SCP-PL-015
ocena: +17+x
SCP-015.JPG

Zdjęcie SCP-PL-015 z poziomu pierwszego stopnia, Dodatek 1

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-015

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Brak Specjalnych Czynności Przechowawczych dla SCP-PL-015. Dostęp do niego posiadają tylko pracownicy z upoważnieniem poziomu 3. lub wyższego. Teren wokół obiektu musi pozostać zabezpieczony i stale patrolowany przez dwóch (2) wykwalifikowanych ochroniarzy Fundacji wyposażonych w [ZMIENIONO], pozwalający im ignorować anomalne oddziaływanie podmiotu. Ochroniarze mają prawo zastosować siłę, gdy ktokolwiek mimo ostrzeżeń spróbuje wejść po obiekcie. Jedna (1) kamera musi stale nagrywać szczyt podmiotu i przekazywać obraz do Komórki ██. Trwają negocjacje z gminą, których skutkiem miałoby być wykupienie terenu wokół SCP-PL-015.

Opis: SCP-PL-015 to stare (pochodzące prawdopodobnie z roku 18██) schody znajdujące się w parku ███████████ (Polska). Agenci Fundacji odnotowali w tym rejonie ██ zaginięć, które nie zostały wyjaśnione. Zauważono również wzmożone promieniowanie gamma, minimalne zakłócenia fal radiowych oraz trzykrotnie zmniejszoną ilość tlenu we wdychanym powietrzu.
Obiekt zdaje się prowadzić do górnych partii parku, choć takowe w rzeczywistości nie istnieją (wysokość terenu waha się od █ do 3 [m] n.p.m.). Szczątkowe przebadanie całego obszaru w promieniu pół kilometra od obiektu nie wykazało obecności zejścia z SCP-PL-015. Podmiot prawdopodobnie nie jest świadomy, ale posiada zdolność wzbudzania zainteresowania oraz chęci podjęcia wspinaczki u ludzi. Po przekroczeniu sześćdziesiątego czwartego stopnia, człowiek zaczyna odczuwać skrajne wyczerpanie, a kontynuowanie podejścia skutkuje omamami wzrokowymi oraz słuchowymi, które uniemożliwiają [ZMIENIONO]. Choć większość personelu testowego zdaje się szybko osiągać szczyt dla obserwujących z dołu, sami członkowie eksperymentów twierdzą, iż SCP-PL-015 nie ma końca (patrz Eksperyment 1 i Eksperyment 2). Wielu obserwatorów potwierdza, że dostrzeżenie czegokolwiek na szczycie obiektu jest niemożliwe z powodu emanującego stamtąd bardzo jasnego światła. W skrajnych przypadkach wykonywanie zdjęć SCP-PL-015 prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia aparatu fotograficznego bądź kamery (zobacz Dodatek 1).

Incydent 015-1: Podczas tego incydentu jeden z pierwszych Agentów badających SCP-PL-015 nie mógł oprzeć się pokusie wejścia na szczyt. Według relacji naocznych świadków (otrzymali potem środki amnezyjne klasy C), ████████ wbiegał po schodach, mijając kilka stopni naraz. Kiedy upłynęło pół godziny, ze szczytu obiektu [UTAJNIONO]. Po tym incydencie Fundacja postanowiła bliżej przyjrzeć się podmiotowi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported