SCP-963
ocena: +30+x
963ccc_small.jpg

SCP-963-1 bez gospodarza.

Identyfikator podmiotu: SCP-963

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-963-1 musi znajdować się pod opieką obecnego operatora poziomu D oraz pracownika oznaczonego jako asystent dr Brighta. Asystent ten musi być wybrany przez O5-█ na podstawie jego lojalności względem Fundacji oraz stabilności psychicznej.

SCP-963 musi być przymocowany do czoła testera lub części wierzchniej jego ręki za pomocą odpowiednio mocnej żywicy epoksydowej. SCP-963-1 znajduje się obecnie na łańcuszku, na szyi testera. 963-1 nie może być ukryty na ciele testera. Próby dokonania tego karane będą terminacją.

Po przeżyciu trzydziestu dni, obecny tester poziomu D musi zostać uśmiercony oraz nowy musi zostać wybrany do noszenia 963-1. Zgodnie z rozkazem O5-█, każda osoba, na której ciele znajduje się SCP-963-1, musi zostać wyłączona z comiesięcznej procedury uśmiercania, dopóki nie umrze ona z przyczyn naturalnych bądź 963-1 nie przeniesie się na inną osobę.

UWAGA: Od dnia 13.12.████ r., 963-1 nie może znaleźć się w pobliżu żadnego humanoida klasy Euclid ani Keter. Nieustosunkowanie się do niniejszej dyrektywy karane jest terminacją. Odwołane przez O5-6, O5-8 i O5-9.

UWAGA: Od czasu Incydentu 239-b Clef-Kondraki, SCP-963-1 nie może znaleźć się w Ośrodku 17 bez zgody trzech O5. Pogwałcenia tej dyrektywy karane są terminacją. Odwołane przez O5-6, O5-8 i O5-9.

Opis: SCP-963-1 to ozdobny amulet mierzący około 15 [cm] w obwodzie i wykonany z białego złota z trzynastoma (13) ██-karatowymi brylantami otaczającymi ███-karatowy, owalny rubin. Obiekt został znaleziony w dobytku osobistym ██████ ███, którego odnaleziono martwego wskutek prawdopodobnego samobójstwa i który otoczony był wieloma książkami o tematyce nadnaturalnej. Nasz lokalny agent odkrył, iż 963-1 nie może zostać uszkodzony, wobec czego pozyskał go zgodnie z protokołem XLR-8R-██.

Dr Jack Bright1, młodszy naukowiec o dobrej reputacji, został przydzielony do badania właściwości SCP-963-1 i udzielono mu dostępu do [ZMIENIONO]. Później, tego samego roku, SCP-076-2 uszkodził swą przechowalnię (szczegóły w dokumencie 076-2-19A), co doprowadziło do [ZMIENIONO] zgonów i ██ poszkodowań. Doktor Bright w tym samym czasie ręcznie przenosił SCP-963-1 za jednostkę przechowawczą SCP-076-2, przez co był pośród pierwszych ZPU (zabitych przy uszkodzeniu). Około █ dni później, D1-113 otrzymał zadanie oczyszczenia rejonu z gruzu, w którym znalazł i podniósł 963-1. D1-113 dotknęła wtedy natychmiastowa i zauważalna przemiana. Poniżej znajduje się transkrypt przesłuchania.


Log Przesłuchania x████, data: ██-█-████

████: Możesz, proszę, powiedzieć, jak się nazywasz?

D1-113: Jack Bright, przecież doskonale wiesz!

████: Myślę, że nazywasz się Tom Higly i odpracowujesz u nas część swojego wyroku dożywocia.

D1-113: Bez jaj! Przecież nie mógłbym… (SCP-963-1 został wtedy usunięty z dobytku D1-113. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego wykazało, iż u D1-113 doszło do zaniku wszelkich wyższych funkcji mózgowych. Oddano mu 963-1, co sprawiło, że powróciły funkcje mózgowe).

████: Dr Bright?

D1-113: Co?

████: Chyba mamy problem.


Po wielu eksperymentach odkryto, iż w momencie, kiedy żywy antropoid wchodzi w bezpośredni kontakt naskórny z SCP-961-1, jego umysł zostaje wyczyszczony, a ten należący do dr Brighta zostaje przekazany z 963-1 do owego antropoida. Wiadomo również, że wspomnienia właściwe dr Brightowi przenoszą się z gospodarza na gospodarza.

Jeżeli kontakt z testerem a obiektem utrzymuje się przez trzydzieści (30) dni, jego funkcje mózgowe zostają wymieniona na te dr Brighta. Jeżeli po tym czasie zdjęty zostaje 963-1, tester, mimo wszystko, stanowi niezależną kopię świadomości dr Brighta. Nałożono sankcje mające zapobiegać utworzeniu wielu instancji dr Brighta, które mogłyby ze sobą kolaborować, jednakże odkryto, iż środek ten nie jest konieczny, jako że doktor Bright wykazał się jako pracownik całkowicie oddany Fundacji i jej celom.

Sam doktor Bright przeprowadził obszerne testy na SCP-963-1, mając nadzieję na odkrycie sposobu uwolnienia się spod oddziaływania obiektu. Przesłuchania doktora Brighta wskazują na fakt, iż ██████ ███ zabił się celem aktywowania SCP-963-1, wobec czego nie zdołał połączyć swej świadomości z amuletem. Hipoteza doktora Brighta stanowi, iż sam przypadkowo aktywował moc 963-1, kiedy został zabity, gdyż nie popełnił samobójstwa jak stwórca obiektu.

2ni6vxu.jpg

SCP-963-2, pokazujący [USUNIĘTO]

Wpis Odnośnie Do SCP-963-2
Dnia ██.██.████ r., O5-9 wydał rozkaz dokonania próby replikacji SCP-963-1. Wszystkie podejścia kończyły się fiaskiem, dopóki SCP-963-2 [DALSZE INFORMACJE USUNIĘTO].

WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE DO SCP-963-2 OBJĘTE SĄ KLAUZULĄ TAJNOŚCI POZIOMU 5. OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ UPOWAŻNIENIA POZIOMU 5., A BĘDĄ USIŁOWAŁY UZYSKAĆ DOSTĘP DO DALSZYCH INFORMACJI ODNOŚNIE DO SCP-963-2, ZOSTANĄ PODDANE TERMINACJI.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported