SCP-PL-019
ocena: +14+x
SCP-019.jpg

SCP-PL-019-M w momencie odnalezienia; nie zastosowano Specjalnych Czynności Przechowawczych

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-019

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-019 jest przechowywany na terenie Ośrodka PL-██ w małym, pomalowanym białą farbą (wystrój nie ma znaczenia — dr ██████) i nieoświetlonym pomieszczeniu. Przechowalnia wyposażona jest w jedno źródło światła w postaci latarki LED. Dostęp do obiektu, a także zgodę na włączenie i używanie latarki otrzymują jedynie pracownicy badawczy z poziomem uprawnień 3 lub wyższym. Celem zapewnienia optymalnych warunków eksperymentalnych, podmiot w całości umieszczony został na półtorametrowym słupie, choć w razie potrzeby można zmienić jego położenie. Aby zapobiec ewentualnym konsekwencjom, pod żadnym pozorem nie należy wystawiać SCP-PL-019 na działanie mocno rozproszonego światła (np. zwykłej lampy). Wobec pracowników ignorujących powyższe zalecenia zastosowana zostanie procedura 019/OM.

Opis: SCP-PL-019 jest nazwą zbiorową stosowaną do określenia trzech elementów wchodzących w skład obiektu - SCP-PL-019-C, SCP-PL-019-M oraz SCP-PL-019-T. Elementy te to plastikowe (wciąż wymaga potwierdzenia — dr █████), stworzone na podstawie identycznego schematu głowy lalek-niemowlaków, w fazie aktywnej nazywające siebie Cindy, Mindy i Tracy. W fazie spoczynku przedstawiają kolejno:

 • głowę pozbawioną uszu (019-C);
 • głowę pozbawioną oczu (019-M);
 • głowę pozbawioną ust (019-T).

Aby którykolwiek z elementów SCP-PL-019 przeszedł w fazę aktywną, należy oświetlić go za pomocą latarki pod dowolnym kątem. Rzucane przez SCP-PL-019 cienie przedstawią się i nawiążą kontakt werbalny z badającym. Każde powitanie jest inne w zależności od oświetlonego elementu:


 • Element: SCP-PL-019-C
 • Sposób nawiązania kontaktu: użycie mowy
 • Powitanie: "Jestem Cindy! Kiedy oczy otworzę, Mindy widzieć nie może!"
 • Uwagi: Mimo że SCP-PL-019-C nie posiada uszu, co powinno czynić ją głuchoniemą, przemawia do personelu badawczego.

 • Element: SCP-PL-019-M
 • Sposób nawiązania kontaktu: użycie mowy
 • Powitanie: "Jestem Mindy! Kiedy usta otworzę, Tracy mówić nie może! "
 • Uwagi: Mimo że SCP-PL-019-M nie posiada oczu, personel badawczy czuje się obserwowany przez podmiot.

 • Element: SCP-PL-019-Tˆ
 • Sposób nawiązania kontaktu: użycie kartki papieru (patrz: Addendum, anomalia 019-T)
 • Powitanie: "Jestem Tracy! Kiedy słuch wytężę, Cindy traci tenże!"
 • Uwagi: brak

Po oświetleniu wszystkich elementów naraz, głowy przedstawiały się jedna po drugiej w kolejności jak powyżej (znaczenia nie miało ich ustawienie). Następnie przechodziły do rozmowy ze sobą, nie zwracając więcej uwagi na personel badawczy. Z treści przeprowadzonych konwersacji udało się wywnioskować, iż SCP-PL-019 to w rzeczywistości głowy trzech sióstr. Wykonywanie przez jedną konkretnych czynności wywoływało u innych opisane w powitaniu efekty (kiedy przemawiała "Cindy", "Mindy" wchodziła z nią w sprzeczkę, zarzucając, że nie może widzieć; "Tracy" natomiast nie udzielała się w dyskusji, aż w pewnym momencie "Cindy" przestała odpowiadać na zarzuty "Mindy", prawdopodobnie w wyniku tymczasowej utraty słuchu). Należy zaznaczyć, iż kłótnie "sióstr" w znakomitej większości sprowadzają się właśnie do narzekania jednej na działania drugiej.
Zdobyte szczątkowe informacje dotyczące pochodzenia poszczególnych elementów były wynikiem przeprowadzenia eksperymentów (w formie rozmów) z każdym z nich.

Działanie: SCP-PL-019 początkowo miał zostać sklasyfikowany jako obiekt anomalny, ponieważ nie zdawał się wywierać bezpośredniego efektu na personelu badawczym podejmującym konfrontację podczas manifestacji. Nie odpowiadało to jednak profilowi behawioralnemu, który, choć stosunkowo oględny, zakładał wywoływanie przez podmiot efektu podobnego do "nawiedzenia" obszaru jego działania (profil sporządzono po pozyskaniu obiektu w dniu ██/██/████ po wielokrotnych przeprowadzkach ze znajdującego się na przedmieściach █████████ (Polska) domu; nabywcy donosili, że "coś jest nie tak", a dzieci kilku z rodzin musiały w wyniku prawdopodobnej konfrontacji z SCP-PL-019 przejść długotrwałe leczenie psychiatryczne [ przesłuchiwanym podano preparaty amnezyjne klasy A — dr █████]).

Dnia ██/██/████ jeden z psychologów-psychiatrów Fundacji doniósł o wizycie złożonej mu przez dr. ███████ (ówczesny kierownik badań nad SCP-PL-019).
Za sporządzonym przez lekarza raportem: Doktor skarży się na powikłania związane ze stałym przebywaniem w zasięgu działania jednego z obiektów (była to teza, jak się okazało — słuszna — O5-██). Wspomina o stopniowych przemianach cieni wszystkich przedmiotów znajdujących się bezpośrednio w jego mieszkaniu lub w jego obrębie — zamiast cienia lampy widzi cień głowy, zamiast cienia swojego samochodu widzi cień głowy, i tak dalej. Twierdzi, że owe cienie nawiązują z nim kontakt, ale nie są to cienie głów "Cindy", "Mindy" ani "Tracy", lecz innych dzieci.

Wkrótce po opublikowaniu raportu zdrowotnego, na identyczne problemy zaczęła uskarżać się reszta personelu badawczego pracującego przy SCP-PL-019. Wysnuto wówczas teorię, iż działanie podmiotu może mieć charakter długofalowy.

Dnia ██/██/████ dr ██████ (którego stan zdążył się pogorszyć) przeprowadził ryzykowny eksperyment #██, traktując SCP-PL-019 jasnym, mocno rozproszonym światłem. W jego wyniku █████████ doktora eksplodowały. Wykonanie późniejszej autopsji pozwoliło ustalić, iż ████ przestał ███████████ krótko po włączeniu źródła światła. Podjęto decyzję o zmianie klasyfikacji obiektu na Euclid.

Niebawem przeprowadzone zostaną kolejne eksperymenty — dr ██████.


Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported