SCP-PL-010

ocena: +17+x
SCP-PL-010
Poziom3
Klasa podmiotu:
zneutralizowane
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
none
Poziom ryzyka:
none

Poziom Zagrożenia: Żółty

Powiadomienie SCiPnet


Poniższe czynności przechowawcze zostały zarchiwizowane ze względu na neutralizację obiektu i oprócz fragmentu zaznaczonego na pomarańczowo nie są już potrzebne. Funkcjonowały jednak w stosunkowo niezmienionej formie od momentu włączenia Polskiej Organizacji Pomocniczej Sprawy Międzynarodowej w Fundację SCP jako Polską Filię1, jako aktualizacja przestarzałych procedur z wieku XIX. Jedyne zmiany wprowadzane były podczas rutynowych testów bezpieczeństwa i miały na celu dostosowanie procedur do współczesnych warunków i możliwości technologicznych. W razie potrzeby porównania wersji należy wysłać odpowiednie zgłoszenie przez sieć SCiPnet.

Najnowsza wersja pliku: 17.05.2021


Specjalne Czynności Przechowawcze: Pomimo neutralizacji samego SCP-PL-010, PoI-PL-010 ("Julian S.", dawniej SCP-PL-010-1) musi pozostawać pod nadzorem Fundacji i stawiać się na comiesięczne kontrole aż do odwołania. Decyzję o odwołaniu nadzoru może podjąć jedynie członek Krajowej Rady O4.

Fizyczne pozostałości SCP-PL-010 są obecnie badane pod kątem ewentualnych resztek anomalności, jako że instancje -2 do -5 zniknęły wraz z neutralizacją. Zakończenie tych badań planowane jest na 15.12.2021. Dokładne protokoły dostępne są na życzenie w Prowizorycznym Ośrodku PL-010 dla personelu o poziomie upoważnień 2 lub wyższym. W razie nie nastąpienia trudności czy nieprzewidzianych powikłań, Prowizoryczny Ośrodek PL-010 powinien zostać zlikwidowany i przerobiony na Chronioną Strefę PL-010.

grob1

Przykład niezapisanej płyty nagrobnej. Zdjęcie zrobione podczas jednej z corocznych akcji zabezpieczających.

Opis: SCP-PL-010 to cmentarz znajdujący się na dawnym6 terenie wsi ████████ w województwie mazowieckim. Na czas pisania tego dokumentu jego powierzchnia wynosi 9,8ha.

Główna anomalna cecha podmiotu przejawia się, gdy dowolna osoba wejdzie na jego teren po zachodzie słońca. Uruchamia wtedy ona SCP-PL-010-ALFA, wydarzenie przez SCP-PL-010-1 nazywane "Zabawą", podczas którego zmuszona jest wykonywać zadania zlecone przez instancję pod groźbą asymilacji do anomalii (patrz: Dodatek PL-010.1, Dokument 010/19/70/2 oraz Log eksperymentów, Eksperyment 13/79/010). Osoba ta nie będzie mogła opuścić SCP-PL-010 do momentu wykonania wszystkich zadań, gdyż podczas stanu anomalnego brama cmentarza znika, a próby przeskoczenia muru kończą się niepowodzeniem ze względu na zakrzywienia przestrzenne — uciekinier ląduje w takiej sytuacji po przeciwległej stronie cmentarza. Warto jednak zaznaczyć, iż jeśli SCP-PL-010-ALFA uruchomi kilka osób, które następnie jasno zasygnalizują, iż dzielą się zadaniami pomiędzy sobą, wystarczy wykonać tylko "swoje" zadanie, aby być w stanie opuścić SCP-PL-010. Wszystkie7 nagrobki są nieopisane, choć porównując źródła można stwierdzić, że na początku istnienia podmiotu poza stanem anomalnym widniały na nich nazwiska.

Za SCP-PL-010-ALFA odpowiada SCP-PL-010-1 (znany też jako "Julian S."), Humanoidalny Byt Spektralny klasy V8. Wykazuje on bardzo silne zdolności taumaturgiczne, pozwalające mu przywoływać (lecz nie tworzyć) i kontrolować byty spektralne innych klas oraz czyniąc ową instancję manipulatorem rzeczywistości klasy I (zdolności manipulacji rzeczywistością ograniczone są do terenu SCP-PL-010 i nie objawiają się w warunkach laboratoryjnych). SCP-PL-010-1 to podobny do martwego człowieka humanoid, różniący się zewnętrznie od Homo sapiens tym, że posiada dwa metry wzrostu, suchą skórę wykazującą wyraźną bladość pośmiertną, poczerniałe zęby oraz przypominające niedźwiedzie pazury. Warto tu zauważyć, że SCP-PL-010-1 nie jest spokrewniony z wąpierzem pospolitym ani tym bardziej SCP-2191, a należy do osobnego, niesklasyfikowanego poza fundacyjną skalą bytów spektralnych gatunku. Biorąc pod uwagę wierzenia ludowe z terenów polskich, SCP-PL-010-1 mógłby zostać nazwany upiorem, natomiast nie jest to klasyfikacja naukowa. Byt jest inteligentny i świadomy, lecz niechętny do współpracy i rozmowy; zwykle ukrywa się, nie pozwalając na kontakt.

julian

Nagrobek z nazwiskiem używanym przez SCP-PL-010-1. Warto zwrócić uwagę na niepełne nazwisko oraz anomalnie zmieniony, nowocześniejszy wygląd.

SCP-PL-010-1 ma duży wpływ na stan i zawartość SCP-PL-010, natomiast udowodniono, iż nie sprawuje on nad nim pełnej kontroli oraz iż sam cmentarz ma również wpływ na stan instancji, co zadecydowało o przeklasyfikowaniu podmiotu z klasy Euclid na klasę Hiemal (por. dokumentacja z roku 1998). Z nadal nieznanych powodów, przy próbach rozdzielenia SCP-PL-010 i SCP-PL-010-1, [ZMIENIONO]9. W standardowych warunkach na przestrzeni lat odnotowano rozrost SCP-PL-010 oraz jego przekształcenie wizualne — nagrobki w większości "odnawiają" się, jak na załączonym zdjęciu. Losowa część z nich zostaje jednak w starszych stylach, a te pojawiające się podczas rozrostu obiektu mogą być z dowolnego okresu. Najstarzej wyglądający nagrobek, jaki odnaleziono w SCP-PL-010, przypominał te z przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku. SCP-PL-010-1 posiada "swój" nagrobek, natomiast zazwyczaj przebywa w centralnym mauzoleum, kaplicy bądź budynku technicznym, w którym zawsze znajdują się puste trumny, łopaty oraz martwe, uschnięte kwiaty (głównie róże, orchidee oraz czosnek olbrzymi10).

SCP-PL-010-1 nie jest jedynym bytem na terenie SCP-PL-010. Poniżej znajduje się wykaz wszystkich instancji znajdujących się w granicach obiektu.

Identyfikator Krótki opis Aktywny poza SCP-PL-010-ALFA? Komentarz
SCP-PL-010-1 W Opisie Tak
SCP-PL-010-2 Wóz pogrzebowy; czarny samochód marki Mercedes, bez rejestracji. Nie potrzebuje kierowcy. Przed 1940 rokiem był to powóz konny. Nie Posiada zdolność bilokacji. Poza ALFĄ stoi w jednym z mauzoleów. Budynek nie ma drzwi, by pojazd mógł swobodnie go opuścić.
SCP-PL-010-3 Wysoki, barczysty humanoid o żółtawym odcieniu skóry. Jego głowa jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do reszty ciała. Nie wydaje się być inteligentny. Tak Podczas ALFY zakrada się z łopatą za uczestnikami "Zabawy" i atakuje ich. Poza ALFĄ zazwyczaj spaceruje po terenie SCP-PL-010. Nie potrzebuje dodatkowej opieki ani zabezpieczenia.
SCP-PL-010-4 Amorficzny byt, składający się z ludzkich tkanek mięśniowych i kostnych. Posiada również ludzkie gałki oczne. Nie [ZMIENIONO]
SCP-PL-010-5 Zbiorcza desygnacja około stu (100) bytów spektralnych klas od I do III11. Tak Widoczne każdej nocy, lecz niegroźne poza ALFĄ, kiedy może kontrolować je SCP-PL-010-1.

Dodatek PL-010.1: Wybrane archiwalne dokumenty

Poniżej znajdują się najważniejsze archiwalne dokumenty związane z SCP-PL-010. Zapoznanie się z nimi jest wymagane w wypadku chęci przeprowadzenia testów bądź kontaktu z SCP-PL-010-1.

Dodatek PL-010.2: Neutralizacja obiektu
Ze względu na znane silne połączenie SCP-PL-010 z SCP-PL-010-1 oraz podejrzewane motywacje instancji wraz z wnioskami z poczynionych obserwacji zdecydowano się na przeprowadzenie próby neutralizacji obiektu niekonwencjonalnymi metodami. Z rozkazu O4-█ skontaktowano się z będącym pod obserwacją Fundacji PoI-PL-771 Niemirem Rutą, należącym do GoI-0267 ("Are We Cool Yet?"), który w roku 2021 rozpoczął w ramach projektu artystycznego organizację anomalnych LARPów (z ang. Live-Action Role-Play) w celu omówienia z nim warunków resocjalizacji SCP-PL-010-1 w anomalnym społeczeństwie. Resocjalizacja ma odbywać się jedynie w Nexusie Białowieskim ze względu na obawy o zdrowie obiektu w razie przebywania poza miejscem anomalnym. Zarówno PoI-PL-771, jak i SCP-PL-010-1 (przemianowany od tego momentu na PoI-PL-010) bezproblemowo przystali na ową propozycję. Zapis rozmowy dostępny jest poniżej.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported