SCP-CN-2989
ocena: +5+x

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Poniżej znajdują się zwrócone wyniki eksperymentów pytających, wielokrotnie wysyłanych przez Departament Zeznań do SCP-CN-2989. Wyniki są wymienione w kolejności iteracji.

— AUTO

Kryptonim: Wyżynny Lew.

Wyniki: Obiekt został zabezpieczony przez Departament Anormalności.

Obserwacje: Na środku pokoju znajduje się okrągła platforma z wyrzeźbionym czymś, co zdaje się być mapą gwiazd północnej półkuli, na której na północy znajduję się ptak trzymający klucz w kształcie fundacyjnego logo. Wokół krawędzi platformy znajdowały się głębokie zadrapania podobne do kocich oraz czerwona zaschnięta substancja, która zdawała się być resztkami krwi. Z każdego z czterech rogów pokoju rozciągał się łańcuch, którego koniec został zerwany na środku.

Kryptonim: Isztar.

Wyniki: Obiekt został zabezpieczony przez Departament Likwidacji.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy cotygodniowo próbować poddać neutralizacji na ziemi przy pomocy jakiegokolwiek anormalnego przedmiotu, a następnie na ziemi należy umieścić oko pobrane od żywej wrony i posypać solą tak, aby całkowicie je przykryła oraz pozostałe ślady wokół gałki ocznej.

Kryptonim: Świetlik.

Wyniki: Obiekt został zabezpieczony przez Departament Nieporozumień.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie powierzchnie komory mają być pokryte zakrzywionymi lustrami, a liczba członków personelu wchodząca do pomieszczenia powinna wynosić przynajmniej sześć osób. Jedna z nich ma być operatorem, a pozostała reszta obserwatorami.

Mają być przebrani za każdy gatunek stworzeń, jaki występuje w Zabić drozda, zgodnie z ich określonymi rolami w pracy. Operator nie może dokonywać kontaktu wzrokowego z obiektem, ani ze swoim odbiciem w lustrze, podczas całej operacji i może ją przeprowadzać tylko poprzez instrukcje otrzymane od obserwatorów, patrzących na podmiot z górny i z czterech pozostałych stron.

Kryptonim: Księżyc

Wyniki: Obiekt nie może wejść w posiadanie żadnej z Organizacji poza Fundacją.

Specjalne Czynności Przechowawcze: MFO-Gengshen "Aldebaran" będzie w stanie gotowości do reagowania na atak na obiekt przez inne GoI, a pobliskie siły Fundacji będą zobligowane do bezwarunkowej współpracy w tych działaniach.

Kryptonim: Równowaga.

Wyniki: Obiekt został zabezpieczony przez Departamentu Teologii Taktycznej.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja ma zakazać nieakredytowanych aktywności religijnych i współpracować z tradycyjnymi grupami wyznaniowymi, celem zmiany ich obrzędów rytualnych, aby wspierać rytualny ubój w "humanitarny sposób". Fundacja powinna także monitorować święta na dużą skalę we wszystkich miejscach kultu.

Jeżeli podczas aktywności ofiarnej duża liczba ptaków pochodząca z nieznanego źródła zaczęła, by dziobać zwłoki, MFO powinno udać się na miejsce, celem odzyskania ofiary, podania środków amnezyjnych uczestnikom oraz zatajenia powiązanych z tym wydarzeniem informacji.

Pozyskane ofiary mają zostać poddane radiometrii promieniowania Akiva i jeżeli to możliwe, zniszczone po usunięciu SCP-CN-2985-A wytworzonego wewnątrz ofiar.

Kryptonim: Ląd

Wyniki: Obiekt został zabezpieczony przez Departament Patafizyki.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie iteracje plików mają zostać zapisane w bazie danych Crom.AIC. Następnie stabilizujący zaczep tonu głównej narracji ma mieć ustawiony szablon na "Wielki Sen" i przekazany do wspomnianego aic.

NOTATKA: Obiekt został uznany za zabezpieczony przez Fundację, a eksperymenty przysłużyły się Departamentowi Zeznań, dlatego nie są konieczne dalsze działania. Jeżeli sytuacja tego będzie wymagała, należy złożyć wniosek do dyrektora Departamentu Zeznań, w celu przeprowadzenia eksperymentu. Wyniki zwrotne eksperymentów, w których pojawia się lub jest w nie zaangażowany nowy departament, mają zostać dodana do listy pod kryptonimem o podobnej naturze.

——Dr E.Souriau

3

Identyfikator podmiotu: SCP-CN-2989

Klasa podmiotu: Przechowywane.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Personel Departamentu Zeznań powinien wznowić eksperymenty pytające wobec obiektu, kiedy uzna, że nie jest on w stanie mentalnie kontynuować swojego istnienia. Szczegółowe informacje na temat obiektu nie mogą być ujawnione nikomu spoza Departamentu Zeznań.

Opis: SCP-CN-2989 jest BYTNOŚCIĄ poza Departamentem Zeznań, która może zwrócić kluczowy dowód Daseinu do Departamentu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported