SCP-PL-006
ocena: +42+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-006

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie odnalezione manifestacje podmiotu należy przewieźć do placówki numer 21, po uprzedniej konsultacji z kierownikiem grupy badawczej nr. 13 i przy ścisłym zastosowaniu udzielonych przez niego wskazówek. W trakcie zabezpieczania jak i przy przechowywaniu stosuje się standardową procedurę chyba, że kierownik grupy badawczej nr. 13 postanowi inaczej.

SCP-006.jpg

Obiekt typu SCP-PL-006.

Opis: SCP-PL-006 to zbiorcze określenie, na grupę podmiotów występujących na terenie całego kraju. Przybierają one formę wierzby dowolnego rodzaju, nie różniącej się zewnętrznie od zwykłych drzew, co znacząco utrudnia identyfikację. Aby dostrzec różnice w ich budowie, potrzebna jest analiza na poziomie komórkowym.1 Ponadto widoczne efekty ich manifestacji, występują w cyklicznych okresach czasu, przy czym każda osobna eminencja obiektu posiada swój własny cykl. W wyniku działań podmiotów SCP-PL-006 powstają eteryczne byty, zazwyczaj niewrażliwe na wszelkie fizyczne działania. Często pokrywają się one z duchami czy potworami występującymi w baśniach i legendach, przekazywanych na danym terenie. Stopień stwarzanego przez nie zagrożenie zwykle odpowiada tym opowieściom.

Jeśli poszczególna manifestacja SCP-PL-006 uschnie z powodu starości, choroby czy zostanie ścięta lub zniszczona w jakikolwiek inny sposób, tworzone przez nią byty też znikną. Jeśli jednak odbije od korzeni lub wyrośnie, któreś z jej nasion (niezależnie od miejsca zasadzenia), wówczas powrócą jej twory. Zaobserwowano, że póki dana manifestacja trwa nie pojawiają się nowe rośliny tego typu w obrębie od 5 do 10 kilometrów, a po zniszczeniu odrasta zawsze tylko jedna eminencja podmiotu.

Obecnie odkryto 5 obiektów typu SCP-PL-006, ale ich całkowita liczba nie jest znana. Podobnie nie wiadomo, kiedy pojawiły się po raz pierwszy i co było tego przyczyną. Analizy słoi wykazały jedynie, że najstarsze pozyskane manifestacje liczą sobie od 300 do 600 lat.

Pozyskaniem obiektu zajmuje się MFO Tau-6 "Herbicydowcy"; Formacja ta powinna być wzywana po odnalezieniu nowej instancji tej anomalii. Badania, przeniesienie czy eksperymenty są możliwe dopiero po potwierdzeniu bezpieczeństwa i anomalii przez dowódcę oddziału. Dalsze obchodzenie się z obiektem, o ile nie będzie to zaznaczone inaczej, powraca pod decyzję Kierownika grupy badawczej nr. 13.

Skrótowy opis przeprowadzonych analiz

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported