SCP-PL-027
ocena: +40+x
SCP-027.jpg

Przechowalnia SCP-PL-027

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-027

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Brak specjalnych czynności przechowawczych dla SCP-PL-027. Obiekt przebywa w swojej przechowalni w Strefie PL-██ (blisko Skrzydła Medycznego). Podmiot nie wymaga przyznawania racji żywnościowych ani utrzymywania specyficznych warunków środowiskowych (jak temperatura powietrza, wystrój, przedmioty mające poprawić komfort życia etc.). Aby możliwe stało się przejście SCP-PL-027 w fazę aktywną, wymagany jest stół, dwa krzesła oraz pracownik Fundacji o poziomie uprawnień 2 (lub wyższym)/członek personelu klasy D.

Opis: SCP-PL-027 to humanoid mierzący około 180 centymetrów (margines błędu wynosi 10%). Ze względu na anomalne właściwości podmiotu, jego prawdziwa płeć, wiek, zwyczajowy ubiór czy rysy twarzy nie mogły zostać ustalone ani określone nawet w przybliżeniu (celem upłynnienia komunikacji między pracownikami cała dokumentacja dotycząca obiektu została jednak ujednolicona i zgodnie z Rozkazem O5-027-███ stosowany jest rodzaj męski).

SCP-PL-027 to obiekt świadomy i myślący. Aby nastąpiło jego przejście w fazę aktywną, do przechowalni oddelegować należy członka personelu badawczego bądź członka personelu klasy D. Katalizatorem dla manifestacji jest nawiązanie kontaktu werbalnego z podmiotem. Rozmówca może poruszyć jakikolwiek temat, a SCP-PL-027 rozwinie go i będzie starał się utrzymywać rozmowę aż do otrzymania wyraźnego sygnału, iż powinien skończyć (na przykład odejście rozmówcy od stołu, podziękowanie skinieniem głowy, podziękowanie odpowiednią kwestią etc.). Anomalię stanowi umiejętność podmiotu do podejmowania konwersacji na dowolny temat, wykazując przy tym szczątkową wiedzę dotyczącą poruszonego zagadnienia (patrz: Eksperymenty).

Obiekt zdaje się wykazywać również zdolność do odgadywania intencji i nastawienia rozmówcy, prawdopodobnie (██%) pozyskując wiedzę na ich temat z podświadomości konfrontującego. Przytaczając wyciąg z "Badań profilujących SCP-PL-027 dr. ███████" — Zapytany o rozwiązanie konkretnego problemu, potrafi opowiadać na jego temat godzinami (przedstawia historię, dzieli się anegdotami), jednocześnie między wierszami przemycając rozwiązanie. Oczywiście rozmówca dostrzeże je tylko jeśli chce i tylko jeśli skupi się dostatecznie mocno. Jednakże SCP-PL-027 może nie udzielić odpowiedzi albo udzielić wymijającej, kiedy (przypuszczalnie) uzna, iż konfrontujący tak naprawdę nie chce jej znać (patrz: Eksperyment 027-7; 027-14). Stara się wówczas sprowadzić rozmowę na inne tory lub odwieść rozmówcę od jej kontynuowania. Zważywszy na wyjątkową płynność wysławiania oraz umiejętności retoryczne obiektu, jak również biorąc pod uwagę jego zdolności anomalne, najczęściej osiąga zamierzony cel. W przypadkach, kiedy mimo usilnych prób staje się to niemożliwe (przykładowo — na skutek użycia przez personel badawczy [USUNIĘTO]), zwyczajnie przerywa konwersację.

Każdy członek personelu badawczego inaczej opisuje wygląd podmiotu. Również ten fenomen obiekt prawdopodobnie zawdzięcza swojej zdolności do manipulacji podświadomością rozmówcy. Zależnie od podjętego tematu, jeden konfrontujący może postrzegać podmiot jako starszego mężczyznę z ciemnymi włosami, a innym razem jako młodą, zadbaną i pociągająca kobietę. Wykonanie fotografii obiektu nie narusza powyższej zasady (rozbieżne opisy zdjęcia), co prowadzi do wniosku, iż potrafi manipulować otoczeniem przynajmniej w ograniczonym zakresie. Wysłanie do przechowalni SCP-PL-027 dwóch członków personelu klasy D naraz zaowocowało złożeniem przez nich całkowicie różniących się od siebie opisów podmiotu (Musiał zatem znać intencje konfrontujących jeszcze zanim wkroczyli do przechowalni. Jeśli mogę pozwolić sobie na daleko idące wnioski, zasugerowałbym naruszenie czasoprzestrzeni — dr █████████████).

Natura SCP-PL-027: Głównym argumentem przemawiającym za sklasyfikowaniem SCP-PL-027 jako obiekt bezpieczny jest jego pasywna natura. Podmiot nie wykazuje żadnej inicjatywy, nie wymaga ścisłego nadzoru, nie przeciwstawia się zaleceniom wydawanym przez personel badawczy, a jego organizm nie wymaga dostarczania płynów czy pokarmu; jak wspomniano w treści Specjalnych Czynności Przechowawczych, jest też całkowicie obojętny na warunki, w których przebywa. Obecnie (jak i od początku cyklu przechowawczego) obiekt — jeśli nienawiązana zostanie konwersacja — przesiaduje jedynie we własnej przechowalni. Nie wywiera żadnego wpływu na pozostałe obiekty, a zapisy z kamer bezpieczeństwa jeszcze nigdy nie zarejestrowały jakichkolwiek niepokojących zmian w jego zachowaniu (które samo w sobie pozostaje całkowicie "statyczne").


Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported