SCP-PL-036
ocena: +6+x
SCP-036.jpg

SCP-PL-036 chwilę przed transportem.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-036

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-036 jest przechowywany w małym, odpowiednio oznaczonym pomieszczeniu. Uprawnienia do zmiany worka na śmieci w SCP-PL-036 posiada personel z upoważnieniem poziomu 2, natomiast kolejnych eksperymentów mogą dokonywać jedynie pracownicy z poziomem upoważnienia 3. Nieautoryzowane przeprowadzanie doświadczeń skutkuje reprymendą bądź — jeśli działania były podejmowane z premedytacją — permanentnym wydaleniem z Fundacji.

Opis: SCP-PL-036 to stary kosz na śmieci wyglądem przypominający produkowane w latach 50. ubiegłego wieku. Został wykonany w całości ze stali nierdzewnej, co utrudnia zbadanie jego anomalnych właściwości. Obiekt odnaleziony został w roku 2000 przez wysłanego na teren miasta ██████ (Polska) Agenta █████████, po tym jak w internecie — wówczas słabo rozwiniętym — zaczęły pojawiać się paranormalne historie dotyczące jednego ze śmietników przytwierdzonego do drewnianego słupa na tyłach mieszkania państwa ███████. Wszystkie wzmianki o SCP-PL-036 po zabezpieczeniu podmiotu zostały nieodwracalnie usunięte; osobom, które mogły posiadać szerszą wiedzę na temat obiektu zaaplikowano środek amnezyjny klasy A. SCP-PL-036 posiada zdolność rekonstruowania lub odnawiania jakiegokolwiek przedmiotu wrzuconego do jego wnętrza. Ignoruje jedynie worki na śmieci, które — w połączeniu z samym podmiotem — zdają się katalizować jego anomalne własności. Jeśli worek nie znajduje się wewnątrz obiektu bądź nie zostanie wymieniony przynajmniej raz tygodniowo, podmiot przestaje różnić się czymkolwiek od zwykłego śmietnika.
Przeprowadzono kilka serii eksperymentów mających na celu sprawdzenie zdolności SCP-PL-036:

W związku z ogromnym potencjałem naukowym drzemiącym w SCP-PL-036, wnoszę o pozwolenie na używanie z nim innych obiektów w celach badawczych — dr ██████. (podanie rozpatrzono pozytywnie — O5-██)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported