SCP-PL-001

PONIŻSZE PLIKI ZOSTAŁY OBJĘTE KLAUZULĄ

ŚCIŚLE TAJNE

ZGODNIE Z ROZKAZEM ADMINISTRATORA


OSTRZEŻENIE OGÓLNE 001-Alfa: Jeśli decydujesz się na zapoznanie z poniższą dokumentacją, dajesz do zrozumienia, iż jesteś uprawnionym pracownikiem Fundacji SCP i przyznano ci legalny dostęp. W przeciwnym razie zastosowany zostanie Memetyczny Środek Monitorujący, który pozwoli Fundacji SCP na prowadzenie obserwacji twojego życia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Gdy Dowództwo uzna, że wykorzystujesz posiadaną przez siebie wiedzę dotyczącą desygnatów SCP-PL-001, narażając Fundację na jakikolwiek uszczerbek, natychmiastowo uruchomiona zostanie procedura terminacji. Spośród poniższych propozycji wszystkie są fałszywe. Niektóre są prawdziwe. Wszystkie są prawdziwe.


UWAGA!

OSOBY NIEUPRAWNIONE, PRÓBUJĄCE UZYSKAĆ DOSTĘP DO PONIŻSZYCH INFORMACJI, ZOSTANĄ NATYCHMIAST PODDANE DOŻYWOTNIEJ OBSERWACJI PRZEZ ODPOWIEDNI ZESPÓŁ ANALITYCZNY. TO TWOJE OSTATNIE OSTRZEŻENIE. PO PRZEWINIĘCIU STRONY NA DÓŁ ZOSTANIESZ POZBAWIONY WSZELKIEGO PRAWA DO PRYWATNOŚCI WZGLĘDEM FUNDACJI SCP, CO WYKORZYSTANE MOŻE ZOSTAĆ PRZECIWKO TOBIE I RESZCIE TWOICH PRAW.

TO OSTATNIE OSTRZEŻENIE.


PL-001

MEMETYCZNY ŚRODEK MONITORUJĄCY ZOSTAŁ AKTYWOWANY.

AUTORYZACJA… POTWIERDZONA.

WYŁĄCZANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA.

Witaj, autoryzowany pracowniku. Wybierz żądany plik.


KRYPTONIM: Arcydziegiel — Fundator

KRYPTONIM: Futurity — Prawdziwy Cel

KRYPTONIM: ZeroStrider — Ptaki bez skrzydeł

KRYPTONIM: Ralliston — Polska Filia Fundacji SCP

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported