SCP-PL-017
ocena: +26+x
SCP-PL-017.jpg

Ujęcie SCP-PL-017 oraz 017-C podczas Eksperymentu 1.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-017

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot zamknięty jest w pojemniku próżniowym klasy NORMAN. Pojemnik próżniowy znajduje się w Ośrodku Magazynowym PL-5, w pomieszczeniu o wymiarach 2 [m] × 2 [m] × 2,5 [m], wykonanym całkowicie z polietylenu typu PE‐HD. W pomieszczeniu nie znajduje się źródło światła; oświetlenie zapewniają polietylenowe latarki znajdujące się na posterunku ochrony, przed wejściem do przechowalni.

Do ochrony SCP-PL-017 przeznacza się trzech strażników (p. 3+). Jeden z ochroniarzy znajduje się w przechowalni, jeden przed przechowalnią oraz jeden w pokoju monitoringu. Strażnicy posiadają dostęp do 2 [l] neutralizatora, jednakże z wiadomych (poniżej) powodów, użycie go poza warunkami laboratoryjnymi odznacza się niską skutecznością.

Co dwa tygodnie przechowalnia oraz 017-C muszą zostać poddane ostrożnym pracom konserwacyjnym. W razie uszkodzenia przechowalni bądź wtargnięcia obcej grupy do pomieszczenia PL-017 należy uruchomić system bezpieczeństwa klasy NORMAN. Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać prób neutralizacji całości obiektu.

Dostępu do podmiotu udziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu 3. lub wyższego.

Opis: SCP-PL-017 to około 830 [mm3] płynu znajdującego się w plastikowej (polietylen) butelce ('017-C') o wymiarach identycznych z rozmiarami butelek █████████. Substancja posiada teksturę przedstawiającą artystyczną wizję kosmosu. Skład obiektu — z racji jego reaktywności — został zbadany jedynie częściowo; wyniki analiz są utajnione. Obiekt nie wywiera żadnych efektów anomalnych, o ile nie zostanie przelany z 017-C do jednego z niżej opisanych rodzajów pojemników.

W razie kontaktu płynu z materiałem innym niż plastik Wszechświat ulegnie odpowiedniej, najczęściej zmiennej modyfikacji. Jako że jedyną zmienną dotyczącą owej modyfikacji jest rodzaj materiału kontaktowego, szczegółowe rezultaty testów zostały przedstawione w osobnym akapicie. Jak dotąd nie rozpoznano, czy różnice środowiskowe (poza różnymi materiałami kontaktowymi) wpływają zmiennie na reaktywność podmiotu; zawieszenie płynu w próżni faktycznej zostało porównane do momentu przemieszczania się cząstek substancji z butelki na inny materiał — brak reakcji. Cząstki pyłowe wydają się nie stymulować żadnych obserwowalnych efektów.

Przechowywanie płynu w oryginalnej butelce powoduje samorzutne utrzymywanie jego objętości na stałym poziomie (830 milimetrów sześciennych). Przelewanie lub przechowywanie obiektu w innych pojemnikach czasowo pozbawia go tej anomalii.

W wyniku wielu testów prowadzonych w obawie o stabilność Wszechświata naukowcom udało się stworzyć neutralizator anomalii płynu (tzw. ''związek tri‐██████████‐azotowy''; informacje na temat procesu tworzenia neutralizatora są zawarte w archiwum "Projektu »Upadek Coelusa«", (dostęp 3+). Neutralizacja SCP-PL-017 ww. sposobem osiąga efekt pozytywny jedynie w warunkach laboratoryjnych, gdzie można obie substancje poddać addycji w bezbłędnych proporcjach objętościowych 1:1, czego produktem staje się Hydrazyd Maleinowy w formie laktamowej (produkt takiej addycji, w postaci hydrazydu, jest jednakże niewytłumaczalny w dobie dzisiejszej wiedzy chemicznej).

Obiekt nie może zostać zneutralizowany, ponieważ Rada O5 postanowiła, iż badania SCP-PL-017 mają większy potencjał korzystny, aniżeli zniszczenie obiektu.

Nie zachowały się informacje o pozyskaniu obiektu. Do roku 2012 wzbronione było przeprowadzanie eksperymentów.

Testy: Eksperymenty mają na celu rozpoznanie wzorca reaktywności obiektu względem różnych materiałów kontaktowych. Testy prowadzone są w Zamkniętej Placówce Badawczej dedykowanej zakończonemu już "Upadkowi Coleusa". Każdy eksperyment wykonywano przy użyciu wyłącznie 100 [mm3] SCP-PL-017. Żaden z eksperymentów nie został powtórzony, wobec czego nie wiadomo, czy rezultaty są stałe, czy ulegają pseudo-losowym zmianom.

 • Eksperyment 1: Dr ██████████, 01.12.2012 r.
  • Materiał Kontaktowy: Szkło ołowiowe (gęstość: 4,0 [g/cm3]; udział tlenku ołowiu: 58%).
  • Rezultat: Brak reakcji lokalnej; chwilowe (~4,5h) zwiększenie półokresów rozpadu większości izotopów w warunkach atmosferycznych.

Zakaz powtarzania eksperymentu — O5-09.

 • Eksperyment 2: Dr ██████████, 05.12.2012 r.
  • Materiał Kontaktowy: Syntetyczne szkło kwarcowe (po termolizie).
  • Rezultat: Natychmiastowa opalizacja materiału (błysk); chwilowe (~20 min.) zderzenie Drogi Mlecznej z Galaktyką Andromedy (ze względów ograniczeń pomiarowych nie wiadomo, która z Galaktyk zderzyła się z którą — zakładając, że nie zderzyły się wedle identycznych [ZMIENIONO], co wskazywałoby na inteligentną ingerencję).

Zakaz powtarzania eksperymentu — O5-09.

 • Eksperyment 3: Dr ██████, 15.01.2013 r.
  • Materiał Kontaktowy: Ludzkie ciało (żywe; prawa dłoń; kobieta; 23 lata).
  • Rezultat: Typowe podrażnienie chemiczne skóry (efekt podobny do płynnej chloropikryny); permanentne zniknięcie Heurusa z Układu Słonecznego oraz ze świadomości archiwów ludzkich (dowiedziano się o tym po użyciu SCP-PL-███ w celu weryfikacji rezultatów).

Zakaz powtarzania eksperymentu — O5-09.

 • Eksperyment 4: Dr ██████████, 30.01.2013 r.
  • Materiał Kontaktowy: Roztwór kauczuku naturalnego ([USUNIĘTO]).
  • Rezultat: Brak reakcji lokalnej; permanentne pojawienie się supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej i informacji o niej w ludzkich zasobach naukowych.

Zakaz powtarzania eksperymentu — O5-09.

 • Kolejne eksperymenty w trakcie wykonywania, weryfikacji i odtajniania.

I co?! Zamierzacie eksperymentować z każdym możliwym materiałem? Co zrobicie, jeżeli dojdzie do katastrofy? — Dr ████.

Eksperymenty prowadzone są przy użyciu najlepszych środków prewencyjnych. W razie kłopotów neutralizator pochłonie każdy skażony materiał. Zanim zechce pan wytykać kolejne nieistniejące "błędy", proszę zapoznać się z działem "Skarg Rzeczowych" Regulaminu Colobertha. Przypominam również, że etat testera do połknięcia obiektu jest nadal wolny — O5-12.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported