SCP-993
ocena: +9+x
993.png

Klatka z odcinka SCP-993 pod tytułem "Kuchenna Niespodzianka Bobble'a".

Identyfikator podmiotu: SCP-993

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie transmisje SCP-993 muszą zostać przechwycone, jak opisano w Protokole Upsilon-Beta 3, oraz zablokowane przed wglądem publicznym. Przechwycone transmisje należy nagrać i zachować w celu przyszłych obserwacji. Testerzy używani do oglądania SCP-993 muszą być w wieku poniżej lat dziesięciu, a po opisaniu przez nich danego odcinka, należy aplikować im preparaty amnezyjne klasy A.

Oglądanie SCP-993 musi zostać zatwierdzone przez trzech (3) pracowników z upoważnieniem poziomu 4.

Opis: SCP-993 to telewizyjna audycja dla dzieci, zatytułowana "Klaun Bobble"; po raz pierwszy została wyemitowana dnia ██.██.19██ r. SCP-993 przypomina kreskówkę stworzoną w celach edukacyjnych, której najczęstszą (w większości epizodów) fabułą jest nauka nowych umiejętności lub sposobów spędzania wolnego czasu przez Klauna Bobble'a. Program najprawdopodobniej nie posiada innej obsady, a umiejscowienie akcji często się zmienia między odcinkami.

Anomalne właściwości SCP-993 stają się jasne, kiedy audycja zostaje obejrzana. Każdy oglądający (mający dziesięć lub więcej lat) natychmiast po rozpoczęciu się programu utraci przytomność i pozostanie w tych stanie, aż do zakończenia audycji; osoby takie stwierdzają, iż odczuły uderzenie bólu głowy na chwilę przed utratą przytomności.

Dzieci poniżej lat dziesięciu, które oglądają SCP-993, później stwierdzają, że program uczy i zachwala aktywności takie jak kanibalizm, zabijanie, torturowanie czy [USUNIĘTO]. Aktywności te prawdopodobnie zostają zakorzenione w umyśle testera; powtarzalne wystawianie takiego widza na oddziaływanie SCP-993 może wywołać u niego permanentne oznaki psychotyczne i schizofreniczne.

Odcinki SCP-993 są regularnie transmitowane przez obecnie nieznane źródło, lecz od dnia ██.██.20██ r. wszystkie transmisje zostały pomyślnie przechwycone przy użyciu Protokołu Upsilon-Beta 3, a następnie zablokowane przed wglądem publicznym.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported