SCP-965
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-965

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-965 jest przechowywany wewnątrz gotowej do zamontowania ramy okiennej z oknem (dalej oznaczonych SCP-965-1) składającym się z przynajmniej 6 szklanych (bądź podobnego materiału) paneli o wymiarach co najmniej 15 [cm] x 30 [cm]. SCP-965-1 musi być przechowywany w pomieszczeniu o kontrolowanym wpływie środowiska, zdolnym wytrzymać znaczne wstrząsy sejsmiczne. SCP-965-1 musi być, przynajmniej raz na tydzień, sprawdzany pod względem niszczenia budulca. Przez cały czas, przynajmniej dwa (2) podobne ramy z oknami muszą znajdować się w przyległych, osobnych pomieszczeniach wyposażonych w dodatkową warstwę izolacyjną, bez żadnych innych okien i szyb mierzących więcej niż 14 [cm] na 29 [cm] między nimi a aktualnym SCP-965-1. Oświetlenie w pomieszczeniu przechowującym SCP-965 nie może być mniejsze niż 130 kandeli przez cały czas kiedy znajduje się w nim personel, za wyjątkiem kontrolowanych eksperymentów.

Kiedy SCP-965 znajduje się w SCP-965-1, nasza niezdolność do kontrolowania jego przemieszczenia w czasie zniszczenia SCP-965-1 środkami innymi niż odległość sprawiła przeniesienie podmiotu do klasy Euclid. Badania nad bardziej kontrolowanym i trwałym sposobem przechowywania SCP-965 trwają i indywidualne eksperymenty mogą być przeprowadzane przez personel z upoważnieniem Poziomu 1 po wyrażeniu zgody przez personel administracyjny z upoważnieniem Poziomu 3.

Opis: SCP-965 to wzrokowa manifestacja pojawiająca się w szybach/oknach znajdujących się w ramie. Manifestacja przybiera formę zacienionej twarzy mężczyzny o bladym odcieniu skóry, patrzącemu przez dane okno. Dokładne rysy twarzy i detale zmieniają się, podobnież kierunek patrzenia i wiek osoby; jednak raporty wskazują, że jest to twarz tego samego mężczyzny w różnych okresach życia, pomiędzy około 10, a 55 lat. Badania mające na celu dopasowanie SCP-965 do konkretnej osoby były dotychczas nie rozstrzygające.

SCP-965 pojawię się tylko wtedy, kiedy światło "z zewnątrz" opadnie poniżej 5 kandeli, bez względu na światło "wewnątrz". Użycie takich terminów ma sens, że względu na to, że podmiot manifestuje się tylko w pełni złożonej ramie okiennej, mimo, że nie musi być ona zamontowana. Jak dotąd, SCP-965 nie wykazał zdolności do celowego przemieszczania się do innego okna, nawet w zakresie tej samej instalacji; jest on zdolny do przeniesienia manifestacji do nowego środowiska tylko w przypadku zniszczenia aktualnego SCP-965-1; w takim wypadku owo nowe środowisko zostaje przeklasyfikowane na SCP-965-1. Twarz jest widoczna z zewnętrznej części SCP-965-1, ale mimo swojej dwu-wymiarowej natury opisywana jest jako "patrząca w dal, głęboko w pomieszczenie."

Początkowe efekty wywoływane przez SCP-965, to zgłaszanie niepewności, nerwowości i słabej paranoi: takie odczucia pojawią się u osoby będącej w zasięgu wzroku manifestacji, nawet przysłoniętej (np przez zasłony czy firanki). Na podstawie raportów dotyczących mieszkańców domu w którym znaleziono SCP-965, informujących o problemach ze snem, przeprowadzono eksperymenty z udziałem Klasy-D, których kazano spać w pomieszczeniu z zainstalowanym SCP-965-1. Osobnik śpiący w obszarze widocznym dla SCP-965 podczas jego manifestacji będzie tylko i wyłącznie miał sny o niepokojącym charakterze, zwykle obejmujące bycie ściganym, zaatakowanym, dręczonym itd.; pomimo braku fizycznego kontaktu w samym śnie.

W przypadku powtarzających się z udziałem jednej osoby incydentów, nie mniej niż po trzech (3), ale nie więcej niż po dziesięciu (10) cyklach koszmarów, SCP-965 zacznie manifestować się ze zdecydowanie wyraźniejszym uśmiechem; od tego momentu, ofiara zacznie narzekać na zgagę lub ból brzucha, i często zaczyna wymiotować krwią lub wydalać ją razem z moczem i ekskrementami. Jest to spowodowane wrzodami i słabym krwawieniem wewnętrznym z różnych miejsc układu pokarmowego. Obecna teoria mówi, że wpływ SCP-965 drastycznie przyspiesza reakcje organizmu na wysokie poziomy stresu i strachu.

Osoba która znajdzie się na tym poziomie zgłasza również ciągłe manifestowanie się twarzy w oknach w swoich snach, a także na drugim planie obserwowanego otoczenia na jawie, nawet po usunięciu z zasięgu SCP-965. Większość cierpi na lekką, ale cały czas trwającą paranoję, jak również uczucie bycia obserwowanym i śledzonym. Czy w rzeczywistości są to pozostałości wpływu czy jednak standardowe symptomy po traumatycznym wtargnięciu SCP-965 do psyche jest obecnie badane.

Dotychczas SCP-965 nie wydał żadnego dźwięku, nie zaobserwowano również instancji SCP-965 która poruszałaby się po tym jak już się pojawiła. Mimo to podmiot ma zdolność znikania i ponownego pojawiania się w innej pozycji. SCP-965 wykazuje również oznaki świadomości; zaobserwowano rozczarowanie podczas manifestacji przy pustym pomieszczeniu, irytację lub złośliwość podczas manifestacji przed kimś kto zniszczył poprzednie SCP-965-1, a także, jednorazowo, wyraźny strach podczas pojawienia się w obecności Agenta ███████, który wcześniej brał udział w przechwyceniu podmiotu.

Dodatek: Incydent 965-1: Dnia ██.██.19██, rutynowy eksperyment, w czasie którego zniszczono SCP-965-1, potwierdził, że o ile okno wielosegmentowe może być stosowane jako kilka obszarów przechowawczych, zbyt duże uszkodzenie całości dyskwalifikuje je jako nową przechowalnie; niestety SCP-965 pojawił się zamiast tego w przyległym do komory testowej oknie obserwacyjnym. Ze względu na wysoki standard ekwipunku Fundacji, wymagane było całkowite usunięcie okna i zniszczenie go za pomocą materiałów wybuchowych. SCP-965 był potem obserwowany z wyjątkowo agresywną mimiką przez kolejny miesiąc.

Dodatek: Incydent 965-1: Dnia ██.██.20██, doktor L██████ złożył wniosek o przeniesienie z projektu obejmującego SCP-965. Zgłosiła, że zaczyna mieć wizje SCP-965 i odczuwa paranoję, symptomy podobne do tych, które pojawiają się podczas spania przy SCP-965, mimo że ona sama tego nie robiła. Doktor L██████ została tymczasowo zwolniona z obowiązków i oddana pod opiekę psychologów. Nie zgłoszono innych przypadków wpływania SCP-965 na personel, który nie spał w pomieszczeniu przechowującym w obecności podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported