SCP-988
ocena: +6+x
WoodenChest.jpg

SCP-988

Identyfikator podmiotu: SCP-988

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-988 zabezpieczony jest w zamkniętej, nieoświetlonej celi bez okien obserwacyjnych. Obiekt jest zamknięty na kłódkę, do której klucz przechowywany jest w innej placówce.

Wzbronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek eksperymentów na SCP-988.

Opis: SCP-988 to niemożliwa do otwarcia drewniana skrzynia.

SCP-988 wykonany jest z dębiny i żelaznych okuć, obiekt mierzy około 1,5 [m] × 0,5 [m] × 0,75 [m]. Pomimo iż SCP-988 zawiera również zatrzask, podczas odkrycia nie było w obiekcie żadnego zamka. Zatrzask, jeżeli nie jest zabezpieczony, dokonuje swobodnych przemieszczeń; delikatne podniesienie wieka wykazało, że zatrzask swobodnie porusza się na swoich zawiasach.

Po podniesieniu i przechyleniu SCP-988 można odnieść wrażenie, iż w środku doszło do poruszenia nieznanego przedmiotu. Przedmiot ten ma najwyraźniej nieregularny kształt i, według szacunków, waży około 3 kilogramy.

Mimo że nie istnieje ku temu żadna jasna przeszkoda, SCP-988 nie może zostać otwarty. Wszelkie próby otwarcia obiektu okazują się niemożliwe z powodu interferencji zewnętrznych. Podczas 53 udokumentowanych prób otwarcia SCP-988 ręcznie, wyznaczone do tego osoby gubiły się podczas przemieszczenia się do miejsca przechowywania obiektu, cierpiały zranienia uniemożliwiające im dotarcie do obiektu, a w 9 przypadkach, bezpośrednio przed otwarciem obiektu, nagle umierały z przyczyn najwyraźniej naturalnych.

7 udokumentowanych prób otwarcia SCP-988 mechanizmami maszynowymi lub innymi, pośrednimi kończyło się fiaskiem z powodu przerw w dopływie prądu elektrycznego, zacinania się elementów mechanicznych, a w jednym przypadku z powodu niepoprawnego oznaczenia butelki z epoksydem jako lubrykanta. Właściwość ta zdaje się wpływać również na niebezpośrednie metody skanowania zawartości SCP-988. Wszelkie próby zobrazowania zawartości obiektu metodami ultrasonograficzną, elektromagnetyczną czy pasywną okazywały się bezskuteczne z powodu zaistnienia podobnych okoliczności.

Porównanie rezultatów prób otwarcia SCP-988 z tabelami aktuarialnymi wykazało, że prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest normalne, a jedynym wyjątkiem jest to, iż możliwość otwarcia obiektu została usunięta z prawdopodobieństwa. Obecnie nieznany jest mechanizm, dzięki któremu SCP-988 zapobiega otwarciu wieka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported