SCP-PL-016
ocena: +33+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-016

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt nie wymaga specjalnych zabezpieczeń. Powinien być przechowywany w standardowej przestrzeni magazynowej danego ośrodka. Dostęp do niego przysługuje pracownikom z poziomem upoważnienia 3 lub wyższym.

owyqOpp.jpg

Obiekt SCP-PL-016

Opis: SCP-PL-016 to klucz do drzwi o długości 5 cm, zakończony okręgiem z wycięciem środku, w kształcie koła o średnicy 0.5 cm. Wykonany jest ze standardowego stopu miedzi. Nie posiada on żadnych cech charakterystycznych oprócz zgięcia, powstałego w wyniku działania znacznej siły o charakterze punktowym.

Obiekt został pozyskany dnia 24.08.20██ o godz. 9.00 przez dr. Edmunda Slovaka. Dokładne pochodzenie nie jest jednak znane, gdyż doktor odkrył podmiot próbując otworzyć drzwi do swojego biura. Zorientował się wówczas, że klucze, których zwykle używał, zostały zastąpione przez artefakt, przy czym zapewnił, że przed wejściem do Ośrodka upewnił się, iż znajdują się one w jego kieszeni. Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo nie wykazało kto lub co dokonało podłożenia podmiotu. Odkryto natomiast, że wszystkie fragmenty nagrań z dnia zdarzenia, na których powinien widoczny być doktor Slovak, zostały zastąpione scenami treningowymi z filmów walki.1 Przeprowadzono także obserwację doktora, zakończoną po 10 dniach, podczas której nie stwierdzono jakiegokolwiek niepożądanego wpływu podmiotu.

Aby wywołać anomalne działanie SCP-PL-016, należy umieścić go w zamku dowolnych drzwi. Warto odnotować, że jego wielkość czy kształt nie mają znaczenia. W zależności od sytuacji obiekt albo zawiśnie w powietrzu albo wniknie w materię, tak jakby był wsuwany w znajdujący się w tym samym miejscu, niewykrywalny zamek. Następnie należy przekręcić podmiot, czemu towarzyszy odgłos przesuwanego rygla. Po wykonaniu tej czynność trzeba otworzyć drzwi.

Niezależnie od tego co znajdowało się za nimi wcześniej, w czasie manifestacji prowadzą do małego pomieszczenia o wymiarach 10mx5m i wysokości 8m, określanego przez badaczy jako „hol”. Po przeciwległej stronie pokoju od wejścia, na szarej ścianie, wisi plakat przedstawiający zieloną polanę, z naklejonymi nań pomarańczowymi literami, układającymi się w napis „Nie ograniczaj się”. Poniżej znajduje się ekran marki ████, o przekątnej 40 cali, wyświetlający napis „Obuwie zmień”. Pod spodem umieszczony jest rząd plastikowych krzeseł i kosz zawierający tenisówki o białych podeszwach.2

Zarówno z lewej jak i prawej strony pomieszczenia znajdują się dwa przejścia do sąsiednich pokoi. Jednak przekroczenie któregokolwiek z nich wywołuje zazwyczaj stres i dezorientację. Ich przyczyną jest świadomość faktu, że przestrzeń do której się trafiło, nie odpowiada tej widzianej przed wejściem do pokoju. Przekroczenie progu powoduje bowiem przeniesienie do przypadkowego pomieszczenia. Ta niepewność sprawia, że liczba przejść koniecznych do opuszczenia manifestacji jest niemożliwa do określenia.

Powoduje to niepewność prawdopodobieństwa, w której gubią się nie tylko ludzie, ale też fale radiowe, co uniemożliwia skuteczna komunikację ze światem zewnętrznym. Ponadto z powodu panujących wewnątrz manifestacji warunków, urządzenia elektroniczne łatwo ulegają uszkodzeniu.3 Dlatego jedynym stosunkowo pewnym sposobem badania wnętrza manifestacji są relacje testerów, a także sporządzone przez nich odręczne notatki.

Dzięki wspomnianym powyżej materiałom udało się ustalić, że każde pomieszczenie zawsze posiada tylko jedno przejście zza którym widać „hol”, a także własne rozmiary, inne dla każdej przestrzeni. W pokojach panują odmienne warunki, w oparciu o które zostały one opisane i podzielone na kategorie. Ich pełna lista znajduje się w załącznikach.4 Warto zauważyć, że w omawianych przestrzeniach pojawiają się przedmioty wszelkiego rodzaju, począwszy od rzeczy codziennego użytku na pojazdach skończywszy. Ponadto możliwe jest zarówno wnoszenie obiektów spoza obszaru manifestacji jak i wynoszenie tych powstałych na jej obszarze.

Wiadomo także, że przestrzenie te istnieją nawet po zakończeniu manifestacji5, o czym świadczą relacje testerów, pozostawionych wewnątrz nich po dokonaniu tej czynności. Niemniej podczas prób ustalenia położenia tychże pomieszczeń, uzyskiwano współrzędne miejsca, w którym wchodzono w interakcje z podmiotem.

Uwagi końcowe: Choć pozyskanie obiektu i jego natura zdają się sugerować świadome działanie, nieznanego Fundacji bytu, jego cel pozostaje niejasny. Sytuację do pewnego stopnia klaryfikuje nagranie, pozyskane podczas jednej z manifestacji6.

Załączniki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported