SCP-PL-004
ocena: +81+x

UWAGA!

Informacje odnośnie obiektu, zawarte w raporcie mogą być częściowo lub całkowicie błędne. Do ich korekty został wyznaczony doktor Tomasz Lubski. W razie chęci pozyskania najnowszych informacji o podmiocie należy się z nim skontaktować. Obecnie nie ma także możliwości wypożyczenia artefaktu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań.


Identyfikator podmiotu: SCP-PL-004

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy przechowywać w klatce Faradaya umieszczonej pośrodku standardowej fundacyjnej przechowalni, o wymiarach 9x9 metrów. W celu zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą czy też przypadkową interakcją z pracownikami Fundacji, można zamontować zamek kodowy w drzwiach do przechowalni i jedną kamerę nadzoru, wewnątrz niej. Nie są to jednak środki konieczne do zabezpieczenia obiektu, gdyż nie jest on zdolny do samoistnego przemieszczania się. Dostęp do niego mogą mieć pracownicy z poziomem upoważnienia 3 lub wyższym. Ponieważ badania wykazały, że obiekt nie stwarza żadnego zagrożenia, dostęp do niego mogą mieć pracownicy z poziomem upoważnienia 1 lub wyższym.

SCP-004.jpg

Obiekt SCP-PL-004.

Opis: SCP-PL-004 to biała piłka tenisowa, wykonana ze standardowego materiału, o obwodzie 21 [cm]. Poza śladami zużycia wynikającego najprawdopodobniej z wieloletniego używania nie ma ona żadnych fizycznych charakterystycznych cech. Emituje za to fale elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości (zapis pomiarów i szczegółowe dane dostępne w załącznikach).

Istnienie podmiotu zostało odnotowane dnia 19.08.20██ r. przez agenta polowego Piotra Borowskiego, podczas jego prywatnych zakupów na bazarze przy ulicy █████████████ w mieście ███████████, który natychmiast zabezpieczył artefakt i przewiózł go do ośrodka numer PL-██, znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia. Co ciekawe, jak wynika z relacji agenta, podmiot ujawnił przed nim swoją anomalną naturę celowo, zarazem nie wywierając na nim żadnego wpływu fizycznego czy psychicznego (pozytywny wynik obserwacji agenta w dniach 19.08 -23.08 20██ ).

SCP-PL-004 najprawdopodobniej cały czas znajduje się w stanie anomalnym, o czym świadczą emitowane przez niego fale elektromagnetyczne, niemające jednak żadnego wpływu na organizmy żywe czy materię nieożywioną (z wyłączeniem nieznacznych zakłóceń sygnału radiowego). Cel ich emisji pozostaje nieznany. Aby doświadczyć właściwego anomalnego oddziaływania obiektu należy zbliżyć się do niego na odległość nie większą niż 8.25 metrów. Możliwa stanie się wtedy interakcja z obiektem polegająca na rozmowie z nim, co jednoznacznie wskazuje na posiadanie przez niego świadomości. Artefakt przesyła swoje wypowiedzi wprost do umysłu odbiorcy za pomocą nieznanego mechanizmu, którego nie da się zarejestrować przy zastosowaniu dostępnego Fundacji sprzętu (emitowane fale nie biorą w tym udziału, na co wskazuje fakt, że efekt utrzymuje się nawet po umieszczeniu podmiotu w klatce Faradaya). Potrafi także reagować na wypowiedzi osoby wchodzącej z nim w interakcję. Jednak w tym celu dany komunikat musi być wypowiedziany na głos. Ponieważ obiekt nie posiada żadnych elementów mogących umożliwić słyszenie, zakłada się, że odczytuje dane komunikaty z umysłu odbiorcy. Nie odczytuje jednak myśli, które nie mają zostać wypowiedziane lub tego nie okazał do tej pory, dlatego uważa się, że odbiera dane komunikaty w momencie, kiedy mózg przetwarza myśli na mowę. Zdaje się on także nie być zdolnym do wprowadzania jakichkolwiek zmian w umyśle odbiorcy lub dotychczas nie korzystał z tych umiejętności. Ponadto, obiekt może prowadzić konwersację z większą liczbą rozmówców na raz, jednak każdy znajdujący się w polu oddziaływania będzie odbierał jego wypowiedzi, których treść będzie brzmiała tak samo dla każdego słuchacza.

Uwagi końcowe: Obiekt zdaje się nie stwarzać żadnego zagrożenia. Rozmowy prowadzone z nim przez pracowników klasy D i obserwacje, którym później ich poddano, wykazały, że nie manipuluje on ludzkim umysłem w żadnym stopniu, a odbyte konwersacje często dobrze wpływały na personel (zapis odbytych rozmów dostępny w załącznikach). Nie jest on także zdolny do przemieszczania się, więc ucieczka jest mało prawdopodobna. Jedynym czynnikiem powstrzymującym badania z udziałem personelu naukowego jest trudna do jasnego określenia ocena faktu, że obiekt ujawnił i poddał się Fundacji dobrowolnie.

[EDYTOWANO]

Po dogłębnym zapoznaniu się ze sprawą, dnia 21.11.20██ r. zadecydowano o przeprowadzeniu eksperymentów z udziałem personelu naukowego.

Załączniki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported