SCP-PL-037
ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-037

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-037 musi zostać powstrzymany i zneutralizowany tak szybko, jak to tylko możliwe. Ochroniarze oraz Agenci Fundacji mają pozwolenie na użycie wszelkich narzędzi pozwalających schwytać i/lub unieszkodliwić podmiot, zaś nieprzeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią członkowie personelu badawczego muszą zgłaszać przypadkowe konfrontacje bądź składać świadectwa manifestacji, gdyby byli takowej świadkami. Jakiekolwiek zmiany w kształcie lub wyposażeniu dowolnej przechowalni, które nie zostały zaprotokołowane i nie pojawiły się w dziennym raporcie, należy (pod groźbą wydalenia) zgłaszać członkowi rady O5 przydzielonemu do danego zakresu Sektorów. Opis działań podejmowanych podczas manifestacji właściwej zamieszczono poniżej.

Opis: SCP-PL-037 to humanoidalny byt o wysokości prawdopodobnie nieprzekraczającej metra i dziewięćdziesięciu centymetrów (1,90m). Obiekt posiada bladą twarz — chodzi tu zarówno o karnację, jak i kolor poszczególnych jej części (uszy, usta, oczy [jasnoszare i głęboko osadzone], powieki). Porusza się zwinnie, potrafi szybko zniknąć z pola widzenia obserwatora (nie wiadomo, czy posiadł umiejętność zmiany rozmiaru, kamuflażu bądź upodabniania się do istot żywych/przedmiotów martwych), jest świadomy i wykorzystuje swoją świadomość z premedytacją.

SCP-PL-037 należy do grupy obiektów konspiracyjnych. Trwają badania nad jego związkiem z SCP-PL-086. Po raz pierwszy aktywność podmiotu zaobserwowano w roku 1900, kiedy w przechowalni SCP-PL-███ pojawił się [ZMIENIONO], przerywając sygnał zagłuszający i doprowadzając do awarii zasilania na terenie całego Sektora ██, co mogło skończyć się uszkodzeniem przez SCP-PL-███ przechowalni. Od tej chwili aktywność SCP-PL-037 odnotowywana była w nieregularnych odstępach czasowych, zaś wprowadzane kolejne środki bezpieczeństwa okazywały się nieskuteczne.
Nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiła konfrontacja SCP-PL-037 z osobą cywilną, wiadomo jednak, iż po wycieku części dokumentacji na jego temat (doktora odpowiedzialnego za niedopatrzenie wydalono), został uznany za miejską legendę i — błędnie opisany — zyskał popularność w ogólnoświatowej sieci komputerowej (co doprawdy można uznać za całkowitą katastrofę — jeśli SCP-PL-037 poza świadomością posiada także rozwiniętą inteligencję, może ten fakt wykorzystać na swoją korzyść — dr ███████).

Manifestacja:
W ujęciu ogólnym istotą manifestacji SCP-PL-037 jest utrudnienie pracy personelowi Fundacji przez próby naruszenia przechowalni innych obiektów, w szczególności klasy Keter i Euclid. Na podstawie przeprowadzonych rozmów i zebranych zeznań udało się wyciągnąć wniosek, iż manifestacja zawsze rozpoczyna się pukaniem do drzwi gabinetu kierownika badań pracującego nad jakimś obiektem. Po ich otwarciu nie zauważa on niczego oprócz leżącego na ziemi przedmiotu w pewnym stopniu związanego z nadzorowanym przez niego podmiotem (szczegóły w charakterystyce manifestacji). Za wprowadzonym dnia 13.05.████ Rozkazem 037-05 — "od tej chwili kierownik ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia o manifestacji O5-██, który podejmie decyzję o składzie jednostki operacyjnej wysłanej na miejsce zdarzenia". Dodatkowo do przechowalni nadzorowanego obiektu w trybie natychmiastowym oddelegowany zostaje co najmniej trzyosobowy zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden inżynier zagrożonej przechowalni (liczba przydzielonych osób może zmieniać się w zależności od klasyfikacji narażonego na manifestację obiektu). Następuje również kontrolowane odcięcie zasilania wszelkich dróg ewentualnej ucieczki podmiotu, którego przechowalnia została naruszona (efektywność takiego postępowania jest wprawdzie wątpliwa, ale jednocześnie niezbędna — dr ███████). Powiadomienie o manifestacji otrzymuje utworzona ██.██.████ grupa Agentów Fundacji, która bezzwłocznie rozpoczyna Procedurę 037-11, mającą na celu ujęcie/neutralizację SCP-PL-037.


Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported