SCP-PL-025
ocena: +24+x
SCP-025.jpg

Dom D-327 po podpisaniu SCP-PL-025

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-025

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest przechowywany w gabinecie Administratora O5-██; może on udzielić pozwolenia na przeprowadzenie eksperymentów z udziałem podmiotu pracownikom posiadającym poziom upoważnienia 3 lub wyższy. Osoby nieupoważnione próbujące uzyskać dostęp do SCP-PL-025 bez wcześniejszego porozumienia z Administratorem narażają się na konsekwencje w postaci reprymendy i/lub wydalenia z Fundacji. Mając na uwadze destrukcyjne obiektywnie nieprzyjemne działanie obiektu, jest on przechowywany w prostopadłościennej gablocie wykonanej ze szkła pancernego i stale monitorowany przez jedną (1) kamerę (obecność kamery nie przeszkadza Administratorowi O5-██).

Opis: SCP-PL-025 to czek o wymiarach 15 [cm] × 10 [cm] wykonany z papieru o składzie: 60% ██████, 25% ███ oraz 15% ███████. Podmiot nie posiada żadnych specjalnych nadruków ani nazwy banku, który go wystawił. Na jego powierzchni widnieją tylko dwa pola (w tym jedno wypełnione):

  • KWOTA: SZCZĘŚCIE
  • PODPIS: [tu wpisać należy imię i nazwisko]

Po podpisaniu czeku, nazwisko podpisującego znika (wsiąka w obiekt, nie pozostawiając żadnych śladów atramentu/grafitu/innej substancji). W ciągu kolejnych kilku godzin podpisujący w wyniku niefortunnych zbiegów okoliczności traci cały dorobek swojego życia. Do najczęściej obserwowanych wówczas zdarzeń należą: pożar/huragan/powódź/lokalne trzęsienie ziemi/masowa kradzież/atak szaleńca (bez względu na rozmiar wypadku, większych szkód nigdy nie ponoszą osoby postronne).
Ponadto wszelkie fundusze znajdujące się na koncie bankowym podpisującego zostają przekazane przez podmiot na rzecz wybranych fundacji charytatywnych (podpisuje się jako "Fundacja Szczęścia"). Pasma niepowodzeń spotykają podpisującego również w chwili, gdy próbuje ponownie gromadzić wokół siebie dobra materialne bądź wrócić do konsumpcyjnego stylu życia.

Nie udało się ustalić, czy SCP-PL-025 posiadł zdolność myślenia (jednak prawdopodobieństwo jest dość niskie — dr ██████). Mimo to niezależnie od wpisanego na czeku imienia i nazwiska, nieszczęścia zawsze dotykają osoby, która podpis złożyła.

Uwagi do działania SCP-PL-025
Dr ████: Mimo panowania powszechnego przekonania, jakoby nastawienie obiektu względem ludzi było wrogie, w wyniku przeprowadzonych eksperymentów udało się ustalić, iż efekty jego działania nie dotykają osób ubogich, żyjących w skrajnej nędzy i/lub tych, które już w przeszłości przeżywały tragedie życiowe, traumy bądź olbrzymie niepowodzenia. W takich przypadkach nie zaobserwowano też jednak działania odwrotnego (tj. zapewniania personelowi eksperymentalnemu bogactwa czy życia w szczęściu). Niemniej tego typu zachowanie podmiotu pozwala prowadzić do wniosku, iż nie został on przebadany przez pracowników Fundacji dostatecznie rzetelnie. Dlatego wnoszę o zmianę jego klasyfikacji na Euclid

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported