SCP-997
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-997

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-997, kiedy nie jest używany, ma być przechowywany w standardowej szafce przechowawczej. Podczas procedur testowych z SCP-997 zalecane jest, aby obiekt nie był podłączony, kiedy nie jest aktywnie testowany. SCP-997 ma być poddawany testom jedynie w pomieszczeniu funkcjonującym jako klatka Faradaya.

Opis SCP-997 to urządzenie powierzchownie przypominające lampę, ale bez żarówki i z zawiniętym wirem zamiast abażura, prawdopodobnie działającym jako antena. Zrobione jest głównie z metalu i było nieco skorodowany w momencie zabezpieczenia, jednak najwyraźniej nie wpłynęło to na jego działanie. Obrazowanie wnętrza pokazuje skomplikowaną elektronikę nieznanego przeznaczenia. Blisko górnej części znajduje się przełącznik kontrolujący włączanie i wyłączanie urządzenia. SCP-997 jest zasilany przez standardowe gniazdko NEMA 5, został więc wyposażony w adapter dla gniazdek z pomieszczeń testowych Ośrodka 19. Kiedy nie jest podłączony do zasilania albo jest wyłączony, SCP-997 nie wykazuje anomalnych właściwości.

Kiedy zostanie podłączony do źródła zasilania i włączony, SCP-997 emituje pole, które wpływa na wszystkie istoty ludzkie w zasięgu 250 metrów. Pole to nie może przebić klatki Faradaya, która spełnia specyfikacje zawarte w dokumencie 997-02; zdaje się również być chociaż częściowo fizyczne w naturze. Wszystkie osoby pod wpływem tego pola przestają być zdolne do postrzegania w żaden sposób czegokolwiek, co uznaliby za szkodniki. Efekt ten bazuje na subiektywnej ocenie, więc jedna osoba może dostrzec coś, czego nie będzie w stanie inna. Efekt SCP-997 rozszerza się do dokładnej reprezentacji szkodnika.

Rezultaty testów sugerują, że SCP-997 zagłusza jedynie świadome postrzeganie szkodników, powodując we wszystkich zmysłach symptomy podobne do zespołu nieuwagi stronnej. W konsekwencji osoby doświadczające efektów SCP-997 nie dostrzegą szkodników, jednak będą reagować na ich obecność, nie mogąc wyjaśnić podstaw swoich reakcji. Testerzy często będą tworzyć fantazyjne wymówki usprawiedliwiające swoje reakcje i odmówią uznania nieprawdopodobności tych wyjaśnień. Zaprzeczenie to zdaje się mieć niekorzystne efekty psychologiczne, włączając w to paranoję, stres i urojenia. Dalsze informacje w logu eksperymentów 997.

Log eksperymentów 997:

Eksperyment 997-003:
Data: ██.██.████
Tester: Personel klasy D D-6272
Naukowiec: Dr Das
Procedura: D-6272, cierpiący na entomofobię, został umieszczony w pomieszczeniu testowym zawierającym aktywowany SCP-997 i terrarium zawierające znaczną ilość karaluchów. Tester zgłosił, że terrarium jest puste, po czym został on poinstruowany, aby włożył tam swoją rękę. Tester odmówił. Spytany o powód swojej odmowy, D-6272 nie był w stanie udzielić spójnej odpowiedzi, odrzucając jednak sugestię, że powodem były insekty zawarte w terrarium. Po groźbie poddania testera terminacji D-6272 z widocznym drżeniem włożył swoją rękę do terrarium, aby wyszarpać ją w momencie, gdy kamery zarejestrowały wejście na nią karaluchów. Stres testera ciągle wzrastał, pomimo zgłoszenia braku zobaczenia czy poczucia czegokolwiek na swojej ręce; znowu nie był w stanie wyjasnić swojego postępowania. Tester został usunięty z pomieszczenia testowego, a karaluchy odczepione z ręki. SCP-997 dezaktywowano.

Eksperyment 997-005:
Data: ██.██.████
Tester: Personel klasy D D-75009
Naukowiec: Dr Das
Procedura: D-75009 została umieszczona w pomieszczeniu testowym zawierającym aktywowany SCP-997 i jedną stronę dokumentu o papajach, z dużą częścią tekstu przykrytą wysokiej jakości zdjęciem szczura. D-75009 została poproszona o głośne odczytanie tekstu. Kiedy dotarła do fragmentu zakrytego przez zdjęcie zatrzymała się i zaprotestowała twierdząc, że nie może czytać dalej. Po zapytaniu dlaczego D-75009 twierdziła, że jej okulary są zbyt brudne. Po zaproponowaniu, aby je po prostu zdjęła D-75009 stwierdziła, że to nie pomoże, jako że w pokoju jest i tak zbyt ciemno, aby czytać. Oczywista nieprawdziwość została wskazana D-75009, która zaczęła być wzburzona i nie była w stanie wyjaśnić dlaczego nie może czytać, jednak utrzymywała, że wszystko z nią w porządku. Testerka została usunięta z pomieszczenia, a SCP-997 dezaktywowany.

Eksperyment 997-010:
Data: ██.██.████
Tester: Personel klasy D D-436, personel klasy D D-15810
Naukowiec: Dr Redman
Procedura: D-436, wykazujący oznaki ciężkiej mizantropii, został umieszczony w pomieszczeniu testowym zawierającym aktywowany SCP-997. D-15810 został wyposażony w słuchawki do przekazywania informacji i wysłany do pomieszczenia. D-436 nie zgłosił, by zobaczył kogokolwiek innego w pomieszczeniu. D-15810 zostało wydano polecenie podłożenie nogi D-436, co wykonał z sukcesem. D-436 został zapytany, dlaczego się potknął; obwinił on za to kiepskie buty. Kiedy został o to zapytany, zaczął być defensywny, upierając się, że "przypadki się zdarzają". D-15810 został poinstruowany o kopnięcie D-436, który to zgłosił ból, jednak wyraził dezorientację co do jego źródła. D-15810 został następnie poinstruowany o nakazanie D-436 zdjęcia koszulki. D-436 wykonał polecenie, narzekając naukowcom, że w pomieszczeniu testowym jest zbyt gorąco i wyraźnie wierzył, że to był jego własny pomysł. Testerzy zostali usunięci z pomieszczenia, a SCP-997 dezaktywowany.

4 bądź wyższy poziom upoważnienia jest wymagany do uzyskania dostępu do logu dalszych testów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported