SCP-PL-009
ocena: +36+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-009

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie podmioty SCP-PL-009-A powinny znajdować się na podłodze swojej przechowalni. Nie zastosowano specjalnych wymogów co do jej wymiarów, aczkolwiek zaleca się, aby jej powierzchnia była stosunkowo duża. Co 3 dni przeprowadzane jest czyszczenie celi, a proces ten jest całkowicie zautomatyzowany. Zamontowane na suficie zraszacze przez okres 5 minut nieustannie spryskują podłogę oraz podmioty zwykłą wodą, natomiast zanieczyszczenia spływają do wbudowanych w podłoże kratek kanalizacyjnych. W przypadku gdy liczba instancji SCP-PL-009-A wykroczy poza określony limit, nadmiarowe obiekty należy poddać spopieleniu, przy czym każdy byt musi być palony osobno i z dala od pozostałych podmiotów.

Właściwe wejście do przechowalni oddzielone jest od pomieszczenia obserwacyjnego śluzą zapobiegającą przypadkowemu wydostaniu się podmiotów poza obszar celi. Osoby znajdujące się wewnątrz przechowalni powinny uważać, aby nie wyrządzić jakiegokolwiek urazu mechanicznego znajdującym się tam obiektom, co może doprowadzić do ich masowego rozdrażnienia.

W przypadku wystąpienia przełamania zabezpieczeń, nie wolno pod żadnym pozorem dopuścić do powstania instancji SCP-PL-009-B. Gdy takie zostaną utworzone, należy je natychmiast zneutralizować wszystkimi możliwymi środkami.

Jeżeli dojdzie do większego rozjuszenia SCP-PL-009-A, do uspokojenia bytów należy wybrać 4 pracowników klasy D. Ofiarom musi zostać podana substancja narkotyczna osłabiająca ich zdolność reakcji na otoczenie, po czym należy wykonać podcięcie większych naczyń krwionośnych. Tak przygotowane nagie ofiary trzeba podpiąć szelkami do mechanicznego kołowrotku znajdującego się w niewielkim pomieszczeniu nad przechowalnią a oddzielonego od niej śluzą stanowiącą podłogę. W pokoju z kołowrotkiem nie mogą znajdować się inne osoby niż wcześniej przygotowani pracownicy klasy D. Podmioty należy spuścić do przechowalni pozostawiając odrobinę luźnej liny oraz pozwolić SCP-PL-009-A zaatakować i zabić ofiary. Ciała muszą zostać od razu wyciągnięte z przechowalni, a śluza natychmiastowo zamknięta.

Opis: Podmiot został pozyskany dnia ██.05.2016 w szpitalu miejskim w █████, w związku ze sprawą kradzieży kawałków ciał zmarłych pacjentów. Śledztwo doprowadziło do ukrytego pod szpitalem korytarza prowadzącego do kompleksu schronów przeciwlotniczych znajdującego się w pobliskim lesie. Znaleziono tam prowizorycznie urządzone pomieszczenie które wyposażeniem przypominało szpital polowy. Wewnątrz znajdowało się również 20 klatek z instancjami SCP-PL-009, natomiast 40 kolejnych klatek odnaleziono w pozostałych pomieszczeniach zabudowań. Fundacja zabezpieczyła kompleks oraz klatki z bytami, natomiast sprawa w opinii publicznej została zakończona wersją o procederze nielegalnego handlu częściami ciała. Dochodzenie prowadzone przez Fundację ujawniło informacje na temat niejakiego doktora Wawrzyńca, którego wraz ze zwolnieniem dyscyplinarnym znikanie części ciała zakończył się (więcej informacji w dodatku 3).

SCP-PL-009 jest zbiorowiskiem połączonych ze sobą poszczególnych członków ludzkiego ciała w losowej ilości części składającej się na jedną instancję. Łączna liczba obiektów jest zmienna i wynosi 96±5 bytów. Największą dotąd zaobserwowaną instancją był pojedynczy podmiot stworzony z 128 części. Byty opisywane są jako SCP-PL-009-A.

Elementy wchodzące w skład instancji 009-A to ludzkie kończyny oraz ich poszczególne części takie jak dłonie i stopy. Posiadają one jasne ubarwienie skóry, natomiast ich wygląd wskazuje na losowy wiek członków, poczynając od zaawansowanych wiekowo po noworodki. Palce nie posiadają linii papilarnych, opuszki są całkowicie gładkie. Każda część jest połączona z inną w miejscu, w którym zostałaby odłączona od reszty ciała, przykładowo dłoń przy nadgarstku. Tym samym tworzą one docelowo kształt przypominający budowę ciała stawonogów. Analiza podmiotów wykazała niepostępujący rozkład tkanek w różnym stopniu, pomimo zewnętrznego wyglądu nie wskazującego na to. Części tworzące instancje posiadają widoczne zabliźnienia i ślady dawnej obecności szwów w miejscach zespoleń części ciała. Testy mechaniczne przeprowadzone na podmiotach nie wykazały żadnych odchyleń od standardowej wytrzymałości gnijącej ludzkiej tkanki, aczkolwiek skóra posiada znacznie zmniejszoną podatność na uszkodzenia.

Wbrew temu, iż wnętrze 009-A ulega rozkładowi, wszystkie instancje są zdolne do poruszania się w tym stopniu, na jaki pozwalają im części, z których się składają. Ruchy wykonywane przez obiekty są mozolne, często powolne i określane jako ''pokraczne''. Przy tym, podmioty wykazują zachowanie pasywne, bez celu poruszając się po podłodze przechowalni, często uderzając o siebie nawzajem bądź o ściany celi. Nie jest wiadome, w jaki sposób 009-A są zdolne do poruszania, ani skąd pobierają energię.

Podmioty zdolne są do rozmnażania się poprzez podział na dwa osobniki. Podczas tego procesu, byt rozpoczyna powolne [ZMIENIONO], w czasie którego nowy obiekt ''wyrasta'' ze środka pierwotnej instancji. Różnica polega na innym odcieniu i fakturze skóry, ilości członków i ich rodzaju.

Wszystkie podmioty 009-A wydalają na całej powierzchni żółtą substancję o nieprzyjemnym zapachu, zidentyfikowaną jako wysięk ropny. W jego składzie odkryto ludzie DNA pochodzące od obydwu płci oraz bakterie gromadzące się zazwyczaj w zakażonych ranach.

Zauważono, iż wszystkie instancje 009-A zdają się tworzyć pewnego rodzaju stado, co zostało potwierdzone m.in. podczas przeniesienia jednego podmiotu, kiedy to po chwili pozostałe zaczynały powoli przemieszczać się w stronę tego oddalonego. Wykazują znaczną wrogość do okolicznych ludzi, w przypadku, gdy jedna z osób dopuściła się wrogiego działania wobec jednego z 009-A. Zdarzały się ataki, przy których byty [ZMIENIONO], co skutkowało obszernymi stłuczeniami bądź złamaniami.

Jeżeli dojdzie do uśmiercenia ofiary, podmioty uspokajają się oraz zazwyczaj rozpoczynają odrywanie części ciała, po czym łączą je ze sobą. Części natychmiastowo zrastają się tworząc niezgrabne kopie SCP-PL-009-A również posiadające właściwości anomalne. W tym przypadku byty, w miarę możliwości, używają do tworzenia nowych podmiotów również ludzkie głowy, jedną sztukę na jedną instancję. Podmioty te ze względu na swoje wyjątkowe cechy opisywanie są jako SCP-PL-009-B.

SCP-PL-009-B wykazują znacznie wyższą inteligencję niż pozostałe byty oraz są zdolne do poruszania ustami i gałkami ocznymi. Potrafią również wykonywać grymasy twarzy, zazwyczaj wskazujące na odczuwanie negatywnych emocji. Po okresie około 8 minut od wytworzenia podmiotu, głowy najwyraźniej tracą wszystkie możliwości ruchowe. Ponadto, inne obiekty będą podążały za instancją 009-B, traktując ją jako pewnego rodzaju przywódcę. Jako godne uwagi można przytoczyć, iż 009-B nie mogą zostać stworzone poprzez rozmnażanie się 009-A.

Podmioty 009-B często poruszają ustami oraz językiem, co wskazuje na próby wokalizacji. Za pomocą metody czytania z ruchu warg, dowiedziono, iż głowy starają się wypowiedzieć kwestie wskazujące na potrzebę otrzymania pomocy (zobacz: Dodatek 1).

Inną ważną cechą 009-B jest ich zachowanie. Nie są one neutralne, w przeciwieństwie do 009-A, lecz wykazują wyraźną wrogość w stosunku do człowieka, która objawia się po utraceniu zdolności ruchowych głowy lub głów. Jednakże, 009-B nie atakują, gdy nie posiadają przewagi siłowej lub liczebnej. W przypadku znacznych strat w kierowanym stadzie, wszystkie byty wykonują typowy manewr odwrotu, przy którym wyraźnie chronią przywódcę za wszelką cenę. Atak jest kontynuowany, gdy liczba 009-A zwiększy się umożliwiając kolejną potyczkę.

Pomniejszą cechą 009-B jest wydzielanie na powierzchni skóry klarownej, rzadkiej cieczy o składzie identycznym do łez wydzielanych podczas negatywnych odczuć psychicznych, zamiast wysięku ropnego. 009-B nie posiadają zdolności rozmnażania. Zamiast tego, potrafią podobnie jak 009-A tworzyć nowe byty z części ciała zabitych osób. Utworzone podmioty desygnowane są jako SCP-PL-009-C.

Obiekty SCP-PL-009-C są wyjątkowo agresywne i niezwykle wrogie w stosunku do wszystkich napotkanych istot żywych. Wykazują znacznie większe zdolności ruchowe, niż pozostałe instancje SCP-PL-009, przez co potrafią szybko atakować w grupie. Posiadanie dużej odporności na obrażenia technicznie niemożliwej dla ludzkich tkanek, oraz wyjątkowej siły, stanowi wysokie zagrożenie w przypadku zmasowanego ataku. Podmioty są całkowicie podległe instancjom 009-B, w przeciwieństwie do 009-A, które wydają się podążać za podmiotami jedynie z własnej woli. 009-C za wszelką cenę będą bronić swojego dowódcy, jednocześnie atakując każdą żywą jednostkę w pobliżu, od razu zadając jej śmiertelne obrażenia, bądź od razu odrywając kończyny od korpusu całkowicie świadomej ofiary. W czasie, gdy podmioty atakują, 009-A znajdujące się ''pod rozkazami'' 009-B rozpoczną tworzenie nowych podmiotów SCP-PL-009-A oraz SCP-PL-009-B.

Obiekty nie posiadają zdolności rozmnażania, aczkolwiek tworzone przezeń podmioty są tylko i wyłącznie instancjami 009-C. Cechą rozróżniającą jest wydzielanie substancji będącej ludzką krwią grupy 0 Rh +, w której znaleziono DNA wskazujące na przynależność do mężczyzny w wieku około 46 lat zamieszkującego Europę środkową.

W przypadku, gdy instancja 009-B dowodząca grupą 009-C zostanie zneutralizowana, podmioty wpadają w stan furii, podczas której nie bacząc na żadne zagrożenie dla nich rozpoczną atak mogący zakończyć się jedynie unicestwieniem wszystkich 009-C, bądź wszystkich istot żywych w pobliżu. Jeżeli dojdzie do drugiego scenariusza, 009-C natychmiastowo przestają wykonywać jakiekolwiek ruchy, do czasu aż w pobliżu nie pojawi się inna instancja 009-B.

Jeżeli dojdzie do całkowitej neutralizacji 009-B oraz C, instancje 009-A staną się automatycznie na powrót pasywne, do czasu aż znowu nie zostaną zaatakowane.


Dodatek 1: Przesłuchanie SCP-PL-009-B

Dodatek 2:

Dodatek 3:

Notatka: SCP-PL-009 są jednymi z najbardziej intrygujących obiektów, jakie posiadamy. Ich zachowanie nie jest przypadkowe. Z moich obserwacji wnioskuję podobieństwo zachowania do kolonii mrówek. 009-A to typowe robotnice, lecz z funkcją ''formy przetrwalnikowej''. Gdy zaczną atak, rozbudowują stado i tworzą sobie dowódców, 009-B, których zadaniem jest kierowanie robotnicami i tworzenie bojowników, 009-C. Te ostatnie zajmują się jedynie ''czyszczeniem'' okolicy i obroną stada. Ale hierarchia jest dalej otwarta. Mamy robotnice, bojowników, dowódców. Ale gdzie królowa? Czy gdzieś poza naszą wiedzą jest instancja 009-D? I co byśmy z nią znaleźli? — Dr B███████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported