SCP-994
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-994

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Stado SCP-994 ma być zabezpieczone w zdalnym obszarze 50 kilometrów kwadratowych w północno zachodniej części stanu Waszyngton, z zapewnionym schronieniem w postaci hangarów 3, 4, 6 i 8 w Ośrodku 410. Wszystkie osobniki SCP-994 mają być wyposażone w transmitery radiowe nadające na bezpiecznych kanałach Fundacji, jak również implanty połączone z siecią „niewidzialnego ogrodzenia” działającego za pośrednictwem lokalnych wież telekomunikacyjnych.

Hangary grzędowe SCP-994 mają być dwa razy w tygodniu uzupełnianie jedzeniem (standardowy płyn odżywczy wzbogacony planktonem ma być zastąpiony raz w miesiącu 25 sztukami bydła) i czyszczone w ramach potrzeby.

SCP-994 mogą swobodnie się poruszać po obrębie terytorium przechowawczego; ze względu na specjalną naturę SCP-994 dostrzeżenia przez cywilną populację czy pomniejsze przełamania zabezpieczeń mają być traktowane z niskim priorytetem. Wszystkie incydenty wymagające reakcji są odpowiedzialnością Zespołu Specjalnego Wywiadu "NUAOIS" (Northwestern Unknown Airborne Object Investigation Society, Północnozachodnie Towarzystwo Badań Nieznanych Obiektów Latających).

Opis: SCP-994 jest gatunkiem powietrznej formy życia nieprzypominającej żadnej znanej gromady organizmów. SCP-994 są generalnie okrągłe, z płaską powierzchnią brzuszną i zakrzywioną stroną grzbietową, mierzące od 3 do 50 metrów w średnicy w pełni rozwoju. SCP-994 zmieniają kształt z wiekiem: młode osobniki będą miały formę tępych trójkątów, dorosłe kształt talerza a starsze SCP-994 będą podłużne.

SCP-994 nie mają charakterystycznych cech po stronie grzbietowej, poza warstwą wysoce refleksyjnego, krótkiego, srebrnego futra i otworami dróg oddechowych stworzenia. SCP-994 nie posiada widocznych oczu, zamiast tego wykrywa swoje otoczenie przy pomocy kombinacji echolokacji i wrażliwości termicznej. Na spodzie ciała znajduje się okrągła, pozbawiona szczęki paszcza z szorstkim językiem, jak również zestawem biało-niebieskich, bioluminescencyjnych organów. Schemat tych świateł jest unikalny dla każdego osobnika, a właściwa funkcja wciąż nie została określona, jako że nie wydzielają ciepła, które mogłyby wykryć inne instancje SCP-994.

SCP-994 są zdolne do lotu, chociaż nie jest znana dokładna metoda. Wiadomo jednak, że są w stanie osiągać niesamowite prędkości: najszybsza zarejestrowana prędkość osobnika SCP-994 przekraczała 2 machy, a niektóre osobniki zaobserwowano podczas wykonywania zwrotów o dziewięćdziesiąt stopni w trakcie lotu. SCP-994 są całkowicie bezgłośne podczas lotu, nawet podczas przyspieszania naddźwiękowego, poza delikatnym brzęczeniem wydzielanym przez dorastające osobniki.

Zachowanie SCP-994 jest wysoce społeczne, ze skomplikowaną hierarchią w stadzie. Starsze samice służą jako matriarchy grupy, gdzie każda kieruje podgrupami około tuzina osobników. Podczas gdy stado będzie zachowywać się jako jedność, to w różnych podstadach będzie można zaobserwować zmienną sieć wzajemnych sojuszy i rywalizacji. Komunikacja SCP-994 odbywa się na poziomie ultradźwiękowym.

Dzikie SCP-994 zwykle będą unikać ludzi, uciekając, jeśli ci zbliżą się na określony dystans, zwykle od 50 do 100 metrów. Jednakże stado Fundacji przystosowało się do kontaktu z ludźmi, co pozwoliło personelowi na nawiązanie fizycznego kontaktu. Stado Fundacji przyzwyczaiło się również do hangarów przechowawczych, używając ich jako miejsce noclegowe. Należy zauważyć, że zarówno dzikie, jak i kontrolowane przez Fundację SCP-994 zdają się odczuwać przyjemność z lotu obok samolotów i często to robią, pozostając niewykryte.

Obecnie w posiadaniu Fundacji znajduje się dwadzieścia osiem młodych osobników, czternaście dorosłych i pięć SCP-994 w podeszłym wieku. Obecna dzika populacja jest nieznana.

Raport incydentu 994/███-C4: ██.██.20██: Pierwsza odnotowana sytuacja użycia przemocy przez SCP-994, w wyniku pobliskiego wyłomu SCP-███. Podczas incydentu SCP-███ włamał się do Hangaru 4 i następnie został zaatakowany przez pięć dorosłych SCP-994 (SCP-994-9, SCP-994-11, SCP-994-19, SCP-994-20 i SCP-994-21). Pozostałe osobniki ze stada uciekły; młode i podeszłe krążyły dookoła pozostałych dorosłych. Kiedy SCP-███ został obezwładniony i pozyskany, inspekcja wykazała ślady silnej hemotoksyny i martwicy tkanki w miejscach, w których przyczepiły się SCP-994. SCP-994-20 został poważnie zraniony podczas incydentu i zginął w wyniku komplikacji pooperacyjnych cztery dni później.

Dodatek 01: 20.09.20██: Dr ████ poprosił o przydzielenie do alternatywnego projektu ze względu na fakt, jakoby SCP-994-34 „prześladował” go i „szpiegował wszystko, co [on] robi”. Podczas gdy SCP-994-34 rzeczywiście podążał za Dr. ████ i zachowanie to zostało uznane za nietypowe, to nie zarejestrowano agresywnego zachowania ze strony SCP-994-34. Prośba została odrzucona, lecz Dr ████ udzielono krótki urlop naukowy w celu odbycia ewaluacji psychologicznej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported