SCP-ES-194

ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-ES-194

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-ES-194 jest trzymana w standardowej zagrodzie dla dużych ssaków i codziennie musi być dojona trzy razy. Mleko produkowane przez SCP-ES-194 może być rozprowadzane po innych Placówkach dla celów gastronomicznych.

SCP-ES-194-1 jest zabezpieczony w standardowej komorze przechowawczej dla humanoidów. Przypisany personel medyczny musi monitorować stan zdrowia podmiotu na wypadek wystąpienia wydarzeń Renasci. SCP-ES-194-1 ma całkowity zakaz spożywania mleka produkowanego przez SCP-ES-194.

Po zakończeniu wydarzenia Renasci, SCP-ES-194-1 musi zostać odeskortowany do swojej komory i zbadany przez personel medyczny.

Opis: SCP-ES-194 jest krową domową zmodyfikowaną, aby posiadała połączone cechy genetyczne bydła z podgatunków holsztyńsko-fryzyjskiej i zebu indyjskiego. Nie zaobserwowano, aby byt ulegał procesowi starzenia się w przechowywaniu i codziennie produkuje pomiędzy 100 a 110 litrów mleka, co stanowi trzykrotność średniej wśród nieanomalnych krów mlecznych. Główne anomalne właściwości SCP-ES-194 aktywują się podczas wydarzenia Renasci, podczas którego produkowana jest instancja SCP-ES-194-1.

SCP-ES-194-1 jest humanoidem, który identyfikuje się jako były Premier Kuby Fidel Castro.1 Instancje SCP-ES-194-1 stale manifestują się, wykazując objawy nowotworu płuc 3 stopnia i są niezmiennie wrogo nastawione wobec Fundacji.

Wydarzenia Renasci rozpoczynają się wraz ze śmiercią kliniczną SCP-ES-194-1. Po śmierci, SCP-ES-194 będzie wykazywała oznaki zapłodnienia i wejdzie w okres ciąży, który będzie trwał pomiędzy 279, a 287 dni. Podczas tego okresu, SCP-ES-194 w tym okresie będzie produkować pięciokrotnie więcej mleka, niż zazwyczaj, a jego masa będzie się składała z 97% tłuszczu, płynu owodniowego i spermy należącej do SCP-ES-194-1. Po spożyciu mleka, osoby zgłaszają uczucie "odmłodzenia" i "zwiększonej energii". Liczne testy wykazały, że powtarzana i stała konsumpcja tego mleka jest zdolna do wywoływania zaawansowanej regeneracji komórek.

Po zakończeniu się okresu ciążowego, SCP-ES-194 wyprodukuje instancję SCP-ES-194-1. Urodzona instancja będzie posiadać wspomnienia z wydarzeń, jakich była świadkiem poprzednia żywa instancja SCP-ES-194-1. Zgodnie z Mandatem KYN-1221 Komitetu ds. Etyki, trwają badania nad sposobami leczenia nowotworu SCP-ES-194-1 bez podania mleka od SCP-ES-194.

Odkrycie: SCP-ES-194 został po raz pierwszy odkryty w 1972 roku przez fundacyjnego szpiega w Kubańskim Ministerstwie Anomalii. Projekt powiązany ze stworzeniem SCP-ES-194 (kryptonim "Ubre Blanca") był opracowywany od 1969 roku. Jego celem było sztuczne wydłużenie życia Premiera Castro i ochronienie go przed próbami zamachu. Projekt był w głównej mierze wspierany przez technologię i badaczy dostarczonych przez sowiecką agencję GRU-P.

Po wielu próbach zamachu dokonanych przez Pentagram przeciwko Castro w latach 70. i wczesnych 80. XX wieku, agent Marw zgłosił wiele manifestacji SCP-ES-194-1. SCP-ES-194 została pomyślnie zabezpieczona i przeniesiona do Placówki 57 pod przykrywką Huraganu Kate w 1985 roku. Obecna instancja SCP-ES-194-1 została zostawiona na miejscu i pozwolono jej pozostać na swojej pozycji politycznej za zgodą Regionalnej Rady.

SCP-ES-194-1 nie dokonał manifestacji pod zarządem Fundacji, aż do 2016 roku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported