SCP-PL-032
ocena: +26+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-032

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-032 ma pozostać w przechowalni, którą dla siebie wytworzył (to prostopadłościenne pomieszczenie posiadające sześć (6) metrów szerokości, pięć (5) metrów wysokości i trzy (3) metry głębokości; wewnątrz prawdopodobnie wykonane z betonu i do złudzenia przypominające inne przechowalnie Sektora 18). Zabezpieczające przechowalnię drzwi (umieszczone tam ██/██/████ r. zgodnie z Rozkazem 032/18) muszą być stale zamknięte. Trzech wykwalifikowanych ochroniarzy Fundacji (zwanych dalej Zespołem Strzegącym) przez całą dobę strzeże jedynego korytarza prowadzącego do przechowalni obiektu i ma obowiązek neutralizowania wszelkich nieautoryzowanych osób próbujących się tam dostać. Ochroniarze nie są upoważnieni do prowadzenia rozmów na temat podmiotu (tyczy się to również personelu badawczego z piątym poziomem upoważnienia) i pozostają pod stałym nadzorem kamer; każde ich słowo jest natomiast rejestrowane przez mikrofony serii YUVIII. Niezastosowanie się do którejś z powyższych wytycznych przez któregokolwiek ochroniarza poskutkuje natychmiastową terminacją i spaleniem zwłok całego Zespołu (jako że dotychczas nie poznano wszystkich właściwości obiektu, rozwiązanie to pozostaje niezbędne). W celu uniknięcia nieznanych konsekwencji, co miesiąc następuje również wymiana członków Zespołu Strzegącego.

Opis: Ze względu na naturę obiektu, SCP-PL-032 nie może zostać opisany. Podmiot najprawdopodobniej nie posiada świadomości, jednak wywiera wpływ na świadomość ludzką. Ujrzenie SCP-PL-032, opisanie jego wyglądu słowami lub przedstawienie za pomocą porównań bądź obrazów skutkuje natychmiastowym zdobyciem wiedzy o położeniu obiektu przez słuchającego/oglądającego. Niezależnie od swojej lokalizacji, słuchający/oglądający (zwany dalej "podążającym") zapragnie też jak najszybciej dostać się do podmiotu i dotknąć jego powierzchni. Będzie przy tym znał dokładną drogę, którą powinien pokonać. Efekt ten (zwany oddziaływaniem fazy aktywnej) ma charakter totalny — dotyczy ludzi w każdym wieku i w dowolnej kondycji fizycznej/psychicznej.

Aktualnie jedyne zdjęcie przedstawiające SCP-PL-032 przechowywane jest w gabinecie dr. ███████, skąd (przy umotywowanej potrzebie przeprowadzenia eksperymentów prowadzących do zniszczenia podmiotu i po wydaniu pisemnej zgody przez dwóch członków rady O5) może zostać przekazane personelowi badawczemu posiadającemu piąty poziom upoważnienia.

Ponieważ Fundacja nie uzyskała szczątkowej wiedzy dotyczącej właściwości podmiotu, testy z użyciem personelu klasy D wstrzymano do odwołania (Konsekwencje wynikające z samego istnienia obiektu są tak wielkie, że nie można ryzykować. W żaden sposób. — dr ████). Szczegółową charakterystykę SCP-PL-032 odnaleźć można w Przesłuchaniu Agenta "Bichty".

Podsumowując — zagrożenie jest zatem oczywiste. Jako że obecnie SCP-PL-032 znajduje się na terenie Polskiej Filii, chce się do niej dostać każdy, komu kiedykolwiek opisano podmiot (z zeznań Agenta "Bichty" wynika, iż obiekt posiada nawet nazwę własną, po wypowiedzeniu której słuchający ulega oddziaływaniu fazy aktywnej, stając się "podążającym"). Naraża to na dekonspirację zarówno naszą placówkę, jak i — przy niesprzyjających okolicznościach — całą Fundację, co jest wystarczającym powodem, by sklasyfikować podmiot jako Keter. Dodatkowo nie możemy przeprowadzić nań żadnych eksperymentów, gdyż nie wiemy, czy wówczas nie dojdzie do manifestacji, której — zgodnie z podstawowymi procedurami SCP — musimy uniknąć.
— dr █████████████

Pozyskanie SCP-PL-032: ██/██/████ o godzinie 21:24 przebywający na dyżurze w Sektorze 18 dr █████ poinformował przez interkom O5-██ o pojawieniu się nowej przechowalni. Zapytany, co przez to rozumie, wyjaśnił, iż system komputerowy niespodziewanie zaalarmował go o spadku ciśnienia w przechowalni SCP-PL-███. Natychmiast udał się w stronę tejże, by sprawdzić, czy nie doszło do jej naruszenia. Kilka metrów od celu, po drugiej stronie korytarza zauważył jednak "rzecz doprawdy niespotykaną" — nieoznaczoną wnękę w betonowej ścianie w kształcie prostokątnych drzwi, "o wysokości około dwóch i pół metra", oraz intensywnie wydobywające się z jej wnętrza jasne światło. Jako że wcześniej nigdy takiej nie widział, a w Sektorze 18 pracował od trzydziestu lat, doktor przypuścił, iż musi to być nowa przechowalnia; myślał nawet, że "jej niespodziewane pojawienie się ma związek z aktywnością obiektów konspiracyjnych" (co nie było prawdą), dlatego bezzwłocznie poinformował przez interkom o swoim odkryciu. Został poinstruowany, by pozostać na miejscu i nie zbliżać się do przechowalni (prawdopodobnie dzięki temu uniknięto manifestacji, która doprowadziłaby do utraty obiektu). Zanim na miejsce przybył oddelegowany przez Radę O5 wykwalifikowany członek personelu badawczego, z wnętrza przechowalni wyczołgał się wyziębiony i wycieńczony Agent "Bichta", który od prawie dwóch lat uznawany był za zaginionego. Spojrzał w kierunku dr. ██████, a następnie zemdlał. Rozpoczęto badania przechowalni, natomiast Agenta przeniesiono do Skrzydła Medycznego. Kiedy jego funkcje życiowe ustabilizowały się, został przesłuchany. Od momentu zgłoszenia przez doktora ██████ powstania nowej przechowalni do wprowadzenia w życie Rozkazu 032/18 minęły trzy godziny.


Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported