SCP-PL-003-J
ocena: +15+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-003-J

Klasa podmiotu: Katar

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na szerokie rozpowszechnienie oraz zakorzenienie w międzynarodowej kulturze oraz względną nieszkodliwość zjawiska, SCP-PL-003-J pozostaje niezabezpieczony. Personelowi objętemu efektem działania zjawiska należy aplikować krople typu Amono-PSI-Kobalt; zaleca się również korzystanie z kwadratowych lub prostokątnych fragmentów materiału o przeznaczeniu higienicznym do usuwania zanieczyszczeń wywołanych produktami ubocznymi.

Opis: SCP-PL-003 jest anomalnym zjawiskiem oddziałującym na przedstawicieli gatunku Homo sapiens wywołującym objawy takie jak:

  • kichanie
  • świąd
  • kaszel
  • pieczenie spojówek
  • produkcja i wyciek wydzieliny
  • zatkany nos
  • ogólne osłabienie organizmu
  • ból głowy
  • stan podgorączkowy

Sugeruje się, że SCP-PL-003-J może pojawiać się w wyniku reakcji alergicznych, infekcji chorobowych, zmian hormonalnych i polekowych oraz jako odruch (chemiczny, pokarmowy, emocjonalny).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported