SCP-PL-002
ocena: +109+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-002

Klasa podmiotu: Bezpieczne Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-002 musi zostać schwytany i zniszczony najszybciej jak to możliwe. Agentów przebywających na obszarach, gdzie może pojawić się podmiot, wyposażono w sprzęt przechwytujący z serii G310, posiadający między innymi zapas skroplonego środka amnezyjnego klasy A. Operacja schwytania SCP-PL-002 została zakrojona na szeroką skalę i w chwili obecnej zaangażowanych w nią jest 16 oddziałów MFO Lambda. Każdy pracownik Fundacji po zaobserwowaniu u siebie wyjątkowo pogorszonego samopoczucia bądź nagłego przygnębienia zobowiązany jest (pod groźbą wydalenia bądź neutralizacji) bezzwłocznie zgłosić to jednemu z dowódców MFO Lambda lub Nadzorcy (który z kolei obliguje, iż w trybie natychmiastowym przekaże informację członkowi rady O5). Ze względu na bardzo rozległe pole rażenia obiektu, wszelkie spostrzeżenia należy zgłaszać nawet mimo wątpliwości.

Według wytycznych archiwalnych, SCP-PL-002 miał przebywać w szerokim oraz długim na dwieście (200) metrów pomieszczeniu znajdującym się co najmniej kilometr pod ziemią (dogodne warunki panowały w Strefie PL-█) i strzeżonym przez czterech (4) wykwalifikowanych ochroniarzy Fundacji 24 godziny na dobę. Pomieszczenie musiało być oddzielone od reszty kompleksu przedsionkiem w postaci prostopadłościennego pokoju próżniowego, do którego powietrze wprowadzano tylko na czas eksperymentów z personelem klasy D. ██/██/████r. nastąpiło ominięcie przechowalni przez podmiot (zobacz Incydent 002-1)

Opis: SCP-PL-002 to pięcioatomowa cząsteczka nieznanego dotąd pierwiastka. Wszelkie próby zbadania właściwości lub składu podmiotu zakończyły się niepowodzeniem oraz przynajmniej częściowym uszkodzeniem aparatury badawczej. W promieniu stu metrów od siebie obiekt emituje anomalne pole (prawdopodobnie działające na zasadach pola elektromagnetycznego) o wysokości pięciuset metrów, wpływające diametralnie na samopoczucie wszystkich znajdujących się w jego zasięgu ludzi.

SCP-PL-002 może podróżować z dowolną zmienną prędkością po terenie całej Polski (ustawienie [USUNIĘTO] przy wszystkich skrajnie wysuniętych na północ, południe, wschód i zachód punktach kraju zneutralizowało ryzyko przemieszczenia się podmiotu przez granicę, również drogą morską), jest przezroczysty i bezwonny. Jego obecność można wykryć tylko na podstawie nagle pogarszającego się samopoczucia (co jest ignorowane przez większość ofiar) bądź dzięki [UTAJNIONO] (na polecenie O5-█), w które również wyposażone zostały wszystkie oddziały MFO Lambda.

Działanie SCP-PL-002 po raz pierwszy zaobserwowano 11/09/████r. w █████ █████ (Stany Zjednoczone); wtedy też Agenci Fundacji testujący tam prototyp osprzętu przechwytującego G310, odnotowali "złapanie" dwóch atomów nieznanego pierwiastka, do których potem dołączyły kolejne trzy, tworząc cząsteczkę. Potwierdziło to również zdolność podmiotu do samodzielnego rozszczepiania (nie zdołano później wywołać podobnej reakcji w warunkach laboratoryjnych). Kiedy jeden z Agentów popełnił samobójstwo po powrocie na teren polskiej filii, Fundacja rozpoczęła szczegółowe badania nad schwytanym obiektem.

Działanie podmiotu w każdym przypadku wygląda identycznie: zdrowa ofiara znajdująca się w zasięgu SCP-PL-002 przez pięć minut zaczyna odczuwać zmęczenie oraz znaczne pogorszenie nastroju. Po piętnastu kolejnych minutach pojawiają się objawy typowe dla gorączki, tj. podwyższona temperatura ciała, uczucie chłodu; występują też zawroty głowy, drgawki i wymioty. Ofiara wykazuje niechęć do życia, zaczyna podsumowywać swoje dotychczasowe osiągnięcia, twierdząc, że tak naprawdę nic nie znaczy. Po łącznie czterdziestu minutach spędzonych w zasięgu SCP-PL-002, ofiara zrobi wszystko, by popełnić samobójstwo; unieszkodliwi też każdego, kto stanie na jej drodze. Jeśli zostanie powstrzymana, należy zastosować Procedurę █. Stosowanie Procedury █ na dłuższą metę nie przynosiło rezultatów; ofiara umierała w wyniku [ZMIENIONO] również po podaniu środka amnezyjnego klasy A — dr H█████. Na podstawie eksperymentu nr 2 wysnuto hipotezę zakładającą, iż obiekt może być częściowo świadomy.

Incydent 002-1: Podczas tego incydentu SCP-PL-002 wydostał się z pomieszczenia spełniającego wytyczne specjalnych czynności przechowawczych przez mającą 2µm szparę w specjalnie zaprojektowanych drzwiach przedsionka. Jako że wówczas ochroniarze nie dysponowali jeszcze [USUNIĘTO] pozwalającymi im wykryć obecność SCP-PL-002, zaś próżnię słusznie uważano za jedyną przeszkodę, jakiej obiekt nie jest w stanie pokonać, podmiotowi udało się wydostać podczas wizytowania pomieszczenia przez członka personelu klasy D oddelegowanego do przeprowadzenia trzeciego eksperymentu. Raport określający niektóre własności SCP-PL-002 (zawierający m.in. paragraf mówiący o metodach wykrywania) dostarczono dzień później, kiedy wdrożona została już Procedura Ominięcia Przechowalni. Zarówno doktora sporządzającego raport, jak i inżyniera Wydziału Spraw Technicznych odpowiedzialnego za zaprojektowanie drzwi do przedsionka usunięto z Fundacji — O5-██.


Eksperyment 1 (12/██/████)
D-53 jest sprawnym fizycznie i odpornym psychicznie (dzięki swoim przeżyciom z przeszłości) mężczyzną w wieku 35 lat. Został wyposażony w mikrofon przypięty do koszulki, kamerę i statyw.

Rozpoczęcie eksperymentu 00h-00m-00s

Dr H█████: Proszę otworzyć drzwi do przedsionka i zatrzasnąć je, kiedy znajdziesz się wewnątrz.

D-53 postępuje według instrukcji dr H██████

D-53: Na pewno wypompowaliście stąd całą tę próżnię? Dzwoni mi w uszach.

Dr H█████: To normalne. Upewnij się, że drzwi za tobą są zatrzaśnięte i otwórz kolejne - te przed tobą - do przechowalni.

D-53 postępuje według instrukcji dr. H██████

D-53: Wow! To miejsce jest ogromne! Echo!

Dr H█████: Umieść kamerę na statywie i włącz ją.

D-53 postępuje według instrukcji dr. H██████; obraz z kamery ukazuje mężczyznę i pomalowane białą farbą, mocno oświetlone wnętrze przechowalni

Dr H█████: Teraz czekaj. Opowiadaj o wszelkich zmianach, jakie dostrzeżesz.

00h-05m-00s

D-53: Ech. Idiotyzm…

Dr H█████: Co się dzieje, D-53?

D-53: Nic, nic. (wzdycha) To znaczy, przed tym dziwnym testem zrobiłem zakupy, ale zapomniałem o mleku. Jestem do niczego.

Obraz z kamery ukazuje D-53 powoli krążącego po przechowalni ze spuszczoną głową

00h-20m-00s

D-53: Niedobrze mi, doktorze.

Dr H█████: Jakieś konkretne dolegliwości, D-53? Pokaż twarz do kamery.

Obraz ukazuje spoconego D-53 z podkrążonymi oczyma

D-53: Chyba zwymiotuję. Boże, jestem taki słaby…

Dr H█████: Rób, co uważasz za niezbędne, D-53.

D-53: I, kurwa, jak skończyłem?! Jak jakiś pierdolony szczur laboratoryjny?! Przez całe życie nie osiągnąłem kompletnie nic!

Przez kolejne 19 minut D-53 wrzeszczy, biega po przechowalni, wyzywa siebie oraz dr H██████; dwukrotnie wymiotuje też w różnych miejscach

00h-40m-00s

D-53: Wy pierdolone skurwysyny!

Dyszący i zapłakany D-53 chwyta kamerę, po czym rzuca nią o ścianę; obraz ukazuje mężczyznę biegnącego na koniec pomieszczenia i próbującego rozbić swoją głowę przy użyciu statywu

Zakończenie eksperymentu 00h-42m-11s

Wnioski z obserwacji: SCP-PL-002 wywołuje u wystawionej na jego działanie ofiary poczucie winy i nienawiść do siebie samej, co skutkuje próbami samobójczymi.

Postępowanie: D-53 został powstrzymany i z poważnymi ranami głowy oddelegowany do Skrzydła Medycznego. Zastosowano Procedurę-█. EDYCJA: W dniu █/██/████ D-53 zmarł - dr H█████.


Eksperyment 2 (05/██/████)
D-78 jest sprawnym fizycznie schizofrenikiem w wieku 27 lat. Został wyposażony w mikrofon przypięty do koszulki; kamerę i statyw umieszczono za specjalną szybą ochronną jeszcze przed jego przybyciem.

Rozpoczęcie eksperymentu 00h-00m-00s

D-78 wchodzi do przechowalni

00h-03m-12s

Dr H█████: Pamiętaj, by opowiadać o swoim stanie.

D-78: O stanie, tak, tak, tak, tak, tak… Chcą widzieć, o stanie…

00h-05m-00s

D-78: Głupi, głupi, jesteś głupi, głupi, nic ci się nie udaje, głupi, głupi, głupi…

00h-20m-00s

D-78: Nie, nie, nie, nie, nie! Przestańcie! Przestańcie się śmiać!

Dr H█████: D-78, co się dzieje?

D-78: Śmieją się! Śmieją się! Niech przestaną! Doktorze, niech przestaną!

Obraz ukazuje mężczyznę, który, jęcząc, podskakuje na jednej nodze, jakby próbował pozbyć się wody z ucha

00h-40m-00s

D-78: (wrzaski) (wycie) (płacz) Przestańcie!

Dr H█████: (ściszonym głosem) Podmiot może wywoływać halucynacje lub posiada świadomość pozwalającą mu na torturowanie psychiczne personelu klasy D w dowolny sposób.

D-78 odgryza sobie ████████, co skutkuje szybką utratą krwi

Zakończenie eksperymentu: 00h-45m-32s

Wnioski z obserwacji: SCP-PL-002 doprowadził do śmierci D-78. Następny eksperyment przewiduje wprowadzenie do przechowalni [UTAJNIONO]

Postępowanie: Jako że w chwili obecnej w pełni panujemy nad podmiotem oraz znamy jego właściwości anomalne, wnoszę o zmianę klasyfikacji do klasy Bezpiecznej - dr H█████. (podanie rozpatrzono pozytywnie - O5-█)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported