana roczna produkcja na terenie Biologicznej Strefy Badawczej 12, przy użyciu tkanki SCP-939, wynosi ponad trzy (3) litry.

Dodatek 09-20-1991: Przechowanie dziewięciu (9) osobników SCP-939 zostało przerwane w wyniku kryzysu typu "Cicha Noc" na terenie Biologicznego Ośrodka Przechowawczego i Badawczego 06. Pobliskie osiedla cywilne zostały ewakuowane pod pretekstem nadchodzącego sztormu. Drużyny odzyskujące zostały rozstawione w okolicy.

Dodatek 10-16-1991: [UTAJNIONO] W świetle tych wydarzeń, wszelka interakcja z SCP-939, od 8 września do 7 października na północnej półkuli, oraz od 6 marca do 4 kwietnia na południowej półkuli, jest surowo zakazana. [UTAJNIONO] Nie rozpoznano jeszcze żadnego męskiego osobnika SCP-939 [UTAJNIONO] zawiera preparat amnezyjny klasy B [UTAJNIONO].

Szczegóły w: Reprodukcja SCP-939.

Dodatek 02-20-1992: Wszelkie wykorzystanie AMN-C227 jako preparatu amnezyjnego ma zostać natychmiast wstrzymane. Szczegóły w: Raport z Incydentu AMN-C227-939.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported