SCP-PL-012
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-012

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: W razie odebrania kolejnych transmisji należy dokonać ich zagłuszenia, a w przypadku wykrycia przez podmioty trzecie dokonać niezbędnych czynności dezinformacyjnych. Zarejestrowane sygnały powinno się niezwłocznie przekazać Międzynarodowemu Departamentowi Sił Kosmicznych.

Opis: SCP-PL-012 to seria czterech sygnałów wychwyconych przez Fundacyjnego satelitę T-401, dnia 2.10.20██ roku. Pierwszy sygnał został odebrany o godzinie 1:30 czasu UTC, drugi o 2:33, trzeci o 3:59, zaś ostatni o 4:24. Pomimo prowadzenia dokładnych nasłuchów, nie wykryto kolejnych transmisji.

logo%20%28dodatkowe%29%20c1.jpg

Międzynarodowy Departament Sił Kosmicznych

Źródło sygnałów znajdowało się 200 kilometrów od powierzchni księżyca po stronie niewidocznej z Ziemi. Nie zaobserwowano jednak żadnego obiektu, który mógłby je nadać.

Sygnały zawierały zakodowane dane, które udało się częściowo odczytać po 3 miesiącach od ich zarejestrowania. Uzyskano wówczas 4 wiadomości audio, wysłane przez nieznanego nadawcę, porozumiewającego się współczesną polszczyzną. Ich treść sugeruje, że nie zostały one nagrane w pobliżu ziemskiego satelity, jednak nie pozwala określić konkretnego miejsca.

Próby odczytania pozostałych informacji wciąż trwają jednakże dotąd nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Na podstawie pozyskanych zapisów audio przypuszcza się, że zawierają one obraz, a także współrzędne miejsca gdzie nagranie zostało wykonane.

Uwagi Końcowe: Ze względu na język wiadomości badania nad nimi powierza się przedstawicielom Polskiej Filii Fundacji wchodzącym w skład Międzynarodowego Departamentu Sił Kosmicznych.

Załączniki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported