SCP-PL-035
ocena: +29+x
256px-Hunting_horn_of_Sigismund_III_of_Poland.jpg?uselang=pl

SCP-PL-035 w fazie nieanomalnej.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-035

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-035 powinien być przechowywany w dźwiękoszczelnej gablocie o dopasowanych wymiarach, pod stałą obserwacją kamery bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek doniesień o dźwiękach przypominających te wydawane przez obiekt, gablota musi zostać natychmiast sprawdzona pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Dostęp do obiektu mogą uzyskać jedynie pracownicy o co najmniej trzecim poziomie upoważnienia, jedynie w asyście maksymalnie dwóch upoważnionych pracowników. Interakcje z podmiotem są obecnie zabronione aż do odwołania.

Opis: SCP-PL-035 to róg, którego pierwotnie używał Zygmunt III Waza w trakcie polowań. Został on zrobiony z rogu tura pochodzącego z Puszczy Sochaczewskiej. Stanisław Radziejowski, ówczesny starosta sochaczewski, podarował go władcy w 1620 roku. Podczas potopu szwedzkiego obiekt zrabowano i zabrano do Szwecji. Z niedawno przeprowadzonych badań wynika, że niedługo później podmiot został wykradziony, a na jego miejscu pozostawiono wysokiej jakości replikę. Obiekt został pozyskany dnia 27.10.2015 z mieszkania Pawła ██████. Używał on właściwości anomalnych SCP-PL-035 w celu zwiększenia swoich cech przywódczych i skupienia wokół siebie dużej liczby osób, co miało pomóc mu w dostaniu się do parlamentu w wyborach przeprowadzonych 25 października. Pawłowi ████████ i jego najbliższym współpracownikom podano preparaty amnezyjne klasy B. Pozostała historia przemieszczania się SCP-PL-035 pozostaje dotychczas nieznana.

Szerszy koniec obiektu jest ozdobnie pozłacany, na złocie wyryto napis "Róg turzy ostatniego turu z Puszczy Sochaczewskiej od wojewody rawskiego Stanisława Radziejowskiego na ten czas starosti sochaczewskiego r. 1620". Jego środkowa część natomiast jest ozdobnie posrebrzana. W odróżnieniu od złotej części, ta nie posiada żadnego napisu. Część obiektu jest owinięta złocistym rzemieniem, który przytrzymuje przy nim niewielką obręcz tego samego koloru. Węższy koniec rogu jest czarny, następnie kolor ten przechodzi płynnie w jasny brąz.

Właściwości anomalne SCP-PL-035 ujawniają się gdy dowolna osoba zadmie w obiekt, wydobywając z niego dźwięk o głośności przekraczającej 50 [dB]. Wówczas osoby słyszące SCP-PL-035 (desygnowane od teraz SCP-PL-035-1), które spełniają odpowiednie warunki wymienione w dalszej części dokumentu doświadczą nagłego przypływu odwagi i pewności siebie. Zaczynają one wówczas twierdzić, że nie istnieją dla nich rzeczy niemożliwe do wykonania. SCP-PL-035-1 następnie przystępują do czynności mających pomóc im w osiągnięciu wybranego przez nie celu, niezależnie od wszelkich trudności. W wielu przypadkach zanotowano występowanie sytuacji, w których SCP-PL-035-1 przestają zważać na własne zdrowie czy życie, są także skłonni złamać wyznawane przez siebie zasady prawne, społeczne czy moralne, jednak im większą wartość przedstawia dana norma tym mniej chętnie uciekają się do jej naruszenia.

Osoba, która wydobędzie dźwięk z SCP-PL-035 (desygnowana od teraz SCP-PL-035-2), w ciągu 5 [s] znajdzie się pod wpływem bliźniaczego efektu anomalnego obiektu, który spowoduje podobny wzrost pewności siebie i odwagi jak u instancji SCP-PL-035-1. Jedynym dotychczas znanym sposobem na odwrócenie przemiany jest odebranie przemienionej osobie SCP-PL-035 i przeniesienie go na odległość większą niż 50 [m] od niej. Wówczas SCP-PL-035-2 traci przytomność, budząc się następnie po czasie oscylującym od 10 sekund do 1 minuty. Pomimo pozornego przerwania więzi pomiędzy SCP-PL-035 a użytkownikiem, jego charakter nie wraca do stanu sprzed użycia obiektu. Przeciwnie, cechy przywódcze i pokrewne im nadal ulegają wzmocnieniu, prowadząc ostatecznie do sytuacji w których część osób będących SCP-PL-035-2 zaczyna cechować skrajna brawura, a momentami skłonność do podejmowania szaleńczo ryzykownych decyzji. Użytkownicy niedotknięci przez tę anomalię w późniejszym czasie jedynie nalegali na ponowny kontakt z SCP-PL-035, używając przy tym swej charyzmy oraz zdolności retorycznych.

Osoba przemieniona w SCP-PL-035-2 może w znacznym stopniu kontrolować działania SCP-PL-035-1, a także przemieniać kolejne osoby, dmąc ponownie w SCP-PL-035. Pomimo tej właściwości, użytkownik obiektu jest w stanie przemienić w SCP-PL-035-1 jedynie osoby darzące go szacunkiem bądź zaufaniem, lub dzielące z nim wspólny cel. Ponadto, niemożliwa jest przemiana w SCP-PL-035-1 osoby, która choć raz zadęła w obiekt, stając się tym samym SCP-PL-035-2. Trwają badania mające na celu ustalić dokładne wymogi przemiany.
Ustalono, że preparaty amnezyjne klasy B w większości przypadków powodują utratę cech i skłonności nabytych podczas kontaktu z SCP-PL-035.

Notatka dr ██████: Myślę, że ten róg mógł mieć coś wspólnego z wieloma nieoczekiwanymi zwycięstwami na przestrzeni dziejów. Wiemy, że został skradziony zaraz po wywiezieniu go do Szwecji, ale co się z nim działo później to już absolutna zagadka. Wiemy, że wielu ludzi przez lata skorzystało z SCP-PL-082 do osiągania swoich celów. Co jeśli ten róg był wykorzystywany w podobny sposób? W dodatku ten obiekt pozwala na kontrolowanie innych ludzi, jest nawet bardziej niebezpieczny niż zero-osiem-dwa. Trzeba wybadać, gdzie i kiedy on się znajdował.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported