SCP-CN-2987
ocena: +2+x
phone2.jpg

Typowy ekran telefonu komórkowego znaleziony na miejscu incydentu SCP-CN-2987.

Identyfikator podmiotu: SCP-CN-2987

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Departament Wywiadu Internetowego stale monitoruje zapisy policyjne i fora o tematyce paranormalnej, celem namierzenia kolejnych przypadków i informacji dotyczących SCP-CN-2987.

Opis: SCP-CN-2987 jest desygnacją na serię podobnych zaginięć osób. SCP-CN-2987 zawsze zachodzi pomiędzy północą a wschodem słońca następnego dnia, a osoby dotknięte tymi incydentami nie noszą żadnych statycznych podobieństw.

SCP-CN-2987 zachodzi w zamkniętych toaletach wszystkiego rodzaju — publicznych toaletach, umywalniach, podstawowych sanitariach i latrynach. W czasie wystąpienia zdarzenia na miejscu nie ma żadnych obserwatorów lub monitoringu. W niektórych przypadkach porwanie lub zabójstwo może zostać wykluczone przez standardowe dochodzenie kryminalne.

Telefon komórkowy ofiary może się znajdować w pobliżu toalety, w której doszło do SCP-CN-2987. Telefony te posiadają poniższe cechy: podczas gdy przycisk włączenia i bateria działają normalnie, wszystkie pozostałe części są niezdatne do użytku i niemożliwe do naprawienia; po włączeniu telefonu ekran staje się pusty, poza paskiem statusu na jego górze, który wyświetla poniższe pięć ikonek:1

  • Zegar numeryczny. Zegar jest zatrzymany na czasie pomiędzy 2:00 a 6:00 i może się różnić w poszczególnych przypadkach;
  • Stan baterii. Ikonka ta odzwierciedla obecny poziom baterii i dokładny status naładowania urządzenia;
  • Ostrzeżenie o niskiej baterii. Ikonka ta pojawia się nawet, jeżeli poziom baterii nie jest na tyle niski, aby do tego doszło;
  • Tryb ochrony oczu;
  • Przesyłanie ukończone.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported