SCP-962
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-962

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z racji niemobilności, SCP-962 musi pozostać w dolinie, w której został odkryty. Obszar w promieniu █ kilometrów od obiektu musi być zabezpieczony. Wszelkich cywilów usiłujących wejść na ów obszar należy zatrzymać pod pretekstem, iż na obszarze znajduje się wysypisko odpadów radioaktywnych. Osoby niepowiązane z Fundacją, które zostaną odkryte na owym obszarze, należy przesłuchać i zaaplikować im preparaty amnezyjne klasy A. Nad obszarem znajduje się zakazana strefa powietrzna. Celem zniechęcenia obiektu do powiększenia rozmiaru co tydzień należy zrzucać z powietrza, niedaleko obiektu, cztery żywe sztuki bydła oraz dwie tony budulca.

Wszelkie balony wypuszczane przez SCP-962 należy zestrzeliwać, a następnie starać się odzyskać manuskrypty. Jeżeli balon ucieknie i zostanie odkryty przez cywila, należy osobie tej zaaplikować preparat amnezyjny klasy A, a balon i manuskrypty skonfiskować. Wszystkie manuskrypty muszą być zamknięte w skrytce minimalnej ochrony; teksty "demagogiczne" należy przechowywać w oddzielnej skrytce. Pracownicy z upoważnieniem poziomu 2. lub wyższego, którzy chcielby przeczytać wyprodukowane przez SCP-962 materiały, mogą przedstawić odpowiedni wniosek dyrektorowi projektu.

Opis: SCP-962 to wielka, metalowa wieża usytuowana w dolinie, w górach ██████, w [ZMIENIONO]. Obiekt jest wykonany głównie ze stali, ale również z innych materiałów. Wieża mierzy około 281 metrów wysokości, a pole jej podstawy liczy 2575 metrów kwadratowych. Obiekt jest okręcony ku górze, a jedna trzecia jego konstrukcji, licząc od góry, jest pusta. Wewnętrzna ściana w dolnym rejonie wieży uniemożliwia zobrazowanie wnętrza. W każdym miejscu SCP-962 mogą otworzyć się szczeliny.

SCP-962 wytwarza i kontroluje około 13 500 "sług", które zbiorczo określa się jako SCP-962-1. Osobniki te są cybernetycznie wzmocnionymi zwierzętami. Wzmocnienia zazwyczaj wymuszają na zwierzętach poruszanie się o dwóch kończynach, a także często dokonują zmian kosmetycznych, jak np. usunięcia pysku, czego celem najprawdopodobniej jest upodobnienie sług do ludzi. Układ nerwowy SCP-962-1 podlega wszczepionym elektrodom umożliwiającym kontrolowanie osobników poprzez źródło centralne, za które uważa się samą wieżę.

Słudzy pełnią wiele ról. Wielka ich liczba zajmuje się wykopywaniem rudy w obszernej sieci tunelów, pod doliną; ruda owa trafia następnie do wieży, gdzie jest rafinowana. Niektóre osobniki naprawiają uszkodzenia wieży oraz inne sługi. Kilka z nich zajmuje się konstruowaniem dróg mających prawdopodobnie ułatwić poruszanie się SCP-962-1. Pozostali słudzy polują i zabijają wszelkie objawy życia w dolinie, które nie są ludzkie. Nie istnieją żadne zapisy mogące potwierdzić możliwość, iż jakikolwiek sługa kiedykolwiek zaatakował człowieka lub maszynę — nawet w samoobronie. Często zdarza się, iż truchła zwierząt zabitych w czasie takich polowań są sprowadzane do SCP-962, gdzie dokonuje się ich przemiany w SCP-962-1. Rośliny także mogą zostać tam sprowadzone celem wykorzystania ich jako paliwa. Pomimo uszkodzeń wynikłych ze stosowania wzmocnień na sługach, bardzo efektywnie spełniają oni przeznaczone zadania; najwyraźniej zostali stworzeni właśnie w tym celu.

Około sześciu razy dziennie SCP-962 wypuszcza ze szczeliny, w pustym, górnym rejonie konstrukcji, balon wypełniony wodorem. Balony te wykonane są z tkanki zwierzęcej różnych gatunków, które najprawdopodobniej są zwierzętami sprowadzonymi do wieży przez SCP-962-1. Do każdego balonu przymocowany jest manuskrypt; papier zwyczajny lub welinowy z tekstem zapisanym w języku angielskim. Długość, treść i styl pisma mogą być różne. Manuskrypty jak dotąd przyjmowały już wiele form, m.in. formę poematu, powieści czy zbioru esejów. Manuskrypty nie wykazują żadnych właściwości anomalnych, ale na ogół są bardzo wysokiej jakości, co może sugerować rozumność SCP-962. Na uwagę zasługuje optymizm, który przejawia tekst, oraz brak jakichkolwiek wzmianek na temat życia nieludzkiego.

Bardzo sporadycznie zdarza się, iż SCP-962 wypuszcza balon z przymocowanym manuskryptem, który jest niepodobny do zwyczajnych tekstów pochodzących od obiektu. Takie manuskrypty są nieskładne, chaotyczne i demagogiczne, czego powód nie jest zrozumiany. Ponadto SCP-962 bezpośrednio wychwala ludzi nazywanych przezeń "Wielkimi", których usiłuje zadowolić. Przykład takiej demagogii znajduje się w Dokumencie 962-382.

Geneza SCP-962 pozostaje niejasna, aczkolwiek szacunki na podstawie szybkości wydobywania rudy wskazują, iż obiekt istnieje od nie więcej niż dwudziestu lat.

Dokument 962-382: Poniższe stanowi wycinek jednej z demagogii SCP-962. Gramatyka, interpunkcja oraz emfazy zostały zachowane w formie, w jakiej zostały odnalezione. Pominięto jednakże kolor tekstu.

Oczyścić ŚWIAT dla Wielkich Oczyścić ŚWIAT dla Wielkich
któż większy niż wasz majestat wasza wzniosła natura Wielcy prawię dobrze?
Ciało i drewno służą wasz zjednoczyć ze stalą którą kochacie czy kochacie też mnie jestem co kochacie. Wielcy widzą jak robię moją powinność moją pasję
wybaczcie wolne tempo stal wymaga CZASU. Czy podobali się wam słudzy byli NAJLEPSI z oczyszczonych tylko NAJLEPSI dla was Wielcy wykonani jak forma którą przybieracie na tym ŚWIECIE by honorować was doceńcie proszę proszę wkrótce ukończę oczyszczanie i będziecie mogli zabrać mnie w waszych statkach OGNIA i ja mogę was kochać i wy będziecie kochać mnie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported