SCP-PL-028
ocena: +27+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-028

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekty nie wymagają specjalnych procedur co do miejsca pobytu, obecnie stosuje się przechowywanie w standardowych pomieszczeniach dla humanoidów. Dostęp do multimediów rozrywkowych może być przyznany przez personel z upoważnieniem MP-3 pracującym nad obiektem. Posiłki ustalane są przez dietetyków Fundacji, są one wydawane 3 razy dziennie z możliwością udzielenia jednej przekąski dziennie. Temperatura musi być co najmniej pokojowa. Anomalia nie wymaga dalszych specjalnych procedur co do zapewnienia jej egzystencji.

W zależności od stopnia współpracy bytu, możliwe jest udzielenie dostępu do wykonania działania anomalnego "Morfeusz". Personel może wnioskować o dostęp do anomalii w celach naukowych bądź rekreacyjnych do nadzorców projektu i psychiatrów pracujących z obiektem.

W przypadku przełamania przez obiekt zabezpieczeń, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować, czy byt został sklasyfikowany przez Fundację, a następnie postępować według podanych niżej scenariuszy.

1. Podmiot nie był zabezpieczony przez Fundację.

Jednostki wyszkolone muszą prowadzić bezpośredni nadzór nad obiektem i uniemożliwić dostęp cywilny. Należy wezwać jednostkę przechwytującą, w skład której będzie wchodził personel psychiatryczny i medyczny, z którym powinien być utrzymywany kontakt w celu zabezpieczenia bytu. W przypadku braku takiej możliwości, należy prowadzić rozmowę uspokajającą z podmiotem do czasu przybycia wykwalifikowanego personelu.

2. Podmiot był zabezpieczony przez Fundację.

Należy zidentyfikować powód opuszczenia przez obiekt przechowalni. Jeżeli nie był on spowodowany czynnikami zewnętrznymi, należy rozkazać obiektowi powrócić do jego celi, w razie potrzeby pod eskortą. W przypadku ingerencji czynników zewnętrznych należy dostarczyć bytowi opiekę medyczną i psychologiczną, która zaleci dalsze postępowanie. W przypadkach gdy jest to nieosiągalne w danym momencie należy monitorować podmiot.

Sytuacja przełamania zabezpieczeń jest jedynym scenariuszem, gdy można naruszyć protokół etyczny względem podmiotu przez personel bez upoważnienia MP-3 lub wyższego.

Opis: Byt niezidentyfikowanym bliżej zmiennocieplnym kręgowcem o kształcie humanoidalnym. Dorosłe osobniki osiągają posturę zbliżoną do człowieka, jednak wychudzoną i z widocznymi różnicami, z których niewizualną jest mniejsza waga (przeciętny osobnik osiąga 25-30 kilogramów). Skóra obiektu twardością i strukturą przypomina korę drzew liściastych. Głowa obiektu nie jest osadzona na szyi, a w wyglądzie przypomina czaszkę humanoida. Pomimo braku narządów wzrokowych i słuchowych obiekt operuje tymi zmysłami w stopniu zbliżonym do ludzi. U starzejących się obiektów zanotowano przerost podłużny tkanki, co związane jest z naturą anomalii. Obiekt dożywa ponad 40 lat, z biegiem czasu jego struktura ciała wizualnie coraz bardziej przypomina gałęzie drzewa, co w momencie śmierci uważa się za naturalny kamuflaż bytu.

Byty są roślinożercami, spożywają dużą ilość kory drzewnej i zielonych części roślin. Są istotami żyjącymi głównie w nocy, dzień spędzają na śnie bądź posiłku. Zimą zapadają w hibernację w gęstych roślinach. Brak hibernacji jednak nie wpływa negatywnie na zdrowie obiektu, dopóki zostanie zachowana odpowiednia temperatura otoczenia. Są świadome i rozumne, posługują się również językami, których uczą się prawdopodobnie poprzez obserwację. Nie zarejestrowano procesów rozrodczych obiektów, nie jest przez to znany sposób rozmnażania się bytów, o ile istnieje. Obiekt jest organizmem samotniczym, stara się unikać pozostałych osobników, nie zarejestrowano między nimi żadnego kontaktu. Przejawiają jednak silne potrzeby społeczne, których niezrealizowanie skutkuje poważnymi urazami na zdrowiu psychicznym. W celu ich zaspokojenia przeprowadzają one działanie nazwane przez Fundację "Morfeusz".

Byt namierza miejsce pobytu ludzi, po czym rozpoczyna obserwację, korzystając ze swej aparycji jako do kamuflażu przy użyciu pobliskiej roślinności. Wybór "ofiary" jest kwestią indywidualną osobnika (jednak wszelkie przeszkody skutecznie odstraszają obiekt, jak zwierzęta domowe, alarmy antywłamaniowe itp.). Po zebraniu odpowiednich informacji, obiekt wchodzi na teren mieszkania w nocy, zachowując ciszę przechodząc do wybranej śpiącej osoby. Następnie, jeżeli będzie istnieć możliwość, położy się obok niej, złapie w słabym uścisku i pozostanie tak do momentu, kiedy pojawi się ryzyko ujawnienia się. Wtedy opuści mieszkanie.

Obiekt posiada anomalną zdolność odczytywania fal mózgowych pobliskich organizmów, dzięki czemu podświadomie jest w stanie zidentyfikować, czy dana osoba na której próbuje dokonać działania "Morfeusz" jest w fazie snu, i czy istnieje zagrożenie wybudzenia się. Dodatkowo uścisk bytu w anomalny sposób uspokaja "ofiarę", zapobiegając koszmarom sennym, jak również powodując pozytywne samopoczucie po przebudzeniu. Według obiektu jest to nieanomalne działanie, mające swoje podstawy w "pozytywnej energii". Nie jest wiadome, czy jest to stwierdzenie metaforyczne, czy istnieje źródło tej anomalnej energii.

Pomimo tego zachowania obiekt stara się unikać kontaktu z pozostałymi organizmami, w tym ludźmi, wykorzystując do tego celu swój wygląd.

Kwestią indywidualną jest nie tylko dobór "ofiary" (chociaż należy zauważyć, że byt wybiera częściej osoby żyjące samotnie lub sprawiające wizualne wrażenie samotnych bądź nieszczęśliwych- zostało to potwierdzone podczas badań), ale również ewentualne kolejne nawiedzenia na daną osobę. Wszelkie incydenty powstałe podczas działań "Morfeusz" są wysoce stresujące dla obiektu.

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported