SCP-CN-2380

ocena: +6+x

Identyfikator seryjny podmiotu: CN-2380#82-10290-029199

Rozpoznana klasa podmiotu: Netzach


Podstawowa analiza:
Jako że SCP-CN-2380 jest anomalnym wydarzeniem, które już wydarzyło się na Ziemi i nie dokonano żadnego przełomu w tłumieniu tego zjawiska, anomalia jest uważana za niemożliwą do przechowywania; jednakże, możliwe jest natomiast wprowadzenie w błąd opinii publicznej co do wiedzy na temat anomalii.

Obecnie, SCP-CN-2380 jest postrzegany przez opinię publiczną jako nieuniknione pogodowe/klimatyczne zjawisko, którego efekty są identyczne do "wiosny" sprzed 4938 lat.


ice-2062433_960_720.jpg

SCP-CN-2380

Obserwacje:

SCP-CN-2380 jest anomalną aberracją pogodową, która wystąpiła już na planecie Ziemia; manifestowała się głównie jako:

  • Po pewnym czasie kiedy przestały być obserwowane radioaktywne cząsteczki, po czym z atmosfery zaczął padać radioaktywny śnieg/deszcz; powód tego jest nieznany.
  • Po pewnym czasie lądolody zaczęły się stapiać, odkrywając bezbarwną, bezwonną, przeźroczystą ciecz, która zgodnie z analizą stanowi około 70% ludzkiego ciała; powód tego jest nieznany.
  • Po pewnym czasie zaobserwowane zostały w naturalnym stanie instancje zakwitających roślin naczyniowych; analiza wykazała, że te rośliny są bardzo chłonne na promieniowanie. Właściwość ta była obserwowana u innych instancji roślin naczyniowych oraz ich potomstwa w przyrodzie.
  • Po pewnym czasie środowisko naturalne znowu wypełniło się tlenem, aby umożliwić oddychanie; dawniej bardzo radioaktywne cząsteczki przestały być promieniotwórcze. Analiza wykazała, że anomalia doprowadziła do stymulacji na dużą skalę samoistnej natury Ziemi, prowadząc do przywrócenia standardowej koncentracji cząsteczek EVE.

W 2839 roku NENowej Ery odkryto, że śnieżne i lodowe obszary na całej Ziemi zaczęły się topić, formując rzeki, jeziora i inne geograficzne twory. Przypuszcza się, że w 2947 roku NE, Ziemia znowu będzie posiadała oceany i kontynenty.

W 2950 roku zaobserwowano, że środowisko naturalne na całej Ziemi zostały odnowione, a roślinność gwałtownie powróciła do drugiego Fanerozoiku. W 2951 roku pomyślnie zaobserwowano, że gatunki wyższych organizmów wyewoluowały, a w 3000 roku zostało zarejestrowane, że wyewoluował pierwszy gatunek praczłowieka.

Obecnie, SCP-CN-2380 został zarchiwizowany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported