SCP-951
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-951

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Kopia SCP-951-1 musi być trzymana w standardowej szafce przechowawczej i może być używana wyłącznie do celów testowych. Rozległe tłumienie informacji o SCP-951 nie jest konieczne; jednakże, strony internetowe o błędach gier wideo muszą być regularnie monitorowane pod kątem odnajdywania opisów SCP-951, każda osoba dyskutująca na temat SCP-951 ma być przekonana, że SCP-951 jest regularnym, nieanomalnym błędem. Osoby dalej utrwalające anomalną naturę SCP-951 muszą zostać odnalezione i poddane działaniu preparatów amnezyjnych klasy A, a ich kopia SCP-951-1 wymieniona z potwierdzonym niedotkniętym kartridżem. Ponadto sponsorowane przez Fundację pliki obrazów ROM z nieanomalnymi kopiami SCP-951-1 mają być dystrybuowane, aby uniknąć przypadkowego przesłania uszkodzonych kartridżów i zminimalizować narażenie na SCP-951.

Opis: SCP-951 jest błędem znalezionym w grze stworzonej przez Sega Genesis/Sega Mega Drive o nazwie "Pauper: Rise of the Monster King" (desygnowanej jako SCP-951-1), turowej grze fabularnej stworzonej przez japońskiego dewelopera ██████. Błąd został wykryty w około 1 na 3 kartridże; jednakże, nie ma żadnego rozpoznawalnego wzoru wśród dotkniętych kopii. Przesłane pliki obrazów ROM uszkodzonych kopii SCP-951-1 wydają się mieć takie same anomalne właściwości jak fizyczne kopie.

Typowa rozgrywka wymaga od graczy gromadzenia członków drużyny lub „potworów” i używania tych potworów do walki z wrogami znajdywanymi w grze. W połowie pierwszego aktu gry, gracz zotaje porwany i zabrany do "Lochu Dorloka". Normalnie w tym przypadku gracz spotyka się z postacią „Hirago” i używa tej postaci do kolejnych bitew podczas ucieczki. Jednakże, jeśli gracz pominie rozmowę z "Hirago" i zamiast tego ucieknie wykorzystując błąd znajdujący się w pokoju lochu, który pozwala przechodzić przez ściany, gracz nie ma żadnych potworów do dyspozycji. Podczas gry na niedotkniętym kartridżu, gra po prostu się psuje po opuszczeniu obszaru. Jednakże, na dotkniętym kartridżu, kolejna walka wprowadzi do drużyny gracza instancję SCP-951.

SCP-951 (nazwany w grze "LUCAS") nie posiada zdefiniowanej postaci, zamiast tego wyświetla się jako blok losowych pikseli. Pomimo tego, SCP-951 funkcjonuje jak normalny potwór, wykorzystując specjalne umiejętności z zestawów ruchów innych potworów w grze podczas bitew. W określonych oskryptowanych punktach gry, w których "Hirago" powinien mieć dialog, SCP-951 zastępuje dialog tej postaci przeważnie zniekształconym tekstem, choć rozpoznawalne słowa, takie jak „przyjaciel” i „gra”, zostały zaobserwowane. Powtarzane testy tych oskryptowanych wydarzeniach pokazały, że dialog wyświetla zmiany z każdą rozgrywką.

Kontynuowane użycie SCP-951 spowoduje wystąpienie innych błędów w grze, w tym:

  • Liczba przedmiotów gracza będzie zmieniała się podczas bitew, często zapewniając 4-6 dodatkowych przedmiotów w danym momencie.
  • Wrogie postacie będą losowo pokonywane bez jakiejkolwiek interakcji z nimi. Jest to ograniczone do przypadkowych spotkań; skrypty potworów bossów nie są naruszone.
  • Wystąpią błędy graficzne i interaktywne nieistotnych części gry (np. Domy, które nie są istotne dla fabuły staną się niedostępne).
  • Średni bonus doświadczenia z pokonania potworów znacznie się zwiększy, często dając od 2 do 3 razy więcej doświadczenia niż normalnie.

Poza oskryptowanymi rozmowami, SCP-951 pokazał zdolność do komunikowania się z personelem poprzez używanie okien dialogowych, które pojawiają się na ekranie poza bitwami, rozumiejąc wokalizacje badaczy. Tekst wyświetlany w tych oknach jest o wiele bardziej czytelny, a SCP-951 wydaje się bardzo przyjazny podczas komunikacji, często sugerując metody szybkiej i skutecznej pracy z grą.

W miarę postępu gry, SCP-951 nadal zwiększa swoją moc wraz z graczem i nadal pomaga graczowi w każdej walce. Jeżeli gra zostanie ukończona używając SCP-951, przerywnik na końcu opisujący losy każdej z postaci ukaże się normalnie, jednak scena opisująca losy „Hirago” zostaje zastąpiona przez SCP-951 i mówi: „LUCAS poznał nowego przyjaciela i zawsze będzie cenił czas, w którym bawili się razem. Dziękuję, że mnie znasz. ” Rozpoczęcie nowej gry i ponowne spowodowanie błędu będzie skutkowało tym, że nowa instancja SCP-951 nie będzie pamiętała gracza, ani żadnych rozmów jakie mogła mieć.

Dodatek: Poniżej znajduje się przykład dyskusji na temat SCP-951-1 i SCP-951 dla agentów wywiadowczych Fundacji, które posłużą jako przewodnik do prowadzenia dyskusji dotyczących SCP-951 (W tym przypadku agentem Fundacji jest użytkownik o nazwie Anonymoose):


Dodatek: Poniżej znajduje się przesłuchanie SCP-951 przeprowadzone 13 maja, ████:

Dodatek: Poniższy wydrukowany dokument został odzyskany wraz z szesnastoma dotkniętymi kartridżami. Ponadto każdy kartridż posiadał wygrawerowany numer seryjny, z których jeden ma po nim wygrawerowane słowo „PRIME”. Badanie numerów seryjnych jest w toku, jednak dotychczasowe wyniki były niejednoznaczne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported