SCP-PL-026
ocena: +25+x
SCP-026%20%281%29.jpg

Jedna z linii metra służąca do transportu towarów pod ośrodkiem przechowawczym nr PL-1█ została wykorzystana do budowy przechowalni SCP-PL-026

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-026

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-026, wraz z SCP-PL-026-2, musi być przechowywany w pomieszczeniu w kształcie walca obrotowego o wymiarach jeden i dwie dziesiąte [m] (promień podst. walca) x dwadzieścia sześć [m] (wys. walca) jeden i dwie dziesiąte [m] (promień podst. walca) x czternaście [m] (wys. Walca), znajdującym się trzynaście siedem [m] pod ośrodkiem przechowawczym PL-1█ w podziemnym sektorze keter. Przechowalnia musi być położona na powierzchni walcowej.

We wnętrzu przechowalni podmiotu muszą znajdować się tory prowadzące przez całą długość przechowalni. Obiekt musi być zamieszczony wewnątrz sarkofagu w kształcie sześcianu wykonanego ze stali nierdzewnej o wymiarach jeden [m] x jeden [m] x jeden [m]. Sarkofag musi przemieszczać się przez całą długość przechowalni na torach. Przejazd od jednej podstawy walca do drugiej musi trwać dziewięć minut i dwadzieścia dwie sekundy. Temperatura wewnątrz przechowalni musi wynosić minus siedem stopni Celsjusza.

W ośrodku przechowawczym PL-1█, siedem [m] nad przechowalnią podmiotu, w Sali 143, muszą znajdować się obiekty kontrolne tzn. doniczka z jednym okazem Rosa rugosa (róża pomarszczona), jeden Rattus rattus (szczur śniady) w klatce o wymiarach sześćdziesiąt pięć [cm] x czterdzieści [cm] x czterdzieści [cm], jeden Pan (szympans) w klatce o wymiarach trzy [m] x dwa [m] x dwa [m] z całym zaopatrzeniem potrzebnym do przeżycia powyższym gatunkom oraz jeden członek personelu klasy D z wszystkimi potrzebnymi człowiekowi do przeżycia środkami. Każdy obiekt kontrolny wymaga obecności jednego ochroniarza/członka personelu bezpieczeństwa Poziomu 2 Klasy C oraz jednego naukowca z poziomem upoważnienia 2 klasy C badającym czynności życiowe i stan zdrowia obiektów.

Przechowalnia obiektu musi być stale monitorowana, a zapisy kamer musi kontrolować członek personelu z poziomem upoważnienia 3 klasy C. Eksperymenty polegające na kontakcie z SCP-PL-026 muszą być wykonywane przez członków personelu klasy D, w ilości potrzebnej do dokonania doświadczenia, nadzorowane przez trzech ochroniarzy/członków personelu bezpieczeństwa Poziomu 2 Klasy C oraz nadzorowane przez personel klasy B z poziomem upoważnienia 4. Aby doszło do eksperymentu potrzeba zezwolenia całej rady O5.

Przenoszenie obiektu musi odbywać się poprzez wyniesienie sarkofagu, zamontowanie sarkofagu na nosze i wywiezienie podmiotu w docelowe miejsce. Czynność ta musi być wykonana ostrożnie przez dwóch pracowników klasy D pod nadzorem dwóch strażników z poziomem upoważnienia 2 klasy C.

Wszelkie usterki lub zmiany trzeba niezwłocznie zgłosić członkowi personelu poziomu upoważnienia 4 klasy B Dyrektorowi Placówki, Koordynatorowi Badań lub dyżurującemu nadzorcy. Niezgłoszone niedopatrzenia będą surowo karane.
W razie awarii przechowalni podmiotu, awarii części lub całości ośrodka przechowawczego, cały personel musi być niezwłocznie ewakuowany.

SCP-026%20%282%29.jpg

SCP-PL-026

Opis: SCP-PL-026 to figurka przedstawiająca Michała Archanioła stojącego na podobiźnie diabła. Wymiary figurki wynoszą dwanaście [cm] x cztery [cm] x cztery [cm]. Na figurce widoczne są liczne zadrapania i odłamania, lewa ręka Archanioła po eksperymencie 026-7, jest krótsza o połowę niż od stanu po odnalezieniu obiektu. Badania składu wykazały iż podmiot został wykonany z gipsu oraz występują w nim śladowe ilości ludzkiego mózgu i koziej krwi. Na skrzydłach podmiotu wyryty jest napis „Dla kochanej Celinki z okazji komunii świętej”. Nie ustalono daty wyrzeźbienia ani autora obiektu.

SCP-PL-026 został znaleziony w 200█, w Polsce, P███████, █████, w opuszczonej kotłowni. Z powodów zapachu stęchlizny, Michał █████████ wybrał się do pobliskiej opuszczonej kotłowni z której wydobywał się swąd. Przerażony pan █████████ odkrył że źródłem nieprzyjemnego zapachu był stos martwych kotów, ptaków, szczurów, stawonogów i innych podobnych organizmów biologicznych. Cywil wezwał służby porządkowe, a niedługo po zdarzeniu agent polowy ███ poinformował przełożonych o zaistniałej sytuacji. Kotłownię przeszukano a w jej piwnicy odnaleziono SCP-PL-026, a przy nim [USUNIĘTO]. Była to pierwsza ludzka ofiara obiektu.

SCP-PL-026-2 to odłamek SCP-PL-026 wytworzony podczas incydentu 026-7. Posiada takie same właściwości jak SCP-PL-026.

Właściwości Anomalne: Kiedy obiekt jest w stanie spoczynku przez dziesięć minut i sześć sekund każda roślina i grzyb, nie przekraczające czterech [cm], w obrębie trzynastu [m] od podmiotu gwałtownie obumrze (przyczyna nieznana) i zacznie się rozkładać. Pole rażenia wzrasta co kolejne półtorej minuty o dwadzieścia [cm]. Co kolejne trzy minuty efekt będzie obejmować rośliny i grzyby większe o trzy [cm], co dziesięć minut efekt zacznie obejmować zwierzęta nie przekraczające jednego [cm]. Po tym czasie ofiary zwierzęce, tak jak rośliny i grzyby, będą coraz większe co kolejne trzy minuty o dwa [cm]. Manifestacja obiektu prawdopodobnie trwa wiecznie, wzrost pola rażenia i działanie na coraz większe organizmy zapewne też. Efekt nie obejmuje organizmów jednokomórkowych.

Udowodniono że w temperaturze niższej niż minus sześć stopni Celsjusza pole rażenia po dziesięciu minutach i sześciu sekundach jest mniejsze o 6 metrów, czyli obejmuje 7 metrów.

Ciekawą właściwością podmiotu jest to, że po upływie czasu potrzebnego do stworzenia pola rażenia, obszar nie będzie przemieszczać się wraz z obiektem, a wyprowadzenie obiektu z tego pola skutkować będzie jego zniknięciem i rozpoczęciem wytwarzania nowego.

Eksperymenty:

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported