SCP-PL-011
ocena: +42+x
phpJN6n0VPM.jpg

Miejsce występowania SCP-PL-011

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-011

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-011 znajduje się w Wymiarowym Ośrodku PL-█ (rejon województwa █████████, Polska). Obszaru wokół obiektu strzeże pięciu (5) wykwalifikowanych ochroniarzy Fundacji. Prawdopodobieństwo odnalezienia podmiotu przez osobę nieautoryzowaną jest względnie niskie; gdyby tak się jednak stało, nie można pozwolić jej na przedostanie się do wnętrza podmiotu, szczególnie w fazie aktywnej. Ochroniarze zostali upoważnieni do zastosowania (w razie potrzeby) procedury 011-KG oraz 011-KE. Należy przy tym uważać, by nie uszkodzić żadnego z elementów SCP-PL-011.

Zgody na przeprowadzenie eksperymentów z obiektem udziela członek personelu posiadający poziom uprawnień 4 lub wyższy. Jest to niezbędny środek zapobiegawczy – pozwala przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościom oraz ogranicza ryzyko niepotrzebnej utraty personelu klasy D.

Kiedy podmiot znajdzie się w fazie aktywnej, ochroniarze Fundacji są zobligowani do natychmiastowego zabezpieczenia wszystkich okien oraz drzwi celem zapewnienia bezwzględnej izolacji i bezpieczeństwa (zrewidowano po rozegraniu scenariusza pierwszego) przebywającym wewnątrz członkom personelu badawczego. Ponadto wykonane muszą zostać wszystkie procedury znajdujące się w Rozkazie-011-84. Niewypełnienie któregoś z powyższych zaleceń skutkować będzie wydaleniem bądź terminacją odpowiedzialnych za niedopatrzenia ochroniarzy.

Jakiekolwiek zmiany wyglądu otoczenia bądź manifestacje dużych grup insektów/zwierząt wokół SCP-PL-011 podczas fazy spoczynku mają zostać zignorowane i nie mogą przerwać procedury zabezpieczania obiektu w fazie aktywnej. Inne nietypowe zmiany (w tym: przewlekłe bóle głowy, omamy słuchowe, arytmia serca, brak apetytu) należy zgłosić pracownikom Oddziału Medycznego Fundacji.

Opis: SCP-PL-011 to zjawisko występujące wewnątrz starego drewnianego domu odnalezionego przez Agentów Fundacji 22/01/████r. po rewizji terenu związanej z niedawną manifestacją SCP-PL-███ (warto wspomnieć, iż w jej wyniku odnaleziono także [EDYTOWANO]). Polska Filia zainteresowała się obiektem ze względu na długie fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości wydobywające się z jego wnętrza. Wykryto je, korzystając z [EDYTOWANO] serii [EDYTOWANO] oraz dzięki obserwacji obszaru wokół podmiotu (wykazano, że do SCP-PL-011 nie zbliżają się żadne szkodniki takie jak komary czy szczury). Przeprowadzenie badań zajęło Zespołowi Technicznemu dwadzieścia godzin. Ustalono wówczas, iż budynek należał niegdyś do rodziny ████████ cieszącej się w okolicy złą sławą jako spadkobiercy [EDYTOWANO] (bliższych powiązań z obiektem nie stwierdzono). Ponadto rok powstania budynku oszacowano na ████, czego, zważając na fakt, iż został wykonany z drewna, na razie nie udało się wytłumaczyć.

PL-011-2.jpg

Zdjęcie dezynsektora; scenariusz pierwszy

Z raportu złożonego przez Zespół Techniczny wynika, iż wewnątrz domu nie odnaleziono niczego poza starą miotłą i samym katalizatorem SCP-PL-011, który podczas przeprowadzania badań raz przeszedł w fazę aktywną. Zdarzenie zgłoszono Wydziałowi Administracyjnemu, co poskutkowało przejęciem przez Fundację nadzoru nad obiektem.

SCP-PL-011 przechodzi w fazę aktywną każdego dnia między 16:00 i 17:00. Dzwonić zaczyna wówczas znajdujący się wewnątrz budynku czerwony telefon. Odebranie połączenia katalizuje manifestację podmiotu. Rozmówca zaczyna mówić zaraz po podniesieniu słuchawki, przedstawiając się jako firma Pest Control i informując o wysłaniu przez spółkę „ekipy sprzątającej” pod podany adres. Natychmiast po przekazaniu tej informacji połączenie urywa się. Próby nawiązania kontaktu z rozmówcą przez członków personelu badawczego kończyły się niepowodzeniem (rozmówca zdaje się nie słyszeć docierających do niego słów), a jego głos – jak wynika z przesłuchań członków personelu badawczego przeprowadzonych po konfrontacji z podmiotem – ulega zmianie przy każdej kolejnej manifestacji obiektu.

Pół minuty po zakończeniu rozmowy, fale ultradźwiękowe emitowane dotychczas przez SCP-PL-011 znikają. W następstwie dom zaczyna atakować niezliczenie wiele insektów, wkradających się do jego wnętrza przez podłogę, sufit i ściany. Jednocześnie ich przybycia nie są w stanie zaobserwować znajdujący się poza budynkiem ochroniarze Fundacji.

W momencie ataku, wszystkie drzwi i okna prowadzące do wewnątrz lub na zewnątrz domu zostają zamknięte, co skutkuje uwięzieniem w środku członków personelu badawczego. Środki ewakuacji z niewiadomych przyczyn stają się również [EDYTOWANO], uniemożliwiając komukolwiek ucieczkę.

Insekty zawsze atakują wszelkie organizmy żywe przebywające wewnątrz budynku, dążąc przy tym do całkowitego ich uśmiercenia. Aby odeprzeć atak szkodników, personel badawczy zwykł używać starej miotły, co jednak nigdy nie przyniosło oczekiwanych rezultatów (tj. całkowitego unieszkodliwienia agresywnej grupy owadów).

W ciągu kolejnych trzech minut, na miejscu zjawiają się pracownicy firmy Pest Control (trzy pięcioosobowe grupy) odziani w maski przeciwgazowe i różne typy ubioru. Nie są zdolni do nawiązania jakiejkolwiek komunikacji werbalnej bądź niewerbalnej z ochroniarzami Fundacji, chcąc jedynie dostać się do domu. W zależności od zleconych ochroniarzom wytycznych, rozegrany zostaje jeden z poniższych scenariuszy:

  • Pierwszy: Ochroniarze Fundacji nie pozwalają dezynsektorom na wkroczenie do budynku; znajdujący się tam wówczas personel badawczy zazwyczaj (90% przypadków) ponosi śmierć (manifestacja trwa jeszcze piętnaście minut).
  • Drugi: Dezynsektorzy wkraczają do domu (drzwi są pokonywane bez problemu), ignorując ochroniarzy; z pomocą środków chemicznych nieznanego pochodzenia unieszkodliwione zostają wszystkie szkodniki znajdujące się wewnątrz, przy czym jako szkodnika pracownicy firmy Pest Control klasyfikują każdy organizm żywy tam przebywający — również personel badawczy (co dotychczas w stu procentach przypadków skutkowało śmiercią).

Kiedy manifestacja zostaje zakończona, SCP-PL-011 wznawia emisję fal ultradźwiękowych, a pracownicy firmy Pest Control kierują się w stronę pobliskiego lasu, gdzie znikają (po zastosowaniu procedury 011-KG, [USUNIĘTO] pochłonęła ziemia — dowódca ██████). Jeśli rozegrany został scenariusz pierwszy, grupy insektów wracają do miejsc, z których wyszły.

Dotychczas Fundacji nie udało ustalić się natury SCP-PL-011. Z dużą dozą prawdopodobieństwa obiekt można sklasyfikować jako posiadający lub przejawiający znamiona samoświadomości, potrafiący odczytywać ludzkie słabości i lęki, a także wykorzystujący tę wiedzę przy manifestacjach. W ramach działań rozpoznawczych przeprowadzono szereg eksperymentów i przesłuchań (dużą część utajniono lub przeniesiono do archiwum — O5-██).


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported