SCP-PL-002-J
ocena: +14+x
002-J.jpg

SCP-PL-002-J w stanie spoczynku.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-002-J

Klasa podmiotu: Zapomniano Nie zapamiętano Bezpieczne (chyba)

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z racji powszechnej świadomości o występowaniu anomalii niemożliwe jest ustalenie jakichkolwiek czynności przechowawczych. Manifestujące instancje należy ignorować. Prawdopodobnie istniało więcej środków ochronnych, zostały one jednak zapomniane na przestrzeni dziejów.

Opis: SCP-PL-002-J to zbiór drzwi zdolnych do natychmiastowego resetowania pamięci krótkotrwałej po przekroczeniu ich progów ze skutecznością przewyższającą preparaty amnezyjne klasy A. Ich głównym przeznaczeniem najprawdopodobniej jest wywoływanie irytacji u niczego nieświadomych ofiar. Kilkukrotnie zarejestrowano przypadki zderzenia z framugą, nie kwalifikuje się ich jako celowych czynów podmiotów.

Nieznane jest pochodzenie żadnej z instancji. Wydają się występować losowo, jako iż pozostałe drzwi z partii zazwyczaj nie przejawiają anomalnych właściwości. Żaden z producentów nie ma złych intencji wobec klientów (poza wyzyskiem z kasy), obiekty nie są zatem produkowane świadomie. Producenci nie pamiętają szczególnych środków stosowanych podczas produkcji podmiotów.

Ze względu na niewielkie zagrożenie lub jego brak, obiektów nie poddaje się utylizacji ani nie nakłada się restrykcji na ich produkcję. W Magazynie Obiektów Bezużytecznych Ośrodka PL-13 przechowywanych jest 5 instancji obiektu SCP-PL-002-J, zapomniano jednak ich dokładną lokalizację.

Próba pozyskania informacji z serwera… Błąd: Nieobsługiwany język. Zmieniam…

Attempting to obtain information… Error 418: Forgotten. Restoring last backup…

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported