SCP-979
ocena: +4+x
bunny.JPG

SCP-979 reagujący na kamerę.

Identyfikator podmiotu: SCP-979

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie osoby podejrzane o ekspozycję na SCP-979 muszą zostać przebadane pod kątem zmian psychicznych. SCP-979 powinien znajdować się w klatce wykonanej z drutu (oraz posiadającej plastikową podłogę) o długości, wysokości i szerokości około pięciu (5) metrów. Ponieważ SCP-979 nie wytwarza nieczystości, nie istnieje potrzeba stosowania jakichkolwiek podkładów. Jednakże, SCP-979 powinien otrzymać dozownik wody o pojemności 150 mililitrów, uzupełniany codziennie, aby zapobiec usychaniu. Ponadto, SCP-979 może posiadać jedno (1) schronienie w swojej klatce, składające się z komercyjnego plastiku dowolnego koloru, stworzonego dla średnich i dużych członków rodziny Leporidae, zwykle sprzedawanych w sklepach dla zwierząt domowych. SCP-979 musi być monitorowany za pomocą ukrytej kamery przez dwadzieścia cztery (24) godziny dziennie. Jeśli zachowanie SCP-979 zmieni się w jakikolwiek sposób, należy je zarejestrować i zgłosić do personelu poziomu 3 lub wyższego.

Opis: SCP-979 to ożywiona figurka kamionkowa w kształcie członka rodziny Leporidae. SCP-979 wykazuje subtelne różnice od tradycyjnych członków Leporidae, w tym między innymi zdolność do wyrażania emocji poprzez zmiany mimiki twarzy oraz postawy ciała, które są zgodne z typowymi ludzkimi reakcjami. SCP-979 nie posiada naturalnej anatomii, uszy oraz tylne nogi obiektu są zbyt duże, co wywołuje problemy ze swobodnym poruszaniem się. Zachowanie SCP-979 wykazuje pewne oznaki świadomości, lecz obiekt generalnie reaguje tylko na bodźce związane ze strachem i/lub unikaniem. Wszelkie inne reakcje należy zgłaszać personelowi poziomu 3 lub wyższego.

SCP-979 emituje dźwięk wysokiej częstotliwości w reakcji na wszelkie bodźce; jego głośność wydaje się proporcjonalna do poziomu cierpienia SCP-979. Przedłużony bliski kontakt z SCP-979 powoduje synestezję wszystkich zmysłów, która manifestuje zwykle po czterech (4) godzinach i nasila się w zmiennym okresie około trzech (3) tygodni. Wykazano, że ekspozycja na dźwięk wytwarzany przez SCP-979 zwiększa tempo rozwoju synestezji; nagrania nie zdołały odtworzyć efektu, przez co sam dźwięk nie jest uznawany za przyczynę zjawiska. Mimo nieznajomości przyczyny, pierwszym zmysłem reagującym na ekspozycję jest słuch. Ludzie narażeni na SCP-979 posiadają tendencję do opisywania ''szepczącego, szeleszczącego głosu'' związanego z odczuciem dotyku, przez co w miarę możliwości unikają jakiegokolwiek fizycznego kontaktu z czymkolwiek. Zazwyczaj efekt ten pojawia się około dziesięciu (10) minut po ekspozycji.

W ciągu jednego (1) tygodnia ekspozycja na SCP-979 powoduje synestezję w co najmniej trzech (3) zmysłach, lecz one same wydają się być zależne od konkretnej osoby. Wydaje się, iż na tym etapie rozwija się poziom psychozy, chociaż nie wiadomo, czy jest to spowodowane zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez synestezję, czy zupełnie innym czynnikiem. Jedyny znany członek personelu (oznaczony jako SCP-979-V1), który został wystawiony na działanie SCP-979 opisał symptomy podobne do silnych stanów lękowych, szczególnie powracające wyobrażenie istoty niemalże dotykającej ich skóry przez cały czas, szczególnie w nocy, kiedy rzeczony członek personelu odczuwał wrażenie, jakby wyobrażona istota przesuwała nieznaną liczbą kończyn wzdłuż ciała, tuż nad skórą.

Po upływie około dwóch (2) tygodni synestezja spowodowana przez SCP-979 rozprzestrzenia się na wszystkie zmysły, aczkolwiek niektóre z nich wydają się być mniej podatne na to zjawisko, w zależności od konkretnej osoby. W przypadku SCP-979-V1 poprzednie powtarzające się wyobrażenie istoty stało się obsesją, a SCP-979-V1 wykonywał regularne próby ataków na byt, jednak z niewielkim sukcesem. Każda próba otrzymania odpowiedzi dotyczącej wyglądu istoty zakończyła się niepowodzeniem. SCP-979-V1 próbował w tym stanie popełnić samobójstwo około ██ razy oraz popadł w poważny przypadek bezsenności. Ponadto, SCP-979-V1 opisał halucynacje wspomnianej istoty, która już niemalże lizała jego skórę, a także dokonywała innych rodzai kontaktu, jak całowanie, głaskanie i [USUNIĘTO]. W żadnym przypadku SCP-979-V1 nie opisuje rzeczywistego dotknięcia.

W ciągu trzech (3) tygodni synestezja rozwija się w pełni we wszystkich zmysłach. SCP-979-V1 miał ogromne trudności z radzeniem sobie z wszelkiego rodzaju informacjami sensorycznymi, umysł regularnie blokował zmysły z powodu przeciążenia. SCP-979-V1 wykazywał zachowanie podobne do samego SCP-979 i wydawał się próbować interakcji z halucynacjami, zanim wpadł w stan katatoniczny. Następnie nie wykazano żadnej innej progresji aż do okresu pięciu (5) tygodni, w którym podmiot został odkryty z dużą raną w tułowiu, natomiast organy zostały wyciągnięte z wnętrza ciała. Nie wiadomo, w jaki sposób SCP-979-V1 dokonał na sobie takich obrażeń.

SCP-979 został znaleziony w ██████, Chile. SCP-979 pojawił się na wystawie artysty pod pseudonimem The Kind Man w Muzeum ████████. Po doniesieniach o wystąpieniu masowych przypadków halucynacji i oznak synestezji SCP-979 został umieszczony pod kontrolą Fundacji.

Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported